Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Da bi se donela prava odluka u vremenu globalnih kretanja i brzih tehnoloških promena, često je potreban pogled spolja. S izraženim osećajem za relevantne teme budućnosti i dobrim stručnim znanjem, austrijski pružaoci IT usluga, konsultanti za menadžment i računovođe pomažu svojim klijentima. I da su oni zadovoljni uslugama austrijskih konsultantskih kompanija, pokazuju uspesi te industrije: Austrijski pružaoci usluga baziranih na znanju, sa više od 80.000 zaposlenih, beleže godišnju stopu rasta prihoda od 8%.  
listen

Uspešno savetovanje znači - uspešan klijent

Vremena u kojima su savetnici imali problema s imidžom pripadaju prošlosti. Uslovi kvaliteta i standardi obrazovanja u ovom sektoru su visoki, pa stručnjaci uživaju poverenje svojih klijenata. Rastući broj zaposlenih, kao i rast prihoda od izvoza pokazuju sledeće: pružaoci usluga čije usluge počivaju na znanju rastuća su privredna grana u digitalno doba.

Austrijska konsultantska preduzeća pokrivaju čitav spektar savetodavnih usluga, od upravljačkog savetovanja o razvoju strategije, od analize preduzeća ili usluga, kao što su savetovanje o spajanjima i preuzimanjima, pa sve do savetovanja o inovacijama. Austrijski konsultanti deluju, naravno, i na polju strategije i politike ljudskih resursa, marketinga osoblja i traženja rezervnog posla.

U Austriji posluju  velike konsultantske kuće koje nude različite savetodavne usluge na jednom mestu. Osim toga, postoji čitav niz manjih i srednje velikih konsultantskih preduzeća koja su se izuzetno uspešno specijalizovala za određena područja.

Tako, na primer, preduzeća koja su okrenuta budućnosti mogu naći austrijskog specijalistu koji će im pomoći da ekonomski smisleno integrišu temu održivosti u svim njenim aspektima (održivi razvoj i klimatske promene, upravljanje resursima, etika, novostvorena vrednost, energija) u praksu svog preduzeća.

Austrijski konsultanti omogućavaju čak i jednokratne stvari kao što je, na primer, prvi fotonaponski sistem koji se može priključiti neposredno na utičnicu. Razvoj ovog čisto austrijskog proizvoda pokrenut je zahvaljujući  kolektivnom  finansiranju utemeljenom na pretprodaji (Pre-sale crowdfunding) , kojim su uspostavljeni novi standardi upravljanja inovacijama u malim i srednje velikim preduzećima: "100% inovacija uz 10% rizika".

Pogled u budućnost - i međunarodna perspektiva

Konsultanti iz Austrije su partneri preduzećima u celom svetu. Austrijska konsultantska preduzeća ostvaruju oko 20% svog prometa izvan austrijskih granica.

Savetodavna grana u Austriji pokreće „i-volution“: razvoj na Internetu, inovacija i orijentacija prema budućnosti. Tako, na primer, jedan sistem koji je jedinstven u celom svetu, a koji je razvijen u Austriji, omogućava upravljanje hidroelektranama i njihovu vizualizaciju  putem pametnih telefona, tableta i personalnih računara samo s jednim pretraživačem. Web rešenjima uspostavljaju se novi standardi na području tehnologije automatizacije i spajaju klasično upravljanje PLC sa svetom oblaka, pametnih telefona i BigData.

Bezbednost

Digitalizacija sa sobom ne nosi samo nove poslovne mogućnosti i potencijale, već u sebi skriva i opasnosti. Stručno savetovanje na području bezbednosti informacija i podataka smanjuje rizik. Ono sprečava napade na digitalnu IT infrastrukturu i pomaže preduzećima da zaštite svoje intelektualno vlasništvo, svoje podatke i svoje poslovne tajne. Austrijski  poslovni konsultanti poseduju stručna znanja kako bi pronašli sigurna rešenja za budućnost preduzeća širom sveta u zavisnosti od proizvođača.

Najviši standardi

Stroge smernice i standardi obrazovanja garantuju kvalitet usluga austrijskih konsultantskih preduzeća. Važnu ulogu u poštovanju visokih standarda igra akademija za kvalitet incite, koja različitim sertifikatima nudi dokaz o uslugama i kvalifikacijama austrijskih konsultanata koji su međunarodno priznati.