Inhalt

Slovenija ostaja privlačna za naložbe avstrijskih podjetij, investitorji si želijo konkretnih ukrepov in reform

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana vsako leto povabi vodilne predstavnike avstrijskih podružnic v Sloveniji, da izrazijo svoje mnenje o slovenskem poslovnem okolju. V raziskavi konec leta 2020 je bil odziv največji doslej: sodelovalo je 73 podjetnikov in podjetnic. 


listen

»Poslovno okolje v Sloveniji nudi veliko prednosti in je posledično zelo vabljivo za avstrijska podjetja, a bi ga z nekaj ukrepi lahko še izboljšali«, izpostavlja Wilhelm Nest, ki je z oktobrom 2020 nastopil funkcijo avstrijskega trgovinskega svetnika v Sloveniji. 71 %  anketiranih podjetij meni, da bo Slovenija tudi v letu 2021 atraktivna za nove investicije, a v primerjavi s preteklimi leti je zaznati občuten padec. Leta 2019 je kar 91 % avstrijskih podjetnikov izrazilo, da je investicijsko okolje v Sloveniji zelo privlačno in da bi ponovno investirali v Sloveniji, leta 2020 je atraktivnost poslovne lokacije padla na 75 %.  

Koronakriza je prizadela 89 % anketiranih podjetij, pri čemer se 52 % podjetij boji dolgotrajnih posledic. Trenutno se soočajo predvsem z upadom povpraševanj in prometa, težave pa jim povzročajo tudi nekatere omejitve in spremembe zakonodaje. Podjetja z večinskim avstrijskim kapitalom so v leto 2021 vstopila z mešanimi pričakovanji, vendar ostajajo optimistična. Približno tretjina anketiranih podjetij pričakuje nadaljnji upad prometa in naročil v prihodnjih 12 mesecih, 23 % napoveduje upad obsega investicij, ob tem zmanjšanje števila zaposlenih predvideva le 18 % anketiranih podjetij. 

Pomanjkljivosti ostajajo iste, potrebnih reform ni  

»Slovenija je privlačna za avstrijske investicije predvsem zaradi neposredne bližine, odlične geostrateške lege, logistične odprtosti, kvalificirane in motivirane delovne sile ter stabilnosti in varnosti v državi«, glavne prednosti slovenskega poslovnega okolja našteva Wilhelm Nest. Rezultati raziskave kažejo, da so avstrijska podjetja zelo zadovoljna tudi z razpoložljivostjo in kakovostjo lokalnih dobaviteljev, dostopom in stroški surovin ter kupno močjo v Sloveniji.   

Kritične točke slovenskega poslovnega okolja ostajajo dolgotrajni in obsežni birokratski postopki, visoka obremenitev podjetij, nefleksibilna delovna zakonodaja in plačilna nedisciplina, pomanjkljiva je tudi infrastruktura. Predstavniki avstrijskega gospodarstva v Sloveniji pri tem izpostavljajo, da glavni problemi že vrsto let ostajajo isti, potrebnih ukrepov in reform pa ni. »Spodbujanje tujih investicij je ključno za gospodarski razvoj Slovenije. Vendar se tako tuja kot domača podjetja v slovenskem poslovnem okolju še vedno soočajo s številnimi in raznolikimi ovirami. Država bi morala iti nasproti podjetjem, ki želijo investirati v Sloveniji«, še poudarja Nest. Med predlogi ukrepov, ki bi jih lahko po vzoru iz tujine prenesli v slovensko poslovno okolje, so podjetja tako najpogosteje navedla tista, ki se nanašajo na davke in znižanje stroškov poslovanja, reguliranje trga dela ter na zmanjševanje administrativnih bremen oziroma poenostavljanje administrativnih postopkov. Izpostavljena je bila tudi želja po spremembi delovne zakonodaje, ki bi omogočala večjo fleksibilnost pri zaposlovanju, stimuliranje in nagrajevanje bolj uspešnih zaposlenih in nekoliko lažje odpuščanje neučinkovite delovne sile. 

Avstrija z naskokom največji tuji investitor v Sloveniji 

Avstrijska podjetja so s približno 3,6 milijardami evrov največji tuji investitor v Sloveniji, njihove naložbe predstavljajo kar četrtino vseh neposrednih tujih naložb (op. Luksemburg 2,1 mrd. evrov, Švica 1,6 mrd. evrov, Nemčija 1,4 mrd. evrov). V Sloveniji je trenutno več kot 1.000 podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zaposluje približno 20.000 ljudi. Največ avstrijskih naložb je v Osrednjeslovenski regiji in na vzhodu Slovenije. Največ vlagateljev prihaja z Dunaja, sledita Koroška in avstrijska Štajerska. Podjetja so aktivna v skorajda vseh gospodarskih sektorjih in sodijo večinoma med vodilne na trgu.   

Avstrija je tradicionalno zelo pomemben tako izvozni kot uvozni partner za Slovenijo. Blagovna menjava med državama je lani znašala približno 5,5 milijarde evrov, s čimer se Avstrija za Nemčijo in Italijo uvršča na tretje mesto.