Srpski/Crnogorski
Inhalt

Poseta austrijske delegacije iz oblasti saobraćaja i infrastrukture

  • ODLAZE SE DO UTANACENJA NOVOG TERMINA

Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije – ADVANTAGE AUSTRIA  07.i 08.03.2022 očekuje delegaciju austrijskih privrednika iz oblasti saobraćaja i infrastrukture.

© AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
© AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Srbija se razvija u multimodalni transportni čvor na Zapadnom Balkanu, što otvara prostore za internacionalnu saradnju i razmenu inovacionih tehnologija. Delegacija će se tokom posete upoznati sa najvažnijim projektima i  planovima ulaganja i proširenja u Srbiji. U okviru programa planirani su i termini sa stručnim licima iz oblasti puteva, železnica, aerodroma, unutrašnjih luka, logistike i mobilnosti.

Delegacija će u nastavku otputovati u Severnu Makedoniju. Sveobuhvatni investicioni program u Severnoj Makedoniji za proširenje i modernizaciju transportne, energetske, komunalne i železničke infrastrukture, uvođenje novih tehnologija u elektronske komunikacije i realizaciju drugih kapitalnih projekata otvaraju i tamo poslovne mogućnosti za austrijska preduzeća.

Mogućnost susreta sa 2 austrijskih preduzeća