Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Svake godine austrijski dizajn je posebno vidljiv na ulicama i u tržnim centrima u više od 120 zemalja: Božićno osvetljenje projektovano u Austriji. Ovo je samo jedna od oblasti u kojima se austrijski dizajneri ističu na međunarodnom nivou. Zemlja ima jedinstvenu poziciju na mapi svetskog dizajna, jer se nalazi u srcu Evrope, između poezije italijanskog dizajna, inženjerskog umeća i prefinjenosti nemačkog dizajna i novih kreativnih struja istočne Evrope. Dizajn iz Austrije je svetski tražen miks posebnog karaktera.
listen

Sektor dizajna sastoji se od nekoliko područja. Usluga dizajna proizvoda, koja se još zove i industrijski dizajn, bavi se oblikovanjem serijskih i/ili industrijskih proizvoda. Grafički dizajn je vizualno oblikovanje tekstualnih i slikovnih poruka sadržanih u grafičkim elementima i olakšava razumevanje i povećava pažnju. Na polju društvenog dizajna u središtu se nalazi čovek. Dalja polja grane dizajna su dizajn interijera i modni dizajn.

Tehnika - materijal - oblik

Za austrijski dizajn tipična su tri faktora:

  • Visoki stepen  opsesije tehnikom. Austrijski dizajn sadrži mnogo tehničkih znanja i veština.
  • Ljubav prema materijalu. Postoji velika otvorenost prema materijalima, bilo da se radi o visokotehnološkim materijalima koji se mogu reciklirati ili novootkrivenim (prirodnim) materijalima.
  • Redukovani jezik oblika, kombinovan sa humorom i namigivanjem.

Mobilnost i više

„Mobility Design“ iz Austrije je međunarodno prisutan, od vatrogasnih vozila, vozova i motocikala za svetska prvenstva pa sve do sklopivih električnih bicikala. Austrijski dizajn određuje i svet kristala, jer je 1892. u Austriji izmišljena mašina koja je na industrijskoj osnovi mogla da brusi kristale. Danas se dizajniranje figurica od kristala, preciznih optičkih uređaja i kristalnog nakita iz Austrije ceni u više od 170 zemalja. Leđna ortoza, dizajnirana u Austriji, dobila je nemačku dizajnersku nagradu "Deutscher Designpreis" i nagradu "IF Design" – dva primera za međunarodno priznati dizajn iz Austrije.

Pioniri iz tradicije

U istoriji austrijskog dizajna ima mnogo pionira. Samo da navedemo Adolfa Losa (Adolf Loos)  kao reformatora Bečke moderne, Karla Auboka (Carl Auböck)  kao pionira u oblikovanju posleratnog stila i Hansa Holajna (Hans Hollein), koji je utabao put postmoderni. Do dana današnjeg, austrijskim dizajnerima polazi za rukom da Austriju afirmišu kao zemlju dizajna  uspostavljajući nove trendove van glavnih tokova i prateći inovacijama  aktuelna kretanja.

Znanje, nauka i istraživanje

Više od 60 posto dizajnera iz Austrije ima akademsko obrazovanje. Institut za dizajn na Univerzitetu za primenjenu umetnost (Institut für Design an der Universität für angewandte Kunst) u Beču jedna je od najvažnijih obrazovnih institucija na prostoru Evrope i jača nacionalno i međunarodno umrežavanje dizajnerskog znanja i iskustva na lokaciji Beča. Studije se odlikuju transferom znanja u malim grupama i intenzivnim kontaktom između predavača i studenata, odabirom eksperimentalnih i slobodnih projekata kao i radionicama i predavanjima nacionalnih i međunarodnih stručnjaka.

Transfer znanja između dizajnera, tehnoloških firmi, univerzitetskih istraživačkih laboratorija, industrije i "think-tank"-ova stalno se optimizuje. Dizajneri igraju glavnu ulogu u daljem razvoju koncepata iz istraživačkih laboratorija i fabrika sve do proizvoda koji su zreli za tržište. Usluge dizajnerskih studija su u sve većoj meri ključni faktor kojim njihovi klijenti sebi osiguravaju bolje rezultate u konkurenciji. Stoga, nauka, ekonomija i industrija sve više smatraju saradnju sa dizajnerima vrednom investicijom.

Dizajn i odgovornost

Eko-dizajn odnosno ekološki dizajn ili održivi dizajn je posebna dizajnerska disciplina koja je u Austriji nadprosečno važna. On se orijentiše prema načelima održivosti. Njegov cilj je da se  inteligentnim korišćenjem resursa postigne što je moguće veća korist za sve učesnike u lancu novostvorene vrednosti uz minimalno opterećenje okoline i uz fer socijalne uslove.

Isto tako i za oblast u usponu -  zeleni  dizajn -  u Austriji postoje izvanredni primeri, kao što je pokretna, sklopiva solarna elektrana koja se sama od sebe ravna prema Suncu i time svuda može da proizvode maksimalnu količinu energije. Elektrana pri tome i dobro izgleda - još jedan primer austrijskog dizajna koji pobuđuje pažnju i služi kao prodajni argument.