Inhalt

Avstrijska Koroška je sodobna regija, usmerjena v prihodnost

Z novo platformo pričenjajo mednarodno kampanjo o prednostih gospodarstva, izobraževanja, raziskav in razvoja ter življenja in dela na avstrijskem Koroškem.

listen

V okviru strateškega razvoja dežele avstrijske Koroške je koroška deželna vlada odločila, da bo sprožila obsežno informativno in prepoznavno kampanijo, ki je osredotočena na ciljne trge severne Italije, Slovenije, južne Nemčije in na notranji domači trg. Pri tem je spodbudila, da se je oblikovala spletna platforma »Standortmarketing Kärnten« (Trženje lokacije avstrijske Koroške).   

Spletna stran http://www.carinthia.com/ je osrednja točka prepoznavne kampanje, na kateri se bodo vsebine neprestano osveževale in razvijale. Na njej bodo združene informacije o avstrijski Koroški, ki bodo obsegale  področja raziskav in inovacij, izobraževanja in usposabljanja, gospodarstva in tehnologije, investiranja in ustanavljanja do zaposlitev in bodoče kariere, kar bodo povezali tudi s portalom za zaposlitev: www.karriere.at. Ponudila bo odgovore na vprašanja: Zakaj je avstrijska Koroška tako privlačna za mednarodna podjetja? Katere subvencije obstajajo? Kaj je treba upoštevati ob ustanovitvi podjetja?  Zakaj avstrijska Koroška nudi idealno okolje za sodelovanje na področju raziskav in zakaj je ravno za študente in novoustanovljena podjetja »kratko malo pravo mesto«? 

Spletna stran bo služila kot stična točka za delo s strankami in obveščanje v razmerju z zainteresiranimi stranmi. »Za podjetja, znanstvenike, študente, strokovne delavce in investitorje, predvsem iz Italije, Slovenije, južne Nemčije, želimo za njihovo gospodarsko in osebno delovanje na avstrijskem Koroškem ustvariti strnjen informacijski pool,« je povedal  Andreas Duller.  »Smo vstopna točka za vse informacije ter povezujemo vse že aktivne akterje v naši zvezni deželi oz. vzpostavimo z njimi neposreden stik. Poleg tega bomo za navedena ciljna tržišča, seveda v ustreznem državnem jeziku, vzpostavili kanale družbenih medijev, da lahko po možnosti brez distribucijskih izgub neposredno dosežemo naše ciljne skupine,« je dodal Simon Pöpperl, ki je z Andreasom Dullerjem odgovoren za novo trženje lokacije. Oba sta prešla v Službo za strateški razvoj dežele pri Uradu deželne vlade avstrijske Koroške ter skrbita za enotni nastop avstrijske Koroške.

»Avstrijska Koroška je poznana po vsej Evropi, da nudi prostor z mednarodno razsežnostjo za ljudi, ki s svojim raziskovalnim duhom, kreativnostjo, angažiranostjo in pogumom lahko trajnostno prispevajo k zgodbi o uspehu naše zvezne dežele,« se je slikovito izrazil deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser.

Za več informacij obiščite spletno stran www.carinthia.com/sl. V primeru vprašanj se obrnite na:

Služba za strateški razvoj dežele –  Trženje lokacije avstrijske Koroške, URAD DEŽELNE VLADE AVSTRIJSKE KOROŠKE, T +43 (0) 50536 – 10149, E standortmarketing@ktn.gv.at, W http://www.ktn.gv.at/