Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Ko u svom poslovanju želi da bude okrenut  budućnosti, njemu su potrebni dobro obučeni stručnjaci, radnici i menadžeri i mora da kombinuje teoriju i praksu. Austrijski ponuđači imaju neophodno znanje o obrazovanju za to, jer to u Austriji ima tradiciju koja seže do srednjeg veka. Danas su austrijske firme priznata mesta za obuku, a stručne škole su podrška kompanijama. Uspeh ove austrijske obrazovne kompetentnosti ne može se zanemariti. U Austriji oko 80% mladih prolazi kroz praktičnu stručnu obuku u obliku stručnog usavršavanja ili srednje odnosno visoke stručne škole, a oko trećine izvršnih direktora austrijskih kompanija završilo je stručnu obuku za jedno od oko 200 zanimanja.
listen

Sektor obrazovanja vrlo je raznovrstan. Svojim klijentima nudi klasično školsko i fakultetsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i opšte obrazovanje. U austrijski obrazovni sistem ubrajaju se i ponuđači obuka i tečajeva, počevši od specijalizovanih pojedinačnih trenera pa sve do fakulteta.

Istorija, kultura i topografija dovode do toga da Austrija u nekim područjima može da ispolji posebno temeljni know-how, na primer, u muzici, izgradnji tunela, gradnji drvom, održivosti ili ekološkoj poljoprivredi. Austrijski ponuđači programa obrazovanja ovde posežu za svojim ogromnim stručnim znanjem i pomažu svojim međunarodnim klijentima da, zahvaljujući znanju, steknu prednost.

Turizam je specijalno područje austrijskog obrazovnog sektora. Austrija sa svojim planinama i jezerima, prirodnim područjima za skijanje i planinarenje, prelepim dolinama i blagim brežuljcima, „prirodno“ raspolaže izvrsnim obrazovnim institucijama i ustanovama.

Austrija isto tako ima i međunarodno vrlo ugledne ponude obrazovanja u nišama – na primer, na području postdiplomskog obrazovanja u naftnoj industriji i industriji zemnog gasa. Jedan austrijski ponuđač obuka, koji se specijalizovao za ovo područje, dobio je 2016. godine nagradu kao „Best SME Training Provider of the Year" u okviru Getenergy Global Awards u Londonu i istu je uspešno odbranio i 2017. godine.

Univerziteti i strukovne škole

Već od devetog razreda u Austriji postoje škole za strukovno obrazovanje, a u tercijarnom području nastavlja se povezivanje teorije i prakse. Austrijski fakulteti i strukovne škole usko sarađuju sa privredom i u sve većoj meri razvijaju dualne programe u saradnji s privrednim preduzećima.

Sa skoro 22.000 studenata, Ekonomski univerzitet u Beču (WU Wien) jedan je od najvećih ekonomskih univerziteta u Evropi. Njegov kvalitet je potvrđen i osiguran trostrukom akreditacijom - EQUIS, AACSB i AMBA, međunarodno najvažnijim akreditacijