Inhalt

Številke in podatki

Standard Content Module
S pomočjo izbranih številk se pozanimajte o pomenu tekstilne, oblačilne in usnjarske panoge.
listen
 • 2,4  

  mrd. EUR prometa v tekstilni industriji

  Promet v tekstilni industriji je leta 2019 znašal 2,4 mrd. EUR.

 • 70%

  izvozni delež oblačilne industrije

  Izvozni delež oblačilne industrije je leta 2019 znašal 70%.

 • 1.170

  zaposlenih v proizvodnji obutve

  1.170 zaposlenih je bilo leta 2019 dejavnih v sektorju proizvodnje obutve.

 • 110

  pletilskih podjetij

  V Avstriji je registriranih 110 pletilskih podjetij.

listen
Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2019 
Tekstilna industrija 2019
Promet:2,4 mrd evrov
Izvozna kvota:80 %
Zaposleni:10.793
Število podjetij:224
Skupni izvoz (vklj. trgovsko blago): 2,7 mrd evrov
Skupni uvoz (vklj. trgovsko blago): 4,1 mrd evrov
Pomembni ciljni trgi: Nemčija, Poljska, Italija, Češka republika 
Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2019 
Oblačilna industrija 2019
Promet:970 mio evrov
Izvozna kvota:70 %
Zaposleni:7.400
Število podjetij:128
Skupni izvoz (vklj. trgovsko blago): 3,11 mrd evrov
Skupni uvoz (vklj. trgovsko blago): 6,73 mrd evrov
Pomembni ciljni trgi: Nemčija, Italija, Švica, Francija, Nizozemska,
Združene države Amerike, Velika Britanija, Rusija

Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2019 
Čevljarska industrija 2019
Zaposleni:1.170
Število podjetij:30
Izvozna vrednost:943 mio evrov (+ 13,3 %)
Izvozna kvota:75-90 %
Najpomembnejši ciljni trgi:Nemčija, Poljska, Češka republika, Madžarska, Italija, Švica,
Združene države Amerike, Francija, Nizozemska, Slovenija


Zadnja sprememba: : 31. May 2021