Inhalt

Nova pravila arbitraže in mediacije organizacije Vienna International Arbitral Centre (VIAC) 2021 

1. julija 2021 je začela veljati nova različica pravil o arbitraži in mediaciji organizacije VIAC ter povsem nova pravila o arbitraži in mediaciji za naložbene postopke.

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

Z novimi arbitražnimi pravili VIAC za naložbene postopke VIAC predstavlja svoja procesna pravila, ki upoštevajo posebnosti naložbene arbitraže, vključno z vključevanjem interesa deležnikov ter vprašanj javnega interesa in javnega reda, hkrati pa ponujajo stroškovno učinkovite rešitve. Delovna skupina, ustanovljena posebej za ta namen, ki jo sestavljajo predstavniki predsedstva in sekretariata VIAC, je pripravila pričujoči novi poslovnik. Pravila ponujajo cenovno ugodno in napredno alternativo reševanju naložbenih sporov.

Razvoj teh novih pravil je bil izkoriščen kot priložnost, da se obstoječa pravila za trgovinske spore prilagodijo novim potrebam in razvoju na trgu ter s tem odprejo novo poslovno področje, in sicer vodenje arbitražnih postopkov za spore o dedovanju s posebnimi pravili v skladu z novo Prilogo 6.

Za vse postopke, začete po 30. juniju 2021, veljajo predpisi VIAC o arbitraži in mediaciji 2021 ter novi predpisi VIAC o arbitraži in mediaciji za naložbene postopke.