Inhalt

Maahanmuutto muista kuin EU-maista

Standard Content Module
Itävallassa on 1. heinäkuuta 2011 alkaen otettu käyttöön “Rot-Weiß-Rot – Karte“ (puna-valko-punainen kortti), järjestelmä, joka mahdollistaa pätevän työvoiman maahanmuuton kaikkialta maailmasta. Kyseessä on kiinteisiin kriteereihin perustuva maahanmuuttojärjestelmä (pistejärjestelmä), joka mahdollistaa pätevän työvoiman ja heidän perheenjäseniensä pidempiaikaiseksi tarkoitetun maahanmuuton kolmansista maista Itävaltaan (EU-maista, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta ja Sveitsistä tulevia henkilöitä koskee toinen järjestelmä). Rot-Weiß-Rot – Karte on suunnattu seuraaville henkilöryhmille:
listen

Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmän avulla maahanmuutosta kiinnostuneet, EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaiset, voivat tunnistaa välittömästi objektiivisten kriteerien perusteella, voivatko he muuttaa Itävaltaan, ja millä edellytyksillä. Pistejärjestelmä perustuu seuraaviin kriteereihin:

 • Pätevyys
 • Työkokemus
 • Kielitaito
 • Ikä
 • Opinnot Itävallassa (erityisen korkeasti koulutettujen henkilöiden kohdalla)

Rot-Weiß-Rot – Karte on voimassa 24 kuukautta ja sillä voi työskennellä sen työnantajan palveluksessa, jota varten se on haettu. Tämän jälkeen voi hakea Red-White-Red Card plus, joka takaa kortin omaavalla vapaan pääsyn työmarkkinoille.

Henkilöiden, jotka muuttavat Itävaltaan Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmää hyödyntäen, ei tarvitse osata saksaa ennen maahanmuuttoa (heitä ei koske velvollisuus "saksankielentaito ennen muuttoa"). Saksan tai englannin kielitaidosta voi kuitenkin saada pisteitä.

Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmän puitteissa maahan muuttavien työntekijöiden perheenjäseniä eivät koske kiintiövelvollisuudet ja heille myönnetään Rot-Weiß-Rot – Karte plus -kortti, joka takaa heille välittömästi vapaan pääsyn työmarkkinoille. Perheenjäsenten kohdalla on huomioitava määräykset ”saksankielentaito ennen muuttoa”.

Myös Euroopan unionin tasolla on luotu pätevän työvoiman maahanmuuttoa koskevia säännöstöjä, jotka on toteutettu kaikissa yksittäisissä EU-maissa. Itävallassa tämä on tehty ns. sinisen EU-kortin avulla.

Erityisen korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia koskevat seuraavat houkuttelevat ehdot:

 • Heidän ei tarvitse esittää työpaikkatarjousta etukäteen.
 • Saavuttaessaan minimipistemäärän (vähintään 70 pistettä 100:sta) he saavat 6 kuukautta voimassa olevan viisumin voidakseen hakea töitä paikan päällä Itävallassa (“job-seeker-viisumi“).
 • Jos he löytävät näiden 6 kuukauden aikana pätevyyttään vastaavan työpaikan, heille myönnetään Rot-Weiß-Rot – Karte ilman muita työmarkkinatarkastuksia.

Erityisen korkeasti koulutetuille tarkoitettu pistejärjestelmä (englanniksi) (PDF, 0.1MB) huomioi yleisten kriteerien (työkokemus, kielitaito ja ikä) lisäksi erityiset pätevyydet ja kyvyt, joille on voimakasta kysyntää Itävallan työmarkkinoilla.

Vuodesta 2019 alkaen voidaan asetuksella alentaa tiettyjen työvoimapulaa kärsivien ammattien vähimmäispistemäärä 65 pisteeseen.

 • Vuonna 2019 kyseessä ovat seuraavat ammatit:
 • diplomi-insinööri - vahvavirta
 • diplomi-insinööri - koneenrakennus
 • diplomi-insinööri - tietojenkäsittely
 • diplomi-insinööri - heikkovirta- ja tietoliikennetekniikka
 • diplomi-insinöörit - muut toimialat
 • kauppatieteen maisterit
 • tilintarkastaja
 • lääkäri

“Job-seeker-viisumia“ voi hakea vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista.

Jos työnhakijan on mahdollista matkustaa Itävaltaan ilman viisumia, hän voi jättää Rot-Weiß-Rot – Karte -hakemuksen myös viisumivapaan Itävallan oleskelunsa aikana.

Tutustu hakemuksen jättämistäkoskeviin ehtoihin ja tee alustava testi online-laskurimme avulla nähdäksesi, täytätkö vaatimukset.

