Inhalt

Prodaja in transport

Standard Content Module
Za prodajo v Avstrijo so vam na voljo številne distribucijske poti, od tradicionalne uvozne trgovine do uvozne industrije. Za transport je na voljo odlična infrastruktura.
listen

Za uvoz blaga v Avstrijo imate na voljo številne možnosti:

 • tradicionalna uvozna trgovina
 • trgovina na debelo
 • neposredna uvozna trgovina na drobno
 • nakupno sodelovanje zadrug
 • neposredno uvozna industrija
 • samostojne podružnice
 • distribucija preko trgovskih zastopnikov

Prodaja preko uvoznikov veletrgovcev 

Prodaja preko uvoznikov veletrgovcev je najpogostejši način uvoza blaga v Avstrijo. Veliko trgovcev je dejavnih tudi v izvozu. Nekateri uvozniki uvažajo blago z vsega sveta, drugi se specializirajo za določene regije ali države.

Uvoz blaga preko trgovcev na drobno, industrije in proizvajalcev

Uvoz blaga je v skladu z avstrijskim kodeksom poslovanja dovoljen tudi posameznim trgovcem na drobno. Velike verige, trgovske hiše z odpremo po pošti in veleblagovnice so hkrati pomembni uvozniki, še posebej iz prekomorskih dežel. Tudi nekatere industrije in manjši proizvajalci delujejo hkrati kot trgovci in uvozniki.

Uvoz iz prekomorskih dežel

Zaradi relativno majhnega trga in razmeroma majhnih potrebnih količin uvoz iz prekomorskih dežel večinoma ne poteka neposredno, temveč preko uvoznika v evropski državi, največkrat v Nemčiji.

Iskanje zastopnikov

Iščete trgovskega zastopnika v Avstriji? Na spletni strani Zveznega gremija za trgovske posrednikeBundesgremiums für Handelsagentenimate na voljo spletno banko podatkov, kjer lahko iščete po panogah ali preko spleta naročite oglas. Lahko se odločite tudi za plačljivo objavo oglasa v četrtletni reviji „CONTACT“ (v nemškem jeziku), katero prejmejo vsi trgovski zastopniki iz Avstrije.

Obrnite se na:

Bundesgremium der HandelsagentenWiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Pravice zastopnikov

Želite sodelovati s samostojnim zastopnikom? Izhodišča za to so dobra, saj je sodelovanje z zastopniki v Avstriji zelo razširjeno. Avstrijski zakon o trgovskem zastopanju je prevzel določila EU na tem področju.

Pravna podlaga – Pogodba o zastopanju

Sodelovanje z zastopnikom morate opredeliti v pogodbi o zastopanju, kjer natančno določite pravice in dolžnosti podjetja in zastopnika. Avstrijski zakon o trgovskem zastopanju ureja osnovne pravice zastopnika, na primer odpoved in odpravnine.

Po prenehanju poslovnega odnosa se trgovski zastopnik načeloma lahko odloči za zastopanje konkurenčnega podjetja. Te pravice ni mogoče omejiti.

Pogodbe o zastopanju se praviloma sklenejo za obdobje od enega do petih let. Odpoved je vezana na odpovedni rok. V izrednih primerih, kot so na primer zloraba zaupanja, prevara ali kršitev pogodbe, je mogoče pogodbo odpovedati tudi brez odpovednega roka.

Na spletni strani Zveznega gremija za trgovske posrednike najdete vzorec pogodbe o zastopanju Muster-Vertretungsvertragin pravne informacije v zvezi z zastopanjem v EU in Avstriji.

Zaradi svoje osrednje lege je Avstrija pomembna tranzitna država. Pri tranzitu in v notranjem prometu ima vodilno vlogo tovorni promet. Približno 30% vsega blaga se prevaža po tirih. To je občutno nad povprečjem EU

Tovorni promet na cesti 

Avstrija ima dobro razvito cestno omrežje, ki obsega preko 125.000 km. Avtocest in hitrih cest je 2.200 km.

Upoštevajte sledeče:

 • Za tovornjake, razen tiste s pokvarljivim blagom, velja prepoved vožnje ponoči in ob vikendih.
 • Vsa vozila s skupno težo nad 3,5 t plačajo cestnino za prevožene kilometre. Sledite povezavikilometerbezogene Straßenabgabe.
 • Omejitev hitrosti za tovorna vozila s skupno težo nad 3,5 t znaša v zaprtih naseljih 50 km/h, zunaj naselja 70 km/h in na avtocesti 80 km/h.
 • Avstrija je članica Konvencije TIR (zvezek TIR) in mednarodne konvencije o začasnem uvozu blaga na podlagi zvezkov ATA.

Tirni transport

Avstrija ima tirno omrežje dolgo približno 5.600 km. Največji ponudniki tirnega transporta blaga so Avstrijske železnice Österreichische Bundesbahnen AGter Rail Cargo Austria AG.

Ladijski transport blaga

Avstrija je celinska država in pomorski promet je osredotočen na najpomembnejšo vodno pot, reko Donavo. Kanal Ren-Main-Donava omogoča ladijski transport blaga od Severnega morja vse do Črnega morja.

Kontaktne naslove ponudnikov za transport blaga najdete na spletni strani Ship Austria.

Letalski tovorni promet

Po zraku se odvija le približno 0,3% (stanje za leto 2012) avstrijskega tovornega prometa. Letališča ponujajo številne možnosti za izvajanje letalskega tovornega prometa.

listen
Content Navigation