Srpski/Crnogorski
Inhalt

Podaci i činjenice

Standard Content Module
Brzo i precizno informišemo o privrednim podacima, globalnoj ulozi i internacionalnom angažmanu Austrije: sa ovim brojevima i činjenicama steći ćete uvid u zemlju i njenu privredu.