Inhalt

Številke in podatki

Standard Content Module
S pomočjo izbranih številk se pozanimajte o pomenu tekstilne, oblačilne in usnjarske panoge.
listen
 • 2,5 

  mrd. EUR prometa v tekstilni industriji

  Promet v tekstilni industriji je leta 2018 znašal 2,5 mrd. EUR.

 • 70%

  izvozni delež oblačilne industrije

  Izvozni delež oblačilne industrije je leta 2018 znašal 70%.

 • 1.155

  zaposlenih v proizvodnji obutve

  1.155 zaposlenih je bilo leta 2018 dejavnih v sektorju proizvodnje obutve.

 • 121

  pletilskih podjetij

  V Avstriji je registriranih 121 pletilskih podjetij.

listen
Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2018
Tekstilna industrija 2018
Promet:2,5 mrd evrov
Izvozna kvota:80 %
Zaposleni:11.290
Število podjetij:232
Skupni izvoz (vklj. trgovsko blago): 2,6 mrd evrov
Skupni uvoz (vklj. trgovsko blago): 4,0 mrd evrov
Pomembni ciljni trgi: Nemčija, Poljska, Francija, Italija
Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2018
Oblačilna industrija 2018
Promet:971 mio evrov
Izvozna kvota:70 %
Zaposleni:7.400
Število podjetij:128
Skupni izvoz (vklj. trgovsko blago): 2,84 mrd evrov
Skupni uvoz (vklj. trgovsko blago): 6,48 mrd evrov
Pomembni ciljni trgi: Nemčija, Italija, Francija, Švica, Nizozemska,
Velika Britanija, Združene države Amerike, Rusija

Vir: Strokovno združenje tekstilne, oblačilne, obutvene in usnjarske industrije, Facts and Figures 2018
Čevljarska industrija 2018
Zaposleni:1.155
Število podjetij:23
Izvozna vrednost:859 mio evrov (+ 12,1 %)
Izvozna kvota:75-90 %
Najpomembnejši ciljni trgi:Kitajska, Nemčija, Italija, Vietnam, Romunija,
Indija, Madžarska, Indonezija, Francija, Bosna in Hercegovina


Zadnja sprememba: : 25. November 2020