Inhalt

Austrian World Summit 2022: konferenca B2B-Matching platforma, 14. Junij 2022, Dunaj in online

Kot vsako leto vas pričakuje zanimiv konferenčni program, vključno z možnostmi mreženja in B2B sestankov. Vse o trajnostnih projektih varovanja podnebja na enem mestu!

© Schwarzenegger Climate Initiative
© Schwarzenegger Climate Initiative
listen

Pred 30 leti je potekal "Vrh Zemlje" v Riu de Janeiru: 154 držav se je dogovorilo o mednarodnem okoljskem sporazumu za boj proti "nevarnemu človekovemu posegu v podnebni sistem", kar dandanes predstavlja temelje sodobne podnebne diplomacije. Vendar pa emisije še naprej naraščajo, vplivi podnebnih sprememb in onesnaževanja zraka pa postajajo vse bolj kritični.

V senci trenutnih kriz želi Austrian World Summit 2022 zavestno pokazati pozitivno namero za trajnostno prihodnost z pomočjo gesla: »Creating Hope - Inspiring Action«.

Na vrhu se bodo obravnavale teme vse od kriz in konfliktov do procesov industrijske transformacije in digitalnih rešitev do komunikacije in trajnostne proizvodnje hrane. Predstavljeni bodo uspešni trajnostni projekti in inovativne tehnološke rešitve proti onesnaževanju okolja.

Kot vsako leto si bodo vodilne osebnosti iz politike, gospodarstva in civilne družbe, start-upi, akterji iz regij in mest ter strokovnjaki lahko izmenjali izkušnje in ideje, ki spodbujajo projekte trajnostnega varstva podnebja.

ADVANTAGE AUSTRIA je ponovno ponosen partner tega dogodka na visokem nivoju.

Tudi letos se bo dogodka mogoče udeležiti virtualno: do 1200 bo imelo priložnost spremljati prenos dogodka in hkrati klepetati z drugimi udeleženci oz. se z njimi dogovoriti za dvostranska individualna ali skupinska srečanja na spletu.

Udeležba je brezplačna.

Jezik dogodka je angleščina.

Prijava je možna do 14.06.2022.