Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
U Austriji se ne nalaze samo najveće podzemno nalazište rude volframa zapadne hemisfere, najveće nalazište talka u centralnoj Evropi i najveće nalazište siderita u svetu, već je odatle  i vodeći svetski proizvođač vatrostalnih proizvoda i lider u tehnologiji korišćenja recikliranog materijala kod mineralnih resursa. Industrija na održiv način dobija sirovine i proizvodi proizvode u različitim oblicima - inovativno, ekonomično, a takođe i prema iznimno specifičnim potrebama kupaca.
listen

Sirovine za svakodnevni život

Nema proizvoda bez mineralnih sirovina, ni jednog dana bez mineralnih sirovina. Bez mineralnih sirovina ne bi bilo kuća, vozova, puteva, novina, a ni računara ni mobilnih telefona. Austrijsko rudarstvo vadi sirovine visokog kvaliteta koje se dalje prerađuju u proizvode koji su traženi u celom svetu. Samo jedan primer: gvozdeni liskun se koristi  u premazima protiv rđe širom sveta, od Bosforskog mosta u Turskoj pa do mosta Harbour Bridge u Sidneju.

Iako se radi o relativno malom austrijskom sektoru, proizvodne količine pojedinih sirovina su poprilične u svetskim razmerama. Austrija je u proizvodnji magnezita na petom mestu na svetu, u proizvodnji volframa na sedmom, a u proizvodnji talka na jedanaestom mestu.

U ovoj industrijskoj delatnosti vade se i prerađuju mineralne sirovine kao što su rude (gvozdena ruda, volfram, gvozdeni liskun) i industrijski minerali (magnezit, so, magnezijum silikat, grafit, kaolin i dr.) u skladu sa specifikacijama konkretnih kupaca, a delomično se nude i usluge specifične za svakog kupca na kraju životnog ciklusa proizvoda.

Austrijsko rudarstvo dobija mineralne sirovine u više od 1.200 površinskih kopova (površinski kopovi, kamenolomi, „šljunkare“) i 40 podzemnih kopova. Među visoko specijalizovanim austrijskim preduzećima nalaze se i lideri na svetskom tržištu i tehnološki lideri. Ovi proizvodi su traženi u celom svetu zbog svojih specifičnih karakteristika.

Primer vatrostalne industrije

Austrijska vatrostalna industrija pobuđuje pozornost svojim posebnim rešenjima: vatrostalni proizvodi za „clean steel“, 3D štampa, simulacioni programi za celokupne proizvodne linije u industriji za kupce (simulacija protoka); to su tehnološke usluge svetski priznatog kvaliteta. Austrijska industrija ima posebno mesto na području energetske efikasnoti i inovacija u recikliranju.

Primer talka

Jedno austrijsko preduzeće koje vadi  talk razvilo je posebni postupak kojim se proizvodi najfiniji mleveni prah od gvozdenog liskuna sa izvanrednim svojstvima za proizvođače plastike. On se preporučuje kupcima u kompaktnom obliku u celom svetu. Preduzeće pruža vrhunske tehnološke usluge na polju mlaznog mlevenja i u traženju logističkih rešenja za ove inovativne sirovinske proizvode.

Održivost

Austrijske firme za dobijanje sirovina uspostavljaju trendove u postupanju sa prirodnim resursima. Pravni zahtevi za industrijska poduzeća, sertifikacije i interne smernice unutar preduzeća ili koncerna zajedno utiču na preduzeća i osiguravaju održivost u postupanju sa sirovinama u rudarstvu.

Prilikom vađenja sirovina nastoji se, ako je ikako moguće, da se u potpunosti ukloni jalovina. Rekultivacija i/ili renaturalizacija površinskih kopova doprinosi zaštiti okoline. Ako je moguće, primenjuje se recikliranje radi očuvanja primarnih sirovina. Isto tako se uzimaju u obzir ekološko-politički aspekti prilikom korišćenja drugih resursa, kao što su energija i proizvodna sredstva. Da se ne zaboravi: mineralne sirovine su i osnova za energetsku efikasnost i neškodljivost za sredinu proizvoda koji se od njih dobijaju.

Obrazovanje

U Austriji ima nekoliko mogućnosti za obrazovanje stručnjaka koji će se zaposliti u rudarstvu: