Inhalt

Pogoji

Standard Content Module
Pogoji za nemoteno poslovanje: obveščamo vas o načinih sestave pogodb, oblikovanju cen in plačilnih pogojih v Avstriji.
listen

Kadar ponudbo posredujete avstrijskemu kupcu, so potrebne naslednje informacije:

 • natančen opis blaga,
 • cena s popustom v EUR ali USD
 • dobavni pogoji v skladu z Incoterms Incoterm
 • ilustriran reklamni material
 • vzorci proizvoda (običajno pri potrošniškem blagu)
 • dobavni rok
 • maksimalna količina dobave
 • rok trajanja ponudbe

Ponudba mora biti sestavljena v nemškem ali angleškem jeziku.
Cena je lahko v evrih ali ameriških dolarjih. Pogosto se ponuja blago DDP (dobavljeno, dajatve plačane) ali DDU (dobavljeno, dajatve niso plačane) ter CIF (stroški, zavarovanje in prevoznina). Svetujemo vam uporabo Incoterms.


Potrditev

Po podanem naročilu pričakujejo avstrijska podjetja od dobavitelja potrditev naročila. V kolikor se v naročilu pogoji ponudbe spremenijo, mora dobavitelj to izrecno potrditi.

Pogodba

Pogodbe z avstrijskim kupcem imajo lahko poljubno obliko in vsebino. Vsebinske omejitve pri pogodbah so namenjene zlasti zaščiti potrošnikov.

Oblika

Pogodbe se lahko sklenejo pisno ali ustno, pomembna je izjava volje. Priporočamo pisno sklepanje pogodb.

Prenos lastninske pravice in dobavni pogoji

Pri nakupu oziroma prodaji blaga do prenosa lastninske pravice ne pride zgolj s podpisom pogodbe, temveč s predajo blaga kupcu ali prevozniku. Za urejanje dobavnih pogojev priporočamo uporabo Incoterms Incoterm.

Plačilni promet poteka v okviru liberalnih deviznih predpisov v bančnem in poštnem prometu brez težav. Omejitev ni. Plačilni roki se praviloma določijo sporazumno in se razlikujejo le po posameznih panogah. Za orientacijsko vrednost si oglejte naslednja primera:

 • V roku 10 dni od datuma izdaje računa s popustom
 • V roku 30 dni od datuma izdaje računa neto

Od dobaviteljev se pogosto pričakuje potrditev naročila, sklepajo se tudi dogovori o pridržku lastninske pravice. To pomeni, da blago vse do celotnega plačila ostaja v lasti prodajalca.

Za zavarovanje terjatev imate na voljo več možnosti. Pogost je pridržek lastninske pravice, ki v prvi vrsti služi zavarovanju terjatve prodajalca do kupca. 

Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico vse dokler blago ni v celoti plačano. Pridržek lastninske pravice je lahko v obliki neformalnega dogovora, vendar se zelo svetuje pisna oblika. V primeru, da gre kupec v stečaj, ima prodajalec pravico, da na podlagi pridržane lastninske pravice dobi zavarovano blago nazaj.

Druge možnosti zavarovanja terjatev

Druge pogosto uporabljene pravne oblike zavarovanja terjatev so:

 • Varščina (zastava)
 • Patronatske izjave
 • Bančno poroštvo
 • Prenosi pravnih zahtevkov (cesija)
 • Hipoteke

Incoterms so standardizirane dobavne klavzule, ki zagotavljajo enostavne in po vsem svetu enotne nakupe in transporte. Izdelala, izdala in razvila jih je Mednarodna gospodarska zbornica International Chamber of Commerce (ICC) s sedežem v Parizu.

V odnosu prodajalec – kupec Incoterms urejajo, kdo organizira transport, kdo krije stroške in kdo je odgovoren v primeru morebitnih težav pri transportu. Na podlagi dogovora postanejo Incoterms sestavni del izvozne oz. uvozne pogodbe in morajo biti zato skladni z vsemi drugimi pravnimi klavzulami v pogodbi.

Incoterms izredno olajšajo mednarodno trgovino in omogočajo, da poslovneži iz različnih držav govorijo »enoten jezik«. Med najbolj znane Incoterms sodijo EXW (franko tovarna), CIF (stroški, zavarovanje in prevoznina) ali na primer DDU (dobavljeno, dajatve niso plačane). Zadnja različica Incoterms latest version of Incoterms je iz leta 2020.

Več informacij o Incoterms najdete na spletni strani ICC Austria ICC Austriaali v angleškem jeziku na www.iccwbo.org.

listen

Zadnja sprememba: : 20. June 2022