slovenščina
Inhalt

Zgodba o uspehu: Dvojezična zvezna trgovska akademija Celovec

Na naša vprašanja je odgovarjal Mag. Hans Pogelschek, ravnatelj Dvojezične zvezne trgovske akademije na avstrijskem Koroškem. 
listen

AA: Lani je Zvezna dvojezična trgovska akademija praznovala lep jubilej – 30 let ustanovitve. Iskrene čestitke! Danes je ideja o povezovanju, sodelovanju, spoznavanju in razumevanju drug drugega že ustaljena praksa v Evropi. Kako drzna pa je bila odločitev o ustanovitvi šole leta 1990, kjer sta npr. nemški in slovenski jezik enakovredna?

Mislim, da so bili ustanovitelji naše šole zelo napredni in tudi vizionarni, saj leta 1990 Avstrija še ni bila članica tedanje EU, ekonomsko povezovanje pa je bilo seveda že tedaj zelo pomembno. Enakopravnost slovenskega in nemškega jezika – torej obvezna enakopravna in enakovredna uporaba obeh deželnih jezikov - je zagotovo prispevala k ohranitvi slovenščine kot manjšinskega jezika na avstrijskem Koroškem ter povabila mlajšo generacijo, da se nauči obeh jezikov in s tem pridobi enkratni jezikovni profil, ki odpira pot v celotno Evropo in še posebno v ekonomski prostor Alpe-Jadran. 

listen
 Mag. Hans Pogelschek, ravnatelj Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu.
listen

AA: Danes Vašo šolo obiskujejo predvsem dijaki z avstrijske Koroške, Slovenije, Italije in drugih evropskih držav. Katere njene prednosti bi izpostavili?

Postali smo "International Business Center" - šola za Evropo in za svet gospodarstva. Ponujamo večjezično ekonomsko izobrazbo, ki obvezno zajema vse jezike naše regije, ki jo vidimo kot prostor z visokim življenjskim standardom in izjemnim naravim bogastvom, alpskmi svetom in morjem v neposrednem sosedstvu ter kulturno in jezikovno raznolikostjo, pa tudi kot najlepši vzor ideje združene in povezane Evrope v raznolikosti. To okolje je naš šolski vsakdan, to odnesejo mladi v svet, kamorkoli jih pot pripelje. Učijo se drug od drugega, spoznavajo prednosti in tudi izzive naše kulturne in jezikovne individualnosti in so s tem odprti za povezovanje preko državnih in drugih meja. To dokazujejo tudi številne prijave učencev, katerih starši so sami podjetniki in znajo posledično dobro oceniti prednosti naše izobrazbe.

listen
 Dijaki Dvojezične trgovske akademije na izletu po Španiji.
listen

AA: Dvojezična trgovska akademija ponuja jezikovno izobrazbo v kombinaciji z obširno strokovno ekonomsko izobrazbo. Nam lahko iz izkušenj poveste, kakšno je povpraševanje po vaših maturantih v gospodarstvu?

Naša izobrazba je tudi v Avstriji enkratna, absolventi pridobijo eno kvalifikacijo več kot na vsaki drugi ekonomski šoli. Izobrazba je unikatna tudi po EU, saj druge države članice tega petletnega programa ne poznajo: zaključek izobrazbe ni matura na nivoju zaključka sekundarne stopnje II, kot je matura na gimnazijah v Avstriji in Sloveniji ali na srednjih šolah v Sloveniji (mednarodno ISCED 3) - zaključek naše izobrazbe je centralni zrelostni in diplomski izpit in s tem že prva stopnja terciarne izobrazbe, torej ISCED 5, ki poleg možnosti nadaljnjega študija po vsej Evropi odpre tudi direkten vstop v poklic, vsebuje podjetniški izpit in obrtne upravičenosti in tako omogoča tudi samostojno podjetništvo.

Že pred 25-imi leti je bila ustanovljena naša partnerska šola v Minas Gerais v Braziliji, po modelu naše Hak-Tak in pod botrstvom avstrijskega Ministrstva za izobrazbo in ustanoviteljev naše šole. Šola ima isti koncept in učni načrt, ki zagotavljata temeljito in sodobno večjezično ekonomsko izobrazbo z obvezno prakso. Le dimenzije se precej razlikujejo: v Braziliji ima ta partnerska šola po 25 letih nad 15.000 absolventov, mi pa po 30 letih malo nad 700. Za našo ekonomsko regijo smo torej primerna tržna niša, ki daje absolventom najboljše poklicne perspektive, kar dokazujejo tudi naši absolventi: so večjezični, mednarodno zaposleni in povezani, tudi v našem društvu absolventov »alumni Hak-Tak«. Naši absolventi torej najdejo zelo dobre poklicne perspektive širom Evrope in po celem svetu ter so uspešno aktivni na vseh celinah sveta! 

listen
 Profesorski zbor Dvojezične trgovske akademije v Celovcu.
listen

AA: V 30 letih sta se šola in njen učni program razvijala in spreminjala. Kakšna je vaša vizija za prihodnost?

Skušamo razviti šolo ter profil našega izobraževanja glede na aktualne trende ali bolje rečeno po zahtevah, ki jih ima naš hitro spreminjajoči se svet: naša izobraževalna težišča smo pozicionirali v segmentih, ki so merodajni za prihodnost. Vsi se zavedamo pomena IT v dobi digitalizacije, tudi menedžment za šport in kulturo je zelo pomemben: na naši šoli je aktivnih veliko športnikov in kulturnikov, saj sta šport in kultura pomembna stebra razvoja osebnosti in telesnega ter psihičnega zdravja. Prisotne so tudi usmeritve v okoljevarstvo in okoljsko tehniko, ki predstavljajo unikatno ponudbo na nadvse ključnem področju, ki povezuje ekonomsko izobrazbo s tehnično izobrazbo na naši partnerski višji tehniški šoli HTL 1 Lastenstrasse. Vedno pa je v ospredju človek – torej posamezniki s svojo DNA, ki pridejo na našo šolo. Zapustijo naj jo kot zrele, odprte, strokovno podkovane in večjezično vzgojene samozavestne in samoodgovorne osebnosti, ki ekonomsko uspešno in socialno odgovorno oblikujejo svet, v katerem živijo in ga skušajo izboljšati s povezovanjem in sodelovanjem.

listen