Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Avstrijske storitve na področju stavbne tehnike in notranje ureditve so zaradi visoke kakovosti in zanesljivosti zelo iskane – vse od sistemskih rešitev za porazdelitev energije do barv za steno z malo emisijami. In to ne samo v Avstriji, državi domačih mojstrov, pač pa tudi mednarodno. Eno izmed avstrijskih podjetij je tako izdelalo tudi celotno tehnično opremo za znamenito filharmonijo Elbphilharmonie na Labi.
listen

Pri stavbni tehniki dobavljajo avstrijska podjetja za gospodinjstva poleg produktov za klasično uporabo na področju plina, sanitarij, gretja in zračenja, tudi novejše izume kot so solarni sistemi ali vodilni sistemi za daljinsko in medstavbno ogrevanje. 

Za industrijske obrate so v ponudbi nadzor načrtovanja in izdelave konceptov naprav po meri, ki zvišujejo tehnično razpoložljivost in obratovalno učinkovitost ter znižujejo stroške. 

Poleg energijsko varčnih novogradenj bo pomembno vlogo v bodoče imela tudi potreba po sanaciji oboda stavb in stavbne tehnike ter optimizacija obstoječih naprav. Tehnološke inovacije na področju gradbenih materialov, izdelkov in strojev naj bi v stavbah zmanjšale potrebe po energiji.

Avstrijski trendi v notranji ureditvi so npr. lesene talne obloge in zelo kvalitetni gradbeni materiali, gradbeni materiali z nizko stopnjo škodljivih snovi in energijsko učinkovite rešitve.

Podjetniška pokrajina

Še posebej pri notranji ureditvi in suhomontažni gradnji je v branži izjemno veliko MSP. Avstrijski ponudniki so sinonim za kvaliteto, dolgo življenjsko dobo, trajnostne rešitve in upoštevanje rokov. Stranke iz Avstriji se rade zanašajo na „svoje“ regionalne obrtnike.  

Poleg dolgoletnih izkušenj sodijo k prednostim avstrijskih podjetij tudi inovativne rešitve - od nove interpretacije parketa, preko inteligentne omrežne stavbne povezave in krmiljenja naprav s pomočjo zaslona na dotik ali pametnega telefona, pa vse do ISO certificiranega sistema za upravljanje z okoljem.  

Pametni dom in sistemi za pomoč

Energijsko učinkovitost je možno doseči tudi z optimiziranjem sistemov hišne tehnike. To je pri naraščajočih cenah energije in za doseganje podnebnih ciljev zelo pomembno. Rešitve za pametni dom bodo v prihodnje tako imele odločilno vlogo. 

Zaradi demografskih sprememb se bo povečala tudi potreba po bivalnih rešitvah, ki podpirajo ambient. Inteligentni tehnični podporni sistemi bodo v lastnem domu do visoke starosti prispevali k življenju, ki ga bomo lahko določali sami.

V prihodnosti bodo zato v večji meri procese v stavbah nadzorovali avtonomni sistemi, brezžična senzorska omrežja in pametne rešitve. Stranke ali ponudniki storitev bodo uporabljali mobilne naprave za upravljanje procesov.

Primer BUS

Moderni bus sistem lahko podpira krmilne procese in posreduje podatke stavbni tehniki. Tehnika je primerna tako za enodružinske hiše kot tudi za javne stavbe kot so šole in upravne stavbe. 

Sistem lahko krmili razsvetljavo, temperaturo prostora in žaluzije, garažna vrata, senzorje gibanja ali alarm za zaznavanje dima. 

S pomočjo fleksibilnega bus sistema različne naprave in stroji komunicirajo med seboj in si izmenjujejo informacije. Še posebej zanimivo za starejše: biosenzorji merijo krvni tlak in krvni sladkor ali spomnijo na jemanje zdravil. V nujnem primeru je možna direktna povezava z zdravniki ali negovalci.