Inhalt

Številke in podatki

Standard Content Module
S pomočjo izbranih številk se pozanimajte o pomenu tekstilne, oblačilne in usnjarske panoge.
listen
 • 2,4  

  mrd. EUR prometa v tekstilni industriji

  Promet v tekstilni industriji je leta 2020 znašal 2,4 mrd. EUR.

 • 70%

  izvozni delež oblačilne industrije

  Izvozni delež oblačilne industrije je leta 2020 znašal 70%.

 • 1.513

  zaposlenih v proizvodnji obutve

  1.513 zaposlenih je bilo leta 2020 dejavnih v sektorju proizvodnje obutve.

 • 110

  pletilskih podjetij

  V Avstriji je registriranih 110 pletilskih podjetij.

listen
Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2020
Tekstilna industrija 2020
Promet:2,4 mrd evrov
Izvozna kvota:80 %
Zaposleni:10.232
Število podjetij:221
Skupni izvoz
(vklj. trgovsko blago):
2,7 mrd evrov
Skupni uvoz
(vklj. trgovsko blago):
4,5 mrd evrov
Pomembni ciljni trgi: Nemčija, Poljska, Češka republika, Italija 
Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2020
Oblačilna industrija 2020
Promet:844 mio evrov
Izvozna kvota:70 %
Zaposleni:7.100
Število podjetij:130
Skupni izvoz
(vklj. trgovsko blago):
2,94 mrd evrov
Skupni uvoz
(vklj. trgovsko blago):
6,76 mrd evrov
Pomembni ciljni trgi: Nemčija, Poljska, Italija, Švica, Francija, Nizozemska, Velika
Britanija, Združene države Amerike, Španija, Rusija

Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2020
Čevljarska industrija 2020
Zaposleni:1.513
Število podjetij:30
Izvozna vrednost:769 mio evrov (- 17,4 %)
Izvozna kvota:75-90 %
Najpomembnejši ciljni trgi:Nemčija, Poljska, Češka republika, Švica, Italija, Madžarska,
Francija, Združene države Amerike, Slovenija, Nizozemska


Zadnja sprememba: : 18. January 2022