Inhalt

Zgodba o uspehu: Za vsako sklenjeno polico bomo posadili drevo

Gospod Marko Mikič je v GRAWE zavarovalnici, d. d. (do leta 2000 Prima mešana zavarovalna družba, d. d.), dejaven od prvega dne, torej od pomladi 1990, ko so se začeli pogovori o ustanovitvi prve tuje zavarovalnice na slovenskem trgu. 

listen

GRAWE zavarovalnica je poznana kot kompozitna zavarovalnica, kjer je v zadnjih desetih letih v ospredju prodaja premoženjih zavarovanj, torej zavarovanj nepremičnin in avtomobilov. V letu 2021 so v zavarovalnici začeli še aktivneje udejanjati trajnostno strategijo ter slovenskemu trgu ponudili trajnostno naravnano življenjsko zavarovanje, ki predvideva varčevanje z vlaganjem v investicijske sklade. 

listen

Marko Mikič, predsednik uprave, GRAWE zavarovalnica d.d.

listen

AA: Kako se je GRAWE zavarovalnica spoprijela s krizo?

Preteklo poslovno leto smo poslovanje zaključili z enoodstotno rastjo premij in s tem dosegli največji obseg poslovanja GRAWE zavarovalnice v zadnjih 30 letih. V prvi polovici leta 2021 je višina obračunane premije zrasla za dva odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani. Številke kažejo dobro poslovanje. S koronakrizo smo se pogumno spoprijeli. Nekatere postopke smo prilagodili in spremenili način dela v smeri večje digitalizacije.  

AA: Ste med koronakrizo svojih strankam zagotovili posebne storitve?

Že v preteklih letih smo izboljševali uporabniško izkušnjo. Plod tega je zagotovo razvoj sklepanja zavarovanj na daljavo. Na to področje lahko uvrstimo elektronski podpis na daljavo in digitalizacijo delovnih procesov. Digitalizirali smo predvsem škodne procese in s tem skrajšali postopke ter strankam omogočili, da lahko večino zavarovalniških zadev uredijo iz naslonjača. V letošnjem letu smo uvedli video identifikacijo, ki je potrebna za sklepanje življenjskih zavarovanj na daljavo. Trend v smeri vse večje digitalizacije bo še naprej prisoten.

listen
listen

AA: GRAWE zavarovalnica je delniška družba v 100-odstotni lasti enega lastnika, Graške vzajemne zavarovalnice (Grazer Wechselseitige Versicherung AG) iz Avstrije. Kakšne so usmeritve lastnika?

GRAWE je zavarovalna družba, zgrajena po načelih ustanovitelja nadvojvode Janeza, znotraj katere se vsi sodelavci zavedamo, da moramo s skupnimi močmi prispevati k razvoju družbe in za dobro naših strank.

GRAWE deluje v 13 državah jugovzhodne Evrope. Danes zavarovalna premija hčerinskih družb predstavlja več kot tretjino celotne premije koncerna. S tem se potrjuje, da je bila odločitev izpred 30 let, ko so vstopili na tuje trge, pravilna in donosna. V vseh državah koncerna GRAWE ponuja moderna in inovativna zavarovanja z visokim kritjem in primerno tehnično obrestno mero.

Pri delu si prizadevamo, da med strankami in zavarovalnico vzpostavimo trajen odnos. Vedno vidimo možnosti za izboljšave. Vsak dan se trudimo biti boljši, kar našemu delu daje smisel, strankam pa ponudimo varna in kakovostna zavarovanja.

V kriznih časih se pokaže pomembnost povezanosti v koncernu in izmenjave izkušenj ter dobrih praks. Sprememba in prilagoditev sta nujni na vseh področjih poslovanja, pomembna pa sta tudi pozitivna naravnanost ter spoštljiv in sočuten odnos med sodelavci in strankami.  

AA: Letos ste vstopili na trg življenjskih zavarovanj s trajnostno naravnanim zavarovanjem. Kaj to pomeni? 

Večjo možnost donosa vidimo pri naložbenih življenjskih zavarovanjih kot pri klasičnih. Novo zavarovanje smo prilagodili družbeno odgovornim smernicam. Vsi skladi nalagajo sredstva v podjetja, ki delujejo po družbenih, okoljskih in ekonomskih merilih. Investicijski skladi imajo certifikat za trajnostne finančne naložbe. 

AA: Kakšen je vaš novi zavarovalni produkt?

Novo naložbeno življenjsko zavarovanje se imenuje GRAWE #Green4U. Kot že ime pove, je "zeleno". Kar pomeni, da se denar preko skladov nalaga le v trajnostne naložbe. Naložbe za boljši in zeleni jutri pa niso edina prednost naložbenega življenjskega zavarovanja GRAWE #Green4U, saj ta med drugim omogoča veliko prilagodljivost pri možnostih izplačila, prav tako ima velik potencial doseganja visokih donosov.

listen
GRAWE Poslovni rezultati v letu 2020
video abspielen
listen

AA: Ali je GRAWE zavarovalnica ob tem tudi sama zgled, kako poslovati bolj zeleno? 

Obljubimo, da bomo za vsako sklenjeno polico posadili novo drevo. Prvih tisoč jih je že predvidenih za pogozdovanje, prepričan pa sem, da jih bo v okviru projekta Podarite drevo slovenskim gozdovom kmalu še več.

Zavedanje in udejanjanje trajnosti je pomembno tudi med sodelavci. Vpeljali smo nagradno igro, kjer bomo pod okriljem akcije Male spremembe za lepše življenje nagradili idejo in izvedbo trajnostnih aktivnosti.

Skratka skrb za varno, dolgoročno in trajnostno življenje strank ter sodelavcev je ena ključnih vrednot zavarovalnice.