Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Na področju medicinske tehnologije deluje v Avstriji okoli 480 podjetij, ki letno ustvari za več kot sedem milijard evrov prometa in velja za pomemben mednarodno usmerjen del avstrijskega gospodarstva. Poleg mednarodno uspešnih tradicionalnih podjetij je v Avstriji tudi veliko omembe vrednih start-up podjetij, na primer na področju IT za zdravstveno varstvo.
listen

Medicinsko tehnične naprave so že od nekdaj predstavljale pomembni del v avstrijski industriji življenjske znanosti. Področja delovanja branže so zelo raznolika: od testov za sladkor v krvi do invalidskih vozičkov; od CT skenerjev do injekcij. Na mednarodnem trgu so avstrijska podjetja zastopana z medicinsko tehniko, farmacevtiki, predmateriali, pa tudi z inženiringom in s storitvami. 

V branži, ki jo zaznamujeta specializacija in inovacije, imajo zaradi znanja in raziskovalnih struktur korist stranke po vsem svetu. Vedno več je v Avstriji tistih, ki koristijo zdravstvene storitve, najsibo za operacije, rehabilitacijo ali preventivne namene in wellness.

Specialno znanje

Elektromehanska medicinska tehnika igra izjemno vlogo v tej branži. Med njihove dobavitelje sodijo tudi podjetja, ki se osredotočajo na naprave za EKG ali merilne naprave EEG. Številna medicinsko tehnična podjetja so se specializirala na razvoj in dobavo programske opreme za medicino, telemedicino in e-zdravje. Med izdelke teh podjetij sodijo na primer programske rešitve, ki osebju na kliniki omogočajo lokalizacijo in opazovanje pacientov v realnem času, kakor tudi sisteme za klic v sili oz. zaščitne sisteme za dezorientirane paciente.

Avstrijski znanstveniki in industrija so še posebej pri novih izdelkih za ultrazvočno in magnetnoresonančno tomografijo (MRT) povsem v ospredju. Razvijajo računalniško podprte klinične rešitve za potek in diagnostično prikazovanje slik kakor tudi sisteme za zajem in obdelavo slik v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah.

Kompetentnost pri medicinskih rešitvah

Eden izmed vodilnih ponudnikov medicinskih rešitev in storitev v Avstriji pod eno streho združuje kompetentnost pri diagnostičnih prikazovalnih sistemih, raziskovanje zdravil in njihov razvoj. 

V Avstriji je doma tudi vodilno tehnološko podjetje na področju rešitev za sluh, ki jih je možno implantirati. 30 let ciljno usmerjenih raziskav je podjetje pripeljalo v sam vrh ponudnikov, ko gre za razširitev tehničnih in znanstvenih podlag na področju slušnih implantatov.  

Vodilno podjetje na svetu za mikrostrukturirane polimerske čipe razpolaga s certificiranim proizvodnim obratom v Avstriji in pokriva celotno verigo ustvarjanja vrednosti, od razvoja, izdelave in zagotavljanja kakovosti do logistike. Pri tem so izpolnjeni vsi regulacijski predpogoji ciljnih trgov. 

Spet drugo avstrijsko visokotehnološko podjetje sodi na področju varnostne tehnike in komunikacije za bolnišnice in domove med vodilne udeležence svetovnega tržišča. Med drugim razvija, izdeluje in prodaja naprave za klicanje medicinskih sester. Te naprave olajšujejo delo negovalnega osebja v bolnišnicah in domovih za ostarele ter pacientom dajejo varnost, da lahko kadarkoli pokličejo na pomoč. Mednarodna povezanost je zagotovljena s hčerinskimi podjetji na Poljskem, Švedskem in Madžarskem kakor tudi s predstavništvi na Češkem, Slovaškem in v Rusiji. 

Neko inovativno tradicionalno podjetje iz Avstrije razvija po meri narejene transportne rešitve za vzorce krvi, zdravila in mnogo drugih snovi ter tako prispeva k zagotavljanju optimalne nege pacientov. Sestrski oddelki, laboratoriji in lekarne imajo korist od zmanjšanja ročnih rutinskih del, povratne sledljivosti transportov brez vrzeli in izogibanja napak. Neposredne povezave z lekarniškimi roboti in laboratorijskimi cestami poskrbijo za več časa, varnost in kakovost oskrbe pacientov.

Spet drugo avstrijsko podjetje že več kot 145 let razvija, izdeluje in optimizira reševalna vozila; letno proizvede in dobavi okoli 1000 vozil. Ta ponudnik ima podružnice v Nemčiji, na Slovaškem in v Romuniji. Poleg tega ima še svetovno razvejano mrežo prodajnih partnerjev po vsem svetu.

Prihodnost

Kot presečna materija se današnje zdravstveno gospodarstvo ne ukvarja le z aktivnostmi, ki neposredno zadevajo paciente, temveč tudi s številnimi gospodarskimi področji delovanja. Dobrina „zdravje" zaradi demografske spremembe vedno bolj pridobiva na pomenu. Tržišča in branže se temeljito spreminjajo. Iskani so inovativni medicinski izdelki, ki zagotavljajo optimalno skrb pacientov doma in zvišujejo kvaliteto življenja dotičnih.  

Digitalizacija je pomemben vir impulzov za tehnološke inovacije na področju mrežno povezane in mobilne zdravstvene oskrbe. Povezano zdravstvo daje nove vzpodbude in rešitve, ki bodo jutrišnjo medicinsko oskrbo postavile na glavo. Zdravje lahko postane sprožilec največjega vala inovacij in tehnologij prihodnosti.