slovenščina
Inhalt

Avstrijska Koroška vabi slovenska podjetja

Na dogodku, ki ga je organiziral Silicon Austria Labs (SAL) v sodelovanju z deželno vlado avstrijske Koroške, agencijo za spodbujanje investicij BABEG in Advantage Austria z naslovom Unfold Cooperation: Waiting or Innovating?/Razširimo sodelovanje: Čakati ali inovirati?, so bile udeležencem dogodka predstavljene konkretne možnosti poslovnega sodelovanja. 

listen

Koroško gospodarstvo beleži izrazit razvoj zlasti na področjih tehnologije, inovacij in raziskav: vlaganje v raziskave od leta 2009 občutno in stalno raste, tako da je trenutno s 3,15 odstotka na četrtem mestu med zveznimi deželami. Osupljiv je tudi visok delež raziskav v podjetjih, saj znaša kar 75 odstotkov. Za to so zaslužna zlasti vodilna mednarodno delujoča podjetja, kot so Infineon Technologies Austria, Lam Research, Kapsch TrafficCom ali Flex. Skupaj s številnimi malimi in srednje velikimi podjetji, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskovanjem, odločilno sooblikujejo razvoj tudi na področju elektronike in mikroelektronike, mehatronike in medicinske tehnike. 

Silicon Austria Labs (SAL) pa je zelo mlada, a predvsem ena najzanimivejših raziskovalnih pobud v Avstriji in Evropi. V visokotehnološkem kampusu lahko SAL optimalno na enem mestu sodeluje s tehnološkimi podjetji, raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami ter zagonskimi podjetji. Povezati znanstveno odličnost in gospodarsko uporabnost je namreč ključnega pomena. To ustvarja številne možnosti za radovedne in ambiciozne podjetnike.

Dogodek je otvoril Wilhelm Nest, Advantage Austria Ljubljana, ki je povedal, da »Slovenija in Avstrija zelo uspešno sodelujeta pri izmenjavi dobrin v letni vrednosti približno 80 milijonov. Avstrija izvozi več blaga v Slovenijo kot v vse druge države nekdanje Jugoslavije skupaj in trenutno zaposljuje okoli 20.000 Slovencev. Možnosti za širitev poslovanja so praktično neomejene, zato so slovenska, še posebej visoko tehnološka podjetja, izjemno dobrodošla!«                 

Jernej Dvoršak, BABEG, Invest in Carinthia je odprl vedno aktualno temo poslovnih priložnostih na avstrijskem Koroškem. »Avstrijska Koroška je dobro poznana kot turistična destinacija, a resnica je, da avstrijska Koroška postaja srce gospodarskega in podjetniškega razvoja. Na avstrijskem Koroškem je polno motiviranih, izkušenih in visokokvalificiranih zaposlenih, saj raziskovanje in izobraževanje delujeta z roko v roki. Poleg tega ne boste imeli težav, saj imamo poslovanju prijazne zakone in davke, pregledne postopke in v prihodnost usmerjen sistem podpore in še mnogo več.« Pri Babegu spodbujajo odpiranje novih podjetij, jim strateško svetujejo in ponujajo strokovno podporo v celotni pripravljalni fazi.  

Heimo Muller, direktor upravljanja odnosov s strankami iz Silicon Austria Labs (SAL) nam je zaupal, da SAL z lokacijami v Gradcu, Villach in Linzu postaja vodilni igralec v EBS raziskavah v Evropi, saj imajo na voljo kar 15 raziskovalnih enot na področjih senzorske tehnologija, visokofrekvenčne tehnologije, elektronike, sistemske intergracije in vgradnih sistemov ter inteligentne brezžične sisteme. Do konca leta 2022 pričakujejo, da bodo v svoji ekipi imeli kar 260 raziskovalcev, ki bodo  multidisciplinarni in usmerjeni v industrijo.

Kot je poudaril Müller: »Prednosti SAL-a v industriji je ta, da smo usmerjeni v raziskave, saj imamo na voljo vso potrebno opremo, ki je potrebna na področju industrije. Skupaj gradimo most med temeljnimi raziskavami in razvojem uporabnh izdelkov!« 

Jürgen Kosel, Silicon Austria Labs je s svojim predavanjem »Tiskana elektronika omogoča vzdržno pot v digitalni svet« predstavil najnovejše rešitve na področju tiskane elektronike. Gre za hitro in stroškovno učinkovito izdelavo prototipov za izdelavo fleksibilnih senzorjev, ki jih je mogoče integrirati v različne vrste materialov. Tiskana elektornika omogoča bolj trajnostno produkcijo elektronskih naprav, bolj trajnostno digitalizacijo in stroškovno prijaznejše digitalne naprave. To omogoča večjo fleksibilnost, nevsiljivost, lahkotnost, transparentnost in veliko konkurenčnost.                                                   

