Inhalt

Maahanmuutto EU-valtioista

Standard Content Module
Yksi Euroopan unionin suurista saavutuksista on työvoiman vapaa liikkuvuus. Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin kansalaisilla sekä heidän perheenjäsenillään on oikeus muuttaa mihin tahansa Euroopan unionin / ETA:n maahan ja työskennellä siellä. Näistä maista tulevilla työntekijöillä on siten vapaa pääsy Itävallan työmarkkinoille, eivätkä he tarvitse muita lupia työnteon aloittamiseen.
listen

EU:n ja ETA:n (EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein, Norja) sekä Sveitsin kansalaiset hyötyvät vapaasta liikkuvuudesta.

He voivat muuttaa Itävaltaan pidemmäksikin aikaa ilman vaadittavia lupia ja rakentaa tänne itselleen elämän. Jotta voisit hyötyä edellä mainituista helpotuksista, sinun on täytettävä yksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

  • Tulet työskentelemään Itävallassa joko työntekijän tai yksityisyrittäjän ominaisuudessa.
  • Pystyt osoittamaan, että oma ja perheenjäseniesi toimeentulo on taattu ja että teillä on riittävän kattava sairausvakuutus.
  • Osallistut Itävallassa koulutukseen ja pystyt osoittamaan, että oma ja perheenjäseniesi toimeentulo on taattu ja että teillä on riittävän kattava sairausvakuutus.

Viimeistään 3 kuukauden kuluttua sinun on ilmoittauduttava oleskelusta vastaaville viranomaisille, joilta saat todistuksen oleskeluoikeudestasi yllä mainittujen ehtojen täyttyessä.

Myös EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisten perheenjäsenillä on helpommat mahdollisuudet muuttaa Itävaltaan.

Uusien EU-maiden kansalaisiin sovelletaan siirtymäsääntöjä (katso alla). Koska uusista EU-maista tulevien työntekijöiden vapaata liikkuvuutta rajoitetaan siirtymäkauden ajan, he tarvitsevat ulkomaalaisia työntekijöitä koskevan työluvan. Keskeiset edellytykset työluvan saamiseksi ovat:

  • Työtarjouksen olemassaol.
  • Tuleva työnantaja hakee työluvan vastaavasta paikallisesta työvoimahallinnon toimipisteestä.
  • Työvoimahallinto toteaa tilanteen tarkastettuaan, että kyseessä olevaa paikkaa varten ei löydy soveltuvaa henkilöä Itävallan työmarkkinoilta (työmarkkinatarkastus).

Seuraavien EU-valtioiden kohdalla noudatetaan vielä siirtymäjärjestelyitä:

  • Kroatia 1.7.2013 alkaen