Inhalt

Myynti ja kuljetus

Standard Content Module
Tuotteiden myyntiin Itävaltaan voidaan käyttää useitakin markkinointikanavia perinteisestä viennistä vientipainotteiseen teollisuuteen saakka. Kuljetusta tukee puolestaan erinomainen kuljetusinfrastruktuuri.
listen

Tavaroiden Itävaltaan vientiin on useita eri kanavia: 

 • perinteinen tuonti 
 • tukkumyynti 
 • viejinä toimivat vähittäismyymälät  
 • osuuskuntina toimivat sisäänostajat 
 • vientiteollisuus 
 • omat sivuliikkeet
 • edustajien kautta tapahtuva myynti

Tukkumyynti 

Tuontia harjoittavien tukkumyyjien kautta tapahtuva vienti on yleisin vientimuoto Itävaltaan. Useat tällaiset yritykset harjoittavat myös vientiä. Useat maahantuojat harjoittavat tuontia kaikkialta maailmasta, jotkut ovat erikoistuneet tiettyihin alueisiin tai tuotteisiin.

Tuonti vähittäismyyntiliikkeiden, teollisuuden tai tuottajien kautta

Itävallan kauppalain mukaisesti myös vähittäismyyntiliikkeet voivat harjoittaa maahantuontia. Suuret yhtymät, postimyyntiyritykset sekä tavaratalot ovat samalla myös huomattavia maahantuojia, erityisesti kaukomaiden tuonnissa. Myös useat teollisuusyritykset ja valmistajat harjoittavat sekä myyntiä että maahantuontia.

Tuonti kaukomaista

Kaukomaista tuonti on usein välillistä toimintaa jonkin muun Euroopan maan, kuten esimerkiksi saksalaisten maahantuojien, välityksellä.

Edustajan löytäminen

Etsittekö edustaja Itävallassa? Itävallan myyntiedustajien liiton verkkosivuilta löytyy vastaava tietokanta yhteystietoineen. Tästä tietokonnasta voidaan suorittaa hakuja toimialoittain sekä myös julkaista ilmoituksia ko. sivuilla. Voitte julkaista maksullisen ilmoituksen kaikille itävaltalaisille myyntiagenteille jaettavassa neljännesvuosittain julkaistavassa CONTACT –lehdessä (sakankielinen).

Yhteydentoto: 

Bundesgremium der HandelsagentenWiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Myyntiedustajia koskeva lainsäädäntö

Haluatteko tehdä yhteistyötä itsenäisen myyntiedustajan kanssa? Tämä on helppoa, sillä myyntiedustajien kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin yleistä Itävallassa. Itävallan myyntiedustajien liitossa sovelletaan EU:n vastaavia säädöksiä.

Lainsäädäntö – myyntiedustajan kanssa solmittavat sopimukset

Yhteistyö myyntiedustajan kanssa kannattaa laatia kirjallisena sopimuksena. Sopimuksessa kannattaa määritellä yrityksen ja edustajan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Itävallan myyntiedustajia koskevassa laissa säädetään myyntiedustajan vähimmäisoikeuksista, kuten esimerkiksi sopimuksen purkamisesta ja käsittelyä koskevista vaatimuksista.

Sääntönä on, että liikesuhteen päättymisen jälkeen myyntiedustajalla on oikeus ja vapaus tehdä yhteistyötä kilpailijan kanssa. Kyseistä oikeutta ei ole mahdollista rajoittaa.

Myyntiedustajan kanssa solmittava sopimus solmitaan yleensä kestoltaan yhdestä viiteen vuoteen. Sopimuksen purkamiseen sovelletaan määräaikoja. Sopimus voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa poikkeustapauksissa, kuten esimerkiksi luottamuksen menettämisen, petoksen tai sopimusrikkomuksen ollessa kyseessä.

Itävallan myyntiedustajaliiton verkkosivuilta löytyy mallisopimus (Mustervertrag) sekä tietoa EU:n ja Itävallan myyntiedustajien liiton lainsäädännöstä.

Keskeisen sijaintinsa ansiosta Itävalta on oleellisen kuljetussolmukohta. Kuljetuksissa ja kotimaanliikenteessä tärkeimmällä sijalla ovat maantiekuljetukset. Miltei 30 % kaikista tavaroista kuljetetaan rautateitse. Mikä huomattavasti ylittää EU:n keskiarvon.

Maantiekuljetukset

Itävallan tieverkosto on erinomainen ja pituudeltaan yli 125 000 km. Moottoriteitä on yhteensä yli 2200 km.

Kannattaa muistaa, että:

 • rekkoihin – lukuun ottamatta helposti pilaantuvien tavaroiden kuljetuksia – sovelletaan öisin ja viikonloppuisin voimassa olevaa ajokieltoa.
 • Kaikkien liikennevälineiden, joiden paino ylittää 3,5 t, peritään kilometrikohtaista tiemaksua.
 • Yli 3,5 t rekkojen on noudatettava seuraavia nopeusrajoituksia: taajamissa 50 km/h, maanteillä 70 km/h ja moottoriteillä 80 km/h.
 • Itävalta on allekirjoittanut TIR:n (Carnet TIR) ja ATA:n kansainvälisen tavaroiden väliaikaisen tuontisopimuksen.

Rautatiekuljetukset

Itävallan rautatieverkosto on yhteensä noin 5600 km. Tavaroiden suurin kuljettaja rautateillä on Österreichische Bundesbahnen AG sekä Rail Cargo Austria AG .

Laivakuljetukset

Itävalta sijaitsee sisämaalla ja laivakuljetukset keskittyvät tärkeimmälle vesireitille eli Tonavalla. Rhein-Main-Donau –kanava mahdollistaa tavarakuljetukset Pohjanmereltä Mustalle merelle saakka.

Tavarakuljetusta harjoittavat yritykset löytyvät Itävallan kauppakamarin/laivakuljetukset sivuilta.

Ilmakuljetukset

Ilmakuljetuksien avulla hoidetaan noin 0,3 % (2012) Itävallan tavarakuljetuksista. Lentokentillä on kaikki tarvittava infrastruktuuri ja palvelut rahtien käsittelyyn.

listen
Content Navigation