Tietyttyjen alojen ammattilaiset ovat erittäin kysyttyjä Itävallassa ja näillä aloilla on puutetta ammattitaitoisesta työvoimasta. Kaikkialta maailmasta kotoisin olevalla ammattitaitoisella työvoimalla on tästä syystä erityisen hyvät mahdollisuudet löytää töitä kyseisiltä aloilta. Rot-Weiß-Rot –Karte -järjestelmän ansiosta Itävaltaan muuttaminen ja kykyjä vastaavan työn saaminen on entistä helpompaa.

Työmarkkinatilanteen perusteella laaditaan ja julkaistaan joka vuosi luettelo työvoimapulasta kärsivistä ammateista. Vuodesta 2019 alkaen voidaan kussakin osavaltiossa määritellä asetuksella (Fachkräfteverordung) myös muita työvoimapulasta kärsiviä ammatteja.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat hakea Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia seuraavilla edellytyksillä:

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla tai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Tutustu hakemuksen jättämistä koskeviin ehtoihin ja tee alustava testi online-laskurimme avulla nähdäksesi, täytätkö vaatimukset.

Muiden kuin EU-maiden kansalaiset voivat saada jalansijaa Itävallan monipuolisilta työmarkkinoilta myös työntekijäluokassa ”muu työmarkkinoidenkannalta merkityksellinen työvoima”. Maahanmuutto Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmää hyväksi käyttäen on mahdollista kansainväliselle, työmarkkinoiden kannalta merkitykselliselle työvoimalle seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Työntekijöillä on esittää työtarjous, jonka palkkaus vastaa vaadittavaa minimitasoa. Säännölliset lisät, kiinteät korvaukset (esim. ylityökorvaukset) ja luontaisedut voidaan laskea tässä yhteydessä bruttopalkkaan kuuluviksi.
  Minimipalkka 2019:
  • alle 30-vuotiaat 2.610 euroa / kuukausi (brutto)
  • yli 30-vuotiaat 3.132 euroa / kuukausi (brutto)
 • He saavuttavat muuta työmarkkinoiden kannalta merkityksellistä työvoimaa koskevan pistejärjestelmän (PDF, 0.1MB) vaatiman minimipistemäärän (vähintään 55 pistettä 90:stä). 
 • Työvoimahallinto toteaa työmarkkinatarkastuksen puitteissa, ettei muita etuoikeutettuja ehdokkaita ole saatavilla Itävallan työmarkkinoilta.

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomaillatai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Tutustu hakemuksen jättämistä koskeviin ehtoihin ja tee alustava testi online-laskurimme avulla nähdäksesi, täytätkö vaatimukset.

Työmarkkinoiden kannalta merkitykselliset itsenäiset ammatinharjoittajat

Itävallan taloudelle on tunnusomaista yrittäjähenkisyys, suuri viennin osuus ja innovatiivisuus. Sijaintipaikka Euroopan sydämessä tekee Itävallasta Länsi-Euroopan teollisuusmaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan kasvavien markkinoiden välisen kääntö- ja napapisteen. Yksityisyrittäjät kaikkialta maailmasta voivat hyötyä Itävallassa sijaitsevan toimipaikan kansainvälisyydestä ja sijainnin luomasta erinomaisesta kilpailuasemasta.

Muista kuin EU-maista tuleville, työmarkkinoiden kannalta merkityksellisille itsenäisille ammatinharjoittajille suunnatun Rot-Weiß-Rot – Karte -kortin avulla maahanmuutto ja yrityksen perustaminen Itävaltaan on mahdollista.

Itsenäiset ammatinharjoittajat EU:n ulkopuolelta voitavat työllistyä avainasemiin, mikäli työllistämisestä on merkittävä etu joko tietylle alueelle tai kokonaistaloudellisesti. Erityisesti kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • työllistymiseen liittyvä investointipääomaa Itävaltaan on vähintään EUR 100.000, ta
 • työllistyminen luo uusia työpaikkoja tai varmistaa jo olemassaolevia työpaikkoja

Näiden ehtojen täyttymisen tulee selkeästi näkyä liikentoimintasuunnitelmassa sekä niille on saatava kirjallinen positiivinen lausunto Itävallan työvoimahallinnolta (AMS).

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla ] tai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Täältä löydät lisätietoa työmarkkinoiden kannalta merkityksellisille itsenäisille ammatinharjoittajille suunnatusta kortista.

Uudet yrittäjät

Lokakuusta 2017 alkaen uudet yrittäjät otetaan pätevinä maahanmuuttajina mukaan Rot-Weiß-Rot-korttijärjestelmään, ja heille perustetaan oma pistejärjestelmä (PDF, 0.1MB) .

