Inhalt

Tranzitni posli

Standard Content Module
Tranzit vsled globalizacije svetovnih trgov raste nepretrgoma in pridobiva na vedno večji pomembnosti. Tukaj boste izvedeli več o kompetencah avstrijskih zunanjetrgovinskih podjetij.
listen

Avstrijska zunanjetrgovinska podjetja razpolagajo z desetletnimi izkušnjami in znanjem ter poznavanjem svetovnih trgov. Pri odvijanju tako izvoznih, kot tudi uvoznih poslov, so vam lahko v veliko pomoč. Tranzitni posli, torej povezovanje dveh trgov s pomočjo avstrijskega podjetja, postajajo vedno pomembnejši.

Detailirano poznavanje srednje- in vzhodnoevropskih trgov posebej odlikuje avstrijska trgovska podjetja. Seveda pa so ta zunanjetrgovinska podjetja prisotna na skoraj vseh svetovnih trgih. Visoka fleksibilnost, ki omogoča dostavo blaga na vsak željeni cilj ter s tem povezano znanje in poznavanje ciljnega trga je avstrijska zunanjetrgovinska podjetja uvrstilo med najzanesljivejše in najbolj zaželjene partnerje.

Avstrijska zunanja trgovina je prava zgodba o uspehu. V letu 2006 je le ta tako na strani izvoza, kot tudi na strani uvoza presegla magično mejo 100 mrd. EUR. Vsako tretje delovno mesto je posredno ali neposredno povezano z zunanjo trgovino. Zvezno združenje za zunanjo trgovino ocenjuje delež zunanjetrgovinskih podjetij v skupnem uvozu na 30%. Delež teh pri izvozu je pravtako pri 30%. Tudi v naslednjih letih računa Zvezno združenje za zunanjo trgovino z visoko rastjo, ki jo v veliki meri podpirajo prav tranzitni posli.

Po oceni Zveznega združenja za zunanjo trgovino je delež dodane vrednosti v skupni višina tranzitnih med 3 mrd. EUR. Know-how avstrijskih zunanjetrgovinskih podjetij je odločilna sestavina izvoznih uspehov Avstrije v zadnjih letih.

Novo in morda tudi težavno pot obvaldamo najlažje s pomočjo izkušenega partnerja. Partnerstvo in sodelovanje z avstrijskim zunanjetrgovinskim podejtjem na področju obdelave izvoznih trgov je v mnogih primerih smislena alternativa k neposredni lastni obdelavi tega trga.

Sodeloavnje z avstrijskim zunanjetrgovinskim podjetjem ponuja tako domačim, kot tudi tujim proizvajalcem številne prednosti:
 • Zmanjšanje rizika pri obdelavi novega trga
 • Cenovno ugodna uporaba desetletnega znanja in poznavanja trga
 • Premostitev razdalj in časovnih razlik
 • Poznavanje in uporaba strategij financiranja in logistike
Najdite svojega strokovnjaka pod naslovom www.foreign-trade.at.

Ta spletna stran vam nudi:
 • Partnerje za učinkovit izvoz in uvoz
 • Servis ekskluzivne datoteke European Experts in Trade
 • Iskanje partnerjev
 • Iskanje proizvodov
 • Iskanje dežel
 • Optimalno pot prodaje in ugodnega nakupa proizvodov znotraj EU, v srednji- in vzhodni Evropi, Aziji, Avstraliji ali prekomorskih deželah
 • Obširne informacije o zunanji trgovini

Bundesgremium des Außenhandels


Zvezno združenje za zunanjo trgovino

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich

+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at

listen
listen
Content Navigation

Avtor: Dr. Manfred Kandelhart
Vir: Bundesgremium des Außenhandels