Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Oko 480 kompanija u Austriji radi u medicinsko-tehničkom sektoru. Oni generišu godišnji promet od više od sedam milijardi evra i predstavljaju važan, međunarodno orijentisani deo austrijske privrede. Pored globalno uspešnih kompanija sa tradicijom, postoje i izuzetni startapi, npr. u oblasti IT-a za zdravstvenu zaštitu.
listen

Uređaji medicinske tehnologije i srodnih tehnologija oduvek su bili bitan deo austrijske biomedicinske industrije. Područja delovanja ovog sektora vrlo su raznolika i kreću se od testova na šećer u krvi pa sve do invalidskih kolica, od CT skenera do injekcija. Na međunarodnom tržištu, austrijska preduzeća su zastupljena s medicinskom tehnikom, farmaceutikom, polaznim materijalima, ali i inženjeringom i uslugama. 

U okviru sektora kojeg karakterišu specijalizovanost i inovacija, kupci iz celog sveta imaju koristi od stručnosti i istraživačkih struktura svojih austrijskih partnera. Međutim, sve više se koriste i zdravstvene usluge u Austriji, bilo da se radi o operacijama, rehabilitaciji ili preventivnoj medicini i velnesu.

Specijalna stručnost

Elektromehanička medicinska tehnika u ovom sektoru igra istaknutu ulogu. U njene ponuđače ubrajaju se firme koje se koncentrišu na EKG uređaje ili EEG merne instrumente. Mnoge medicinske firme specijalizovale su se za razvoj i isporuku softvera za medicinu, telemedicinu i e-zdravlje. U proizvode firmi ubrajaju se, na primer: softverska rešenja koja osoblju klinike omogućavaju lokalizaciju i praćenje pacijenata u realnom vremenu, kao što su poziv u hitnom slučaju i sistemi zaštite za dezorijentisane pacijente.

Austrijski naučnici industrije na samom su čelu posebno na području aktuelnog razvoja ultrazvuka i tomografije magnetskom rezonancom (MR). Oni razvijaju rešenja za kliničke radne procese i dijagnostičke slike koja počivaju na IT-u i sisteme koji služe za unos i obradu slika u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.

Stručnost za medicinska rešenja

Jedan od vodećih ponuđača medicinsko-tehničkih rešenja i usluga u Austriji objedinjuje stručnost za sisteme slikovne dijagnostike, istraživanja i razvoja lekova. 

U Austriji je kod kuće tehnološki vodeće preduzeće na području slušnih rešenja koja se mogu implantirati. Ovo preduzeće, koja ima iza sebe 30 godina fokusiranih istraživanja, na samom je vrhu u proširenju tehničkih i naučnih osnova na području slušnih implantata. 

Svetski tržišni lider za mikrostrukturirane polimerne čipove raspolaže sertifikovanim proizvodnim pogonom u Austriji i pokriva čitav lanac novostvorene vrednosti, od razvoja preko proizvodnje i osiguranja kvaliteta pa sve do logistike. Pri tome su ispunjeni svi regulatorni preduslovi ciljnih tržišta. 

Jedno austrijsko high-tech preduzeće ubraja se među vodeće učesnike na svetskom tržištu na području bezbednosne tehnike i komunikacije za bolnice i domove za starija lica. Razvija, proizvodi i prodaje, između ostalog, uređaje za pozivanje medicinske sestre koji olakšavaju radnu svakodnevicu osoblja za pružanje nege u bolnicama i domovima za starija lica i omogućavaju pacijentima da u svakom trenutku mogu pozvati pomoć. Međunarodnu umreženost garantuju društva-kćeri u Poljskoj, Švedskoj i Mađarskoj, kao i predstavništva u Češkoj, Slovačkoj i Rusiji. 

Jedno inovativno tradicionalno preduzeće iz Austrije razvija transportna rešenja po meri za prevoz, između ostalog, uzoraka krvi i lekova, i na taj način doprinosi osiguranju optimalne brige za pacijente. Sestrinski pultovi, laboratorije i apoteke imaju koristi od smanjenja manualnih rutinskih radova, kontinuirane sledivosti transporta i izbegavanja izvora grešaka. Direktna povezanost s robotima u apotekama i laboratorijske linije omogućavaju više vremena, veću bezbednost i kvalitet u nezi pacijenata.

Jedno austrijsko preduzeće već više od 145 godina razvija, proizvodi i optimizuje vozila hitne pomoći. Godišnje se proizvede i isporučuje preko 1.000 vozila. Ovaj ponuđač ima podružnice u Nemačkoj, Slovačkoj i Rumuniji. Osim toga raspolaže i svetskom mrežom prodajnih partnera.

Budućnost

Kao interdisciplinarno područje, zdravstvena privreda današnjice obuhvata mnogo drugih područja delatnosti zajedno sa djelatnostima koje su direktno orijentisane ka pacijentu. Imajući u vidu demografske promene, „zdravlje“, kao dobro, danas dobija sve veći značaj, a tržišta i privredne grane se menjaju iz osnove. Traže se inovativni medicinski proizvodi koji garantuju lica. 

Digitalizacija je važan impuls za tehnološke inovacije na području umrežene i mobilne brige o zdravlju. Connected Healthcare daje nove podsticaje i rešenja koja će medicinsku negu sutrašnjice okrenuti naglavačke. Zdravlje može biti pokretač najvećeg inovacijskog i tehnološkog pomaka u budućnosti.