Inhalt

Sopimusehdot

Standard Content Module
Liiketoiminnan onnistumisen edellytykset: neuvomme sopimuksien laatimisessa, hintojen määrittelyssä sekä Itävallassa sovellettavissa maksuehdoissa.
listen

Itävaltalaisille ostajille tehtävään tarjoukseen tulisi sisältyä seuraavat tiedot:

 • tavaroiden yksityiskohtainen kuvaus:
 • hinta alennuksineen euroina tai dollareina esitettynä
 • toimitusehdot Incoterms
 • kuvitetut esitteet
 • päivittäistavaroiden tuotenäytteet
 • toimitusajat
 • maksimaaliset toimitusmäärät
 • tarjouksen voimassaoloaika

Tarjoukset tulisi laatia saksan tai englannin kielellä. 

Hinnat voidaan esittää sekä euroina että Yhdysvaltain dollareina. Usein tarjous tehdään DDP (Delivery Duty Paid) tai DDU (Delivery Duty Unpaid) ja CIF (Cost Insurance Freight) muodossa. INCOTERMS –ehtojen soveltaminen on suositeltavaa.

Vahvistus

Tilauksen esittämisen jälkeen itävaltalaiset yhtiöt edellyttävät toimittajan vahvistavan tilauksen. Mikäli tilauksessa on muutettu tarjousta, täytyy toimittajan vahvistaa nämä muutokset selkeästi.

Sopimus

Itävaltalaisten kanssa solmittavien sopimusten muoto ja sisältö voi olla hyvinkin vapaa. Sisällölliset rajoitukset sopimuksissa on tarkoitettu pääasiassa kuluttajien suojaamiseksi.

Muoto

Sopimuksia voidaan solmia sekä kirjallisesti että suullisesti, oleellista on tahdonilmaisu. Sopimukset kannattaa kuitenkin solmia kirjallisina.

Omistusoikeuden siirtyminen ja toimitusehdot

Omistusoikeuden siirtyminen ei tapahdu tavaroiden oston tai myynnin yhteydessä eikä myöskään sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, vaan tavaran ostajalle tai ns. huolintayhtiölle luovuttamisen yhteydessä. Toimitusehdoissa suositellaan Incoterms ehtojen soveltamista.

Maksusuoritukset liikkuvat luonteeltaan vapaiden valuuttasäännösten puitteissa pankkisiirtoina ja postiosoituksina ongelmitta. Rajoituksia ei ole. Eräpäivistä sovitaan yleensä erikseen ja ne vaihtelevat aloittain.

Yleisesti ottaen sovelletaan seuraavia maksuaikoja: 

 • kymmenen päivää laskun lähettämisestä (mahdollinen nopean maksajan alennus)
 • 30 päivän kuluessa laskun esittämisestä (netto)

Usein toimittajan edellytetään vahvistavan tilauksen. Usein myös sovitaan omistusoikeuden rajoituksista. Tämä tarkoittaa sitä, että tavara on maksun täydelliseen suorittamiseen saakka myyjän omaisuutta.

Maksun saaminen voidaan varmistaa usealla eri tavalla. Yleisesti sovelletaan omistusoikeuden rajoitusta, mikä on tarkoitettu erityisesti myyntihinnan suorittamisen varmistamiseen.

Omistusoikeuden rajoitukset

Myyjä on tavaran omistaja myyntisumman täydelliseen suorittamiseen saakka. Omistusoikeuden rajoittamisesta voidaan sopia vapaasti, joskin suosittelemme sopimuksen laatimista kirjallisesti. Ostajan konkurssin ollessa kyseessä, myyjällä on oikeus saada rajoitetun omistusoikeuden kohteena olevat tavarat takaisin. 

Suoritusten varmistaminen

Myös seuraavia tapoja sovelletaan yleisesti saatavan varmistamiseen: 

 • vakuudet (pantti)
 • takaus
 • pankkitakuu
 • saatavien siirto (luovutus)
 • kiinnitykset 

Incoterms ehdot on yleinen toimitusehtokokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea yksinkertaista ja koko maailman kattavaa myynti- ja kuljetusmenettelyä. Ehdot laatii, julkaisee ja niitä kehittää International Chamber of Commerce (ICC), jonka pääkonttori sijaitsee Pariisissa. 

Incoterms –ehdot sääntelevät myyjän ja ostajan suhteissa pääasiassa kuljetuksen järjestämistä sekä siihen liittyviä kuluja ja riskejä, mikäli jokin kuljetuksessa epäonnistuu. Näin sovittaessa Incoterms –ehdot sisällytetään sopimukseen ja siten niiden täytyy myös vastata sopimuksen muita oikeudellisia säädöksiä. 

Incoterms –ehdot yksinkertaistavat kansainvälistä kaupankäyntiä huomattavasti ja auttavat eri maiden yrityksiä löytämään „yhteisen sävelen“. Tunnetuimpia Incoterms-ehtoja ovat EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) ja myös DDU (Delivered Duty Unpaid). Incotermsin uusin versio on peräisin vuodelta 2020.

Lisää tietoa Incoterms –ehdoista löytyy saksaksi ICC Austria –verkkosivuilta tai englanniksi osoitteesta www.iccwbo.org

listen
Content Navigation

Viimeinen muutos: : 20.06.2022