Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Dobro obrazovanje, svest o kvalitetu i tehničko znanje, sveobuhvatna saradnja i strast za jedinstvenim dizajnom su faktori koji su Austriju stavili na mapu sveta kao važno mesto za enterijer i nameštaj. Od svetski poznatog nameštaja od drveta preko visokokvalitetnog programa stonog posuđa do sistema rasvete sa upravljanjem putem aplikacije: Danas austrijska industrija nameštaja i enterijera nastavlja uspeh pionira sa početka 20. veka u pogledu dizajna i kvaliteta i sopstvenim resursima nastavlja tradiciju jedinstvenosti.
listen

Ovaj sektor obuhvata nameštaj, rasvetu, stono posuđe i kućne tekstile. Austrijski sektor nameštaja sastoji se od 3.200 preduzeća, u prvom redu na području građevinskih stolara i tesara. Njihov doprinos austrijskoj privredi od 0,7 % na nivou EU nadmašuju samo baltičke države, a u Zapadnoj Evropi je najviši.

Austrija je poslednjih godina iznedrila velik broj dizajnera nameštaja i proizvođača koji trenutno osvajaju svet. Pri tom postoji čitav niz paralela s početkom 20. veka, kada je „Wiener Werkstätte“ (Bečka radionica) pobudila međunarodnu pažnju. Austrija i danas, kao i onda, uspeva da prati aktuelna kretanja inovacijama koje određuju smer.

Nameštaj, stono posuđe i rasveta iz Austrije pobuđuju veliki međunarodni interes. Redovno osvajanje najuglednijih nagrada, kao što su iF Gold Award, Red Dot Award i nemačka nagrada za dizajn (German Design Award), samo poboljšava već izvanredan ugled ove privredne grane.

Vrednosnim kompasom „Made in Austria“ austrijski sektor unutrašnjeg uređenja definiše smernice u svezi s visokim kvalitetom, tradicionalnim zanatima, najsavremenijom preciznom tehnikom i ekološkom odgovornošću u dizajnu nameštaja koji je nastao na temelju umetničkih kretanja u Austriji.

Austrijski dizajn

Austrija je zemlja s fantastičnim zanatskim pogonima, visokokvalitetnim proizvodima i različitim spoljašnjim uticajima pa stoga ima sve što je potrebno za dobar dizajn. Austrijske dizajnerke i dizajneri prihvataju međunarodne trendove. Međutim, regionalne inspiracije su takođe bitne. To je ono što austrijski dizajn čini jedinstvenim.

Primer kancelarijskog nameštaja

Strukture preduzeća i radni procesi u današnje se vreme menjaju vrlo brzo. Pri tom se u savremenim konceptima radnih mesta u obzir moraju uzeti fleksibilne kancelarije, različite radne zone, otvoreni prostori s područjima za privatnost i područja za opuštanje. Austrijski ponuđači kancelarijskog nameštaja na samom su čelu i pri tom definišu trendove. Jedno od međunarodno vodećih preduzeća iz Austrije kombinuje 225 godina tradicije kvaliteta s inovacijom i nagrađivanim dizajnom i ima 80 lokacija u 37 zemalja.

Eko dizajn

Eko dizajn (takođe i ekološki dizajn ili održivi dizajn) samostalna je i u Austriji vrlo bitna dizajnerska disciplina koja i u dizajnu nameštaja igra odlučujuću ulogu. Cilj eko dizajna je postići što je moguće veću korist za sve učesnike inteligentnim korišćenjem raspoloživih resursa uz minimalno opterećenje životne sredine i uz poštene socijalne uslove.

Tržišni lider u ekološkom dizajnu nameštaja, na primer, sam gospodari sopstvenom šumom koja se prostire na 74 hektara. Njegovi proizvodi spajaju tradicionalni zanat i inovativnu tehnologiju, proizvode se isključivo u Austriji, a preduzeće zadržava kontrolu nad celokupnim procesom novostvorene vrednosti od drva do gotovog nameštaja.

Samouređenje

Osim tradicionalne stručnosti u austrijskom sektoru nameštaja i enterijera, dodatno je bitna i stručnost, koja zahteva mnogo rada na području istraživanja i razvoja. Tako se u sektoru nameštaja sve veći broj procesa automatizuje. Uređaji mogu pomoću senzora i algoritama naučiti da svoje delovanje prilagode navikama vlasnika. Naročito ponuđači rešenja za rasvetna tela i kuhinje nude tržištu vrlo interesantna rešenja. 

Obrazovanje

Obrazovanje je vrlo bitno u sektoru dizajna (enterijera). Više od 60% dizajnera ima akademsko obrazovanje (fakultet ili visoka stručna škola).

Institut za dizajn na Univerzitetu za primenjenu umetnost (Institut für Design an der Universität für angewandte Kunst) u Beču jedna je od najvažnijih obrazovnih institucija na prostoru Evrope koja jača nacionalno i međunarodno umreženje dizajnerskog znanja i iskustva u Beču. Studije karakterišu transfer znanja u malim grupama i intenzivni kontakti između predavača i studenata, izbor eksperimentalnih i slobodnih projekata, kao i radionice i predavanja nacionalnih i međunarodnih stručnjakinja i stručnjaka.