Nuoret yrittäjät, joilla on aikomus perustaa yritys, voivat saada Rot-Weiß-Rot-Karte -kortin, jos he täyttävät seuraavat edellytykset:

 • vähimmäispistemäärä täyttyy (50 pistettä 85 pisteestä)
 • innovatiivisten tuotteiden, palvelujen, menetelmien tai teknologioiden kehittäminen ja niiden tuonti markkinoille
 • pätevän liikesuunnitelman esittäminen yrityksen perustamista varten
 • anojan aktiivinen rooli liikkeenhoidossa
 • 50 000 euron pääoma (josta vähintään puolet omaa pääomaa)

Kahden vuoden kuluttua uudella yrittäjällä on mahdollisuus vaihtaa Rot-Weiß-Rot-Karte plus -korttiin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • vähintään kahden kokoaikaisen työntekijän työllistäminen
 • todellinen henkilökohtainen ja olennainen osallistuminen liikkeenhoitoon
 • vähintään 200 000 euron vuosittainen liikevaihto tai vähintään 100 000 euron rahoituksen varmistaminen
 • tosiasiallinen innovatiivisen tuotteen tai palvelun tarjoaminen tai kehittäminen

Edellytysten olemassaolo todetaan Itävallan työvoimahallinnon (AMS) kirjallisella hyväksynnällä. Rot-Weiß-Rot-Karte plus -korttiin siirtymisen myötä uudella yrittäjällä on rajoittamaton pääsy työmarkkinoille. Jos edellytykset Rot-Weiß-Rot-Karte plus -korttiin eivät täyty, uudet yrittäjät voivat vaihtaa kahden vuoden kuluttua sijoittautumislupaan.

Rot-Weiß-Rot-Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla tai suoraan Itävallasta, erityisesti jos maahan saapuminen ilman viisumia on mahdollista.

Nuoria ihmisiä kaikkialta maailmasta saapuu Itävaltaan hyödyntääkseen maan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjontaa. Opiskelun aikana he omaksuvat opiskelualansa erityisosaamisen ja tutustuvat samalla maan kieleen, kulttuuriin ja työmaailmaan. Saavuttamiensa kykyjen ja osaamisen johdosta he muodostavat suunnattoman voimavaran Itävallan taloudelle.

EU:n ulkopuolisista maista tulevien vastavalmistuneiden mahdollisuuksia saada Rot-Weiß-Rot – Karte ja jäädä työskentelemään Itävaltaan on helpotettu.

 • Voitte jäädä opintojen päätyttyä vielä 12 kuukaudeksi Itävaltaan etsiäksenne töitä, mikäli olette suorittaneet vähintään diplomiopintojen 2. opintokokonaisuuden tai kandin-, maisterin,- tai tohtorinopinnot kokonaisuudessaan itävaltalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai hyväksytyssä yksityisessä yliopistossa.
 • He voivat hakea Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia, mikäli heillä on esittää koulutustasoaan vastaava konkreettinen työtarjous, jonka palkkaus on määrätyn minimipalkan mukainen.
  Minimipalkka 2019: 2.349 euroa / kuukausi (brutto)
 • Heidän ei tarvitse saavuttaa pistejärjestelmän mukaisia pisteitä, eikä työvoimahallinto heidän osaltaan tarvitse suorittaa etuoikeutettujen työntekijöiden etsimistä.

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voidaan hakea suoraan Itävallassa 12-kuukautisen oleskelun aikana. Lisätietoa löydät muuttoliikeportaalista.

Työmahdollisuudet opintojen aikana:

EU:n ulkopuolisista maista tulevat opiskelijat voivat kerätä käytännön työkokemusta opiskeluaikanaan työskentelemällä enintään 20 tuntia viikossa.

Työluvan hakuprosessin (työnantaja jättää hakemuksen) yhteydessä ei suoriteta etuoikeutettujen ehdokkaiden etsimistä. Näin oleellisin este työluvan saamiselle jää pois.

Rot-Weiß-Rot – Karte -kortin ansiosta kansainvälisillä ammattityöntekijöillä ja heidän perhenjäsenillään on mahdollisuus rakentaa yhteinen elämä Itävallassa.

Rot-Weiß-Rot – Karte -kortin tai sinisen EU-kortin omistajien perheenjäsenet voivat hakea niin kutsuttua Rot-Weiß-Rot – Karte plus -korttia. Näin hekin voivat muuttaa Itävaltaan: 

 • Perheenjäsenien muuttoa ei ole rajoitettu (ei kiintiöitä).
 • Heillä on välittömästi pääsy työmarkkinoille.
 • Heidän on kuitenkin todistettavasti omattava jo ennen Itävaltaan tuloa Eurooppalaisen A1-tason mukainen saksankielen taito (“saksankielentaito ennen muuttoa“).
 • Erityisen korkeasti koulutettujen sekä sinisen EU-kortin omistajien perheenjäseniltä ei vaadita “saksankielentaitoa ennen muuttoa“. Heiltä ei näillä näkymin vaadita saksankielentaitoa.

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla tai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Täältä löydät konkreettista tietoa hakemuksen jättämisestä.

Content Navigation