Inhalt

Vinkkejä ja arvokasta tietoa

Standard Content Module
Harkitessasi Itävallassa työskentelyä mieleesi tulee varmasti lukuisia kysymyksiä, jotka eivät liity suoraan työskentelyyn, vaan asumiseen, terveydenhoitoon, sosiaaliseen turvallisuuteen ja muihin vastaaviin seikkoihin. Olemme koonneet seuraaville sivuille hyödyllisiä ohjeita, yhteystietoja ja linkkejä, joiden avulla voit löytää vastaukset tärkeisiin kysymyksiin.
listen

Terveydenhoito

Itävallassa tarjottavat sairaanhoitopalvelut ovat huippuluokkaa. Itävallan terveydenhoitojärjestelmä on yksi maailman parhaimmista.

Täältä löydät yleiskatsauksen Itävallan sairausvakuutusjärjestelmästä, johon sisältyvät pakolliset sairausvakuutukset, perheenjäsenten sisällyttäminen sairausvakuutukseen sekä Itävallassa tarjottavat sairaanhoitopalvelut. Itävallan sosiaaliturvalaitos tarjoaa yksityiskohtaista tietoa terveydenhuoltojärjestelmästä ja sairausvakuutuskassojen tarjoamista palveluista.

Työmarkkinat

Millainen on Itävallan työmarkkinatilanne ja kuinka korkea palkkataso siellä on? Mitkä ovat yleisimmät työmuodot, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijällä on ja mitä tarkoitetaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen yhteistyöllä.

Yksityiskohtaista tietoa työmarkkinoista, työoikeudesta, työmuodoista, palkoista tai lomista.

Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali (EURES) antaa tietoa avoimista työpaikoista Euroopan unionin alueella. Luettelon itävaltalaisista työpaikkojen välittäjistä ja työpaikkaportaaleista löydät työvoimahallinnon (AMS), Itävallan keskeisen työnvälitysorganisaation, sivuilta (sivut ainoastaan saksan kielellä).

Kieli – Saksan opiskelu

Monikielinen sivusto sprachportal.integrationsfonds.at tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia opiskella Saksaa tai syventää jo opittua saksan kielen taitoa. Opiskelu- ja harjoitusmateriaalit ovat maksutta saatavilla. Sivuilta löytyvät myös kaikki Itävallassa hyväksytyt saksan kielen opetusta tarjoavat oppilaitokset sekä maailmanlaajuisesti sijaitsevia muita oppilaitoksia.

Koulutus ja jatkokoulutus

Itävallan maailmanlaajuisesti tunnustetulle koulutusjärjestelmälle on tunnusomaista tiivis yhteistyö talouden ja koulutuksen toimijoiden välillä. Perinteisen itävaltalaisen koulutusjärjestelmän lisäksi tarjolla on myös lukuisia kansainvälisiä kouluja, joissa on saksan lisäksi myös muita opetuskieliä.

Koulutuksen ja ammatillisen pätevyyden hyväksyminen

Ulkomailla saavutettujen pätevyyksien tai suoritettujen koulutusten, kuten erilaisten tutkintojen, virallinen hyväksyminen voi parantaa ammatillisia mahdollisuuksiasi. Osoitteesta http://www.berufsanerkennung.at/en löydät vaivattomasti oikean yhteydenottopaikan saavuttamiesi pätevyyksien tai suorittamiesi tutkintojen hyväksymiseksi.

ENIC NARIC AUSTRIA on virallinen yhteydenottopaikka kaikkien rajat ylittävien korkeakoulututkintojen hyväksymiseen liittyen ja se vastaa akateemisten loppututkintojen ja titteleiden kansainvälisestä hyväksymisestä.

Verot

Luonnollisten henkilöiden, joiden kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Itävallassa, kaikki ulkomailla ansaitut tulot ovat Itävallan tuloveron alaista tuloa.