Celotni dogodek pa je zaključila vodja centra za prenos tehnologij in inovacij, Špela Stres iz Instituta Jožefa Štefana, ki je povedala: »Ponosna sem, da na inštitutu ustvarjamo odlično znanost na vseh področjih. Imamo pa tudi posebno poslanstvo, ki temelji na področju širjenja znanja. Naša skupna naloga je, da vzpostavimo nova sodelovanja z gospodarstvom in drugimi deležniki. Sodelujemo tudi z nekaterimi domačimi in tujimi institucijami, tudi avstrijskimi (tehnična univerza v Gradcu, univerza na Dunaju, v Linzu in Innsbrucku). S sosednjo Avstrijo smo od leta 2017 naprej sodelovali že pri več kot 150 projektih. Dogovor o sodelovanju, ki smo ga sklenili z Lakeside Science & Tehnology Park, bo prinesel trde temelje za sodelovanje na področjih, kjer se ta trenutek najhitreje odvijajo spremembe in ki dejansko predstavljajo gradnike družbe. Veselim se novih čezmejnih raziskovalnih projektov! Po svojih najboljših močeh se bomo še naprej trudili za nadaljevanje vzpostavljanja okolja, ki bo spodbujalo enakoporavnost in sodelovanje med znanostjo, raziskovanjem in gospodarstvom. 

O SILICON AUSTRIA LABS

Silicon Austria Labs GmbH (SAL) je vrhunski avstrijski raziskovalni center za sisteme, ki temeljijo na elektroniki – ti so tehnološka hrbtenica digitalizacije. Na lokacijah v Gradcu, Beljaku in Linzu raziskujejo pet ključnih tehnologij: senzorske tehnologije, visokofrekvenčne tehnologije, elektronike,  sistemske intergracije in vgradnih sistemov ter s tem tehnologij za elektronske sisteme prihodnosti, ki temeljijo na elektroniki. SAL združuje ključne akterje iz področja industrije in znanosti ter izvaja sodelovalne in aplikacijsko usmerjene raziskave vzdolž vrednostne verige, kar se odseva v pridobljenem znanju in izkušnjah. Cilj je pospešiti proces dodane vrednosti od ideje do inovacije – z odličnimi raziskavami in gospodarskimi koristmi. Lastniki so Republika (50,1 %), dežele Štajerska in Koroška (po 10 %), Zgornja Avstrija (4,95 %) in Združenje za električno in elektronsko industrijo (24,95 %).  

Podjetniška vroča točka

Avstrijska Koroška je postala inovatino visokotehnološko središče, ki podpira, spodbuja in privablja številna podjetja z najrazličnejših področij. Po mnogih gospodarskih kazalnikih tako presega avstrijsko povprečje. Izjemno pomembno delu tukaj opravlja Koroška fundacija za promocijo gospodarstva (KWF), saj spodbuja povečanje inovacijskih sposobnosti podjetij in njihov razvoj ter podpira visokotehnološke projekte. Podjetjem zelo olajša dostop do finančnih spodbud. S pomočjo podporne službe prehod iz tujine poteka gladko in brez zahtevnih birokratskih poti. Koroški center dobrodošlice (CWC) tujce spremlja pri vseh administrativnih korakih in daje vse potrebne informacije. Inkubator Build! pomaga zagonskim podjetjem pri razvoju ideje. Agencija za spodbujanje investicij na Koroškem (BABEG) podpira tuja podjetja pri vstopu na avstrijski trg in pomaga pri vseh korakih poslovanja. Za leti 2020 in 2021 je bilo na voljo kar 68 milijonov evrov sredstev za podporo vsem vrstam podjetij, tako posameznikom z dobro idejo, zagonskim podjetjem ali pa podjetjem, ki so v Sloveniji že uveljavljena. Slovenska gospodarska zveza Koroške pa pomaga podjetjem iz regije Alpe-Jadran, torej tudi slovenskim. Podjetja se povezujejo v panožne grozde, denimo v močan grozd Silicon Alps, ali pa se pridružijo enemu od številnih tehnoloških parkov, s čimer še razširijo svoje možnosti in mrežo ter povezave z velikimi podjetji. 

V letu 2019 je bilo na avstrijskem Koroškem zabeleženih kar 2409 novo ustanovljenih podjetij, kar je prineslo 21,5 milijarde evrov prihodkov iz poslovanja podjetnikov in njihovih zaposlenih, leta 2018 so zabeležili 3,9 % ekonomske rasti, kar je največ v Avstriji in okoli 3700 zaposlenih dela na področju raziskav in razvoja v podjetjih, na univerzah ali neuniverzitetnih raziskovalnih ustanovah. Ena najmočnejših industrij so sistemi in naprave, temelječi na elektroniki. Na področju proizvodnje elektronskih sistemov – od razvoja in izdelave komponent do programske in strojne opreme – je avstrijska Koroška tehnološki svetilnik v širši regiji. Ta industrija se je tukaj oblikovala v obsežen industrijski ekosistem, ki je povsem odprt za sodelovanje s podjetji iz Slovenije.

Kontakt

Silicon Austria Labs GmbH, ga. Isabella Preuer, Corporate Communications & PR,

press@silicon-austria.com
www.silicon-austria-labs.com/presse 

BABEG | Invest in Carinthia Jernej Dvoršak, M.A. International Investment Promotion

dvorsak@babeg.at
www.babeg.at
www.investincarinthia.at

Amt der Kärntner Landesregierung, Strategische Landesentwicklung

E info@carinthia.com
W www.carinthia.com/en/