Inhalt

Future of Building 2021: Trajnost v gradbeništvu - mednarodni kongres z možnostjo B2B sestankov | 23.03.2021 | online

V ospredju dogodka stojijo nove tehnologije in materiali, izmenjava idej za nove projekte ter mreženje podjetij, strokovnjakov s tega področja ter potencialnih partnerjev. 

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

ADVANTAGE AUSTRIA skupaj s Enterprise Europe Network organizira mednaroden kongres z možnostjo B2B sestankov s podjetji s celega sveta. 

Tema letošnjega virtualnega dogodka je trajnost v gradbeništvu. V okviru okroglih miz in predavanj se bodo zvrstile naslednje teme:  

  • pametna mesta in globalna urbanizacija
  • energetsko učinkovita gradnja 
  • ozelenjevanje stavb ter urbana mikoklima 
  • obnovljivi viri energije 
  • ekološki in nizkoemisijski gradbeni materiali, vključno z vprašanjem recikliranja ter varstva okolja 
  • hibridna uporaba gradbenih materialov
  • socialna stanovanja ter vizija razvoja urbanih površin 


V okviru kongresa se bodo odvijali vnaprej dogovorjeni B2B sestanki med udeleženci s celega sveta, dejavnimi v stroki gradbeništva. Ne zamudite te priložnosti in se povežite s podjetji, strokovnjaki, raziskovalnimi inštitucijami ter predstavniki na vladni ravni na področjih visoka in nizka gradnja, lesene gradnje, gradbeni materiali, gradbena tehnika, notranja gradnja etc. 

Udeležba na kongresu ter na B2B sestankih je brezplačna.

Dogodek bo potekal v angleščini.

Kot nadaljevanje kongresa Future of Building 2021 se bo 24. in 25.03.2021 odvijal Internationale BauZ!-Kongress - Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen. Vsem udeležencem prireditve „Future of Building 2021“ bo omogočena brezplačna udeležba na dogodku BauZ!-Kongress.