Itävallan valtiovarainministeriö antaa yksityiskohtaista tietoa Itävallan verotusjärjestelmästä yleisesti sekä yksityiskohtaisesti työntekijöiden verotuksesta. Myös ajankohtaiset kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset voivat sisältää tärkeitä tietoja!

Asuminen

Kuinka kallista asuminen on Itävallassa ja miten löydän asunnon? Kansainvälisessä asumisvertailussa Itävalta saavuttaa hyvän kustannus-hyötysuhteen. Täältä löydät lisätietoja ja linkkejä asuntojen etsimiseen, vuokra- ja omistusasuntoihin sekä ilmoittautumisvelvollisuuksiin liittyen.

Virkatiet Itävallassa

oesterreich.gv.at, on Itävallan viranomaisten tarjoama Internet-alusta, joka tukee sinua virkateihin liittyvissä asioissa.

Expat Center -keskukset auttavat ulkomaisia työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään Itävaltaan muuttamiseen valmistelussa sekä alkuaikoina heidän saavuttuaan maahan. Heille annetaan alkuun pääsemiseen vaadittavia tietoja, viranomaisten yhteystietoja sekä yksilöllistä neuvontaa Itävallassa elämiseen ja työskentelyyn liittyvissä asioissa. Usein heille järjestetään myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen kansainvälisten yhteisöjen kanssa.

Expat Center Vienna

Wienin Expat Center on työmarkkinoiden kannalta merkittävän kansainvälisen työvoiman, kuten johtajien, yksityisyrittäjien, tutkijoiden, tiedemiesten ja diplomaattien, ensimmäinen käyntiosoite. Expat Center -asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen tarjotaan täällä maksutta “One-Stop-Shop“ -periaatteella kaikki alkuun pääsemiseen vaadittavat tiedot sekä yksilöllistä, räätälöityä neuvontaa kaikkiin jokapäiväisen elämän tarpeisiin liittyen. Keskus järjestää työpajoja ja tapahtumia, joiden tarkoitus on auttaa alkuun uudessa kotimaassa. Toisena painopisteenä on verkostoituminen wieniläisten sekä myös Expat-yhteisön jäsenten kanssa.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families

CINT tukee Steiermarkin osavaltion CINT-jäsenyritysten Expat-jäseniä “saapumisen“ eri vaiheissa. CINT tarjoaa jäsenyritystensä ammattilaisille ja työmarkkinoiden kannalta merkityksellisille työntekijöille palveluita kielen, asumisen, terveydenhoidon, koulutuksen, hallinnon, sosiaalisen verkostoitumisen, vapaa-ajan ja kulttuurin aloilla.

Welcome2Upper Austria Service Centre - an institution of Upper Austria Technology and Marketing company

Welcome2Upper Austria Service Center -palvelukeskus tukee Ylä-Itävallan osavaltioon muuttaneita kansainvälisiä ammattilaisia ja heidän perheitään neuvoen heitä yksilöllisesti ja räätölöiden oleskelu- ja työlupiin ja koulujärjestelmään liittyvissä asioissa sekä tarjoten sopeutumisessa auttavia Settling-In-palveluita (talon osto, pankkijärjestelmä, kielitaito jne.). Palvelukeskus järjestää työpajoja, tapahtumia ja säännöllisiä Expat-jäsenten tapaamisia/kantapöytätapaamisia sekä tarjoaa kulttuurien välistä neuvontaa.

Carinthian International Club (CIC)

Carinthian International Club tarjoaa ulkomaisille teollisuuden ja koulutuslaitosten työntekijöille tietoa, palveluita ja aktiivisen verkoston, joka auttaa Kärntenin osavaltioon muuttamiseen liittyvissä asioissa. Palveluihin kuuluu monikielisiä tervetuliaistietopaketteja ja verkostoitumistapaamisia, joissa tarjotaan mahdollisuuksia saada yhteyksiä muihin Expat-jäseniin, vapaa-ajan toimintaa sekä Language Swaps -tapahtumia, joissa on mahdollisuus oppia saksaa keskustelemalla paikallisten ihmisten kanssa.

listen