Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Svetski šampion na polju hidroenergije, evropski šampion po pitanju obnovljive energije, a merodavna zemlja za tranzit energije za Zapad i Istok: Austrijski energetski sektor izvlači maksimum iz posebnog položaja i geografije zemlje, i pri tom razvija stručno znanje koje je međunarodno priznato.
listen

Austrijska preduzeća u privrednoj grani energetike bave se proizvodnjom energije i snabdevanjem energijom, upravljaju elektranama i sistemima skladištenja energije. U ovu privrednu granu spadaju i snadbevanje strujom koja je bazirana na IT-u, pametno merenje, proizvodnja upravljačkih instrumenata i regulacione tehnike kao i izgradnja vodova. Austrijska preduzeća raspolažu i znanjem i veštinama u proizvodnji i distribuciji nafte i zemnog gasa, sa obnovljivim energetskim nosiocima, pre svega hidroenergijiom kao i u izgradnji turbina i postrojenja. Austrija ne proizvodi nuklearnu energiju. 

Austrija kao tranzitna zemlja ima važnu ulogu u međunarodnoj trgovini energijom unutar Evrope. Veliki deo uvoza u Zapadnu Evropu sa Bliskog istoka, sa nalazišta u kavkaskoj regiji i sa nalazišta u Rusiji prolazi kroz Austriju, naročito transalpinski naftovod.

Snaga utemeljena na geografiji i tradiciji

Energetika Austrije koristi geografske kapacitete zemlje, koristi postojeće resurse na najbolje moguć način i razvija ova znanja i veštine za primenu na međunarodnom tržištu.

Austrija ima sopstvena nalazišta nafte i zemnog gasa čija proizvodnja ima dugu tradiciju. Austrijska preduzeća su se u velikoj meri specijalizovala i traženi su partner u međunarodnoj energetici. 

Obnovljiva energija

Nosioci obnovljive energije postaju sve važniji u snabdevanju energijom. Politička volja, strogi zakoni i visok stepen primene istraživanja i razvoja u skladu su sa ovim trendom. To dovodi do ogromnih znanja i veština i vrhunske stručnosti na području obnovljive energije u Austriji. U poređenju sa zemljama EU, Austrija zauzima prvo mesto po udelu obnovljivih izvora energije u proizvodnji struje, imajući u vidu površinu Austrije. Uspeh dugogodišnjeg truda  na ovom području je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Petrohemija sa odgovornošću

Jedno od najvećih industrijskih preduzeća u Austriji, koje se kotira na berzi, proizvodi i prodaje naftu i gas i nudi inovativna energetska rešenja i visoko kvalitetne petrohemijske proizvode na odgovoran način. Sa godišnjim kapacitetom od 17,8 miliona tona u rafinerijama i sa skoro 3.800 benzinskih stanica u 10 zemalja ovo preduzeće jasno pokazuje međunarodnu stručnost austrijske industrije nafte i gasa.

Inovacija u sektoru zemnog gas

Posebna austrijska inovacija je razvoj tehnologije koja omogućava veštačku proizvodnju gasa iz vetra i sunca. Zahvaljujući „Underground Sun Conversion“, po prvi put je moguće „proizvesti“ zemni gas u rezervoaru za zemni gas putem ciljano iniciranog mikrobiološkog procesa i odmah ga tamo skladištiti. Ovom metodom koja je jedinstvena u svetu oponaša se prirodni proces nastanka zemnog gasa.

Stručnost u području hidroenergije

U pogledu hidroenergije Austrija predstavlja zemlju za primer. Turbine i generatori austrijske proizvodnje postavljaju stalno iznova rekorde po pitanju veličine i snage. Jedno austrijsko preduzeće sa iskustvom dužim od 70 godina je jedno od najvećih svetskih ponuđača na polju hidrauličke proizvodnje električne energije. Turbine za elektrane u Švajcarskoj, Južnoj Koreji ili Pakistanu, koje ovo preduzeće isporučuje, najveće su i najučinkovitije na svetu.

Posebno znanje i iskustvo

Specijalista za tehnologiju gasnih motora sa više od 1.700 zaposlenih u celom svetu i proizvođač nemagnetnih elemenata za bušačke šipke za tehnologiju usmerenog bušenja i drugih visoko preciznih komponenti za dobijanje nafte i gasa samo su dva primera posebne stručnosti austrijskih preduzeća na području energetike koja svoju primenu nalaze u celom svetu.

Pogled unapred

U energetici se može prepoznati trend prema Big Data, pametnim merenjima i virtuelnim elektranama, spajanju decentralizovanih ponuđača energije koji svoju energiju prodaju zajedno. 

Važna pitanja za budućnost su bezbednost mreže, skladištenje električne energije i postizanje balansa oscilacija u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije. I na ovim područjima austrijska preduzeća se uspešno angažuju i nude rešenja koja privlače međunarodnu pažnju.