Inhalt

Priseljevanje iz držav EU

Standard Content Module
Eden izmed največjih dosežkov Evropske unije je prosti pretok delavcev. Državljani Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice ter njihovi svojci imajo pravico, da se izselijo v katero koli državo Evropske unije oz. EGP ter tam začnejo delovno razmerje. Delavci iz teh držav imajo torej v Avstriji prost dostop do trga dela in za zaposlitev ne potrebujejo nobenega drugega dovoljenja.
listen

Državljani EU oz. EGP (države Evropske Unije in Islandija, Liechtenstein, Norveška) ter Švice vsekakor profitirajo zaradi svobode ustanavljanja sedeža in prostega pretoka delavcev. Tako imajo možnost, da se tudi dolgoročno, brez da bi potrebovali kakršna koli dodatna dovoljenja, naselijo v Avstriji in tukaj začnejo novo življenjsko pot. Da bi tudi Vi izkoristili to prednost, morate izpolnjevati enega izmed treh pogojev:

  • V Avstriji delate kot zaposleni delavec ali kot samozaposleni delavec.
  • Lahko dokažete, da imate dovolj sredstev za preživljanje ter sklenjeno obsežno zdravstveno zavarovanje zase in za svojo družino.
  • V Avstriji se izobražujete in lahko dokažete, da imate dovolj sredstev za preživljanje ter sklenjeno obsežno zdravstveno zavarovanje zase in za svojo družino.

V najpozneje treh mesecih se morate javiti pri pristojnem uradu za bivanje in pod prej navedenimi pogoji boste prejeli potrdilo o prijavi.

Tudi za družinske člane državljanov EU/EGP ter Švice veljajo preprosta pravila za priseljevanje v Avstrijo.

Prehodne ureditve veljajo za državljane novih držav članic EU (glej v nadaljevanju). Ker zanje veljajo izjeme pri prostem pretoku delavcev, potrebujejo še dovoljenje po Zakonu o zaposlovanju tujcev. Osrednji pogoji za izdajo zaposlitvenega dovoljenja so naslednji:

  • Predložitev ponudbe za zaposlitev.
  • Bodoči delodajalec zaprosi za zaposlitveno dovoljenje pri krajevni poslovalnici zavoda za zaposlovanje.
  • Zavod za zaposlovanje pri preverjanju trga dela ugotovi, da za konkretno delovno mesto na avstrijskem trgu dela ni primerne osebe.

Prehodna ureditev velja za naslednje države EU:

  • za Hrvaško od 1. 7. 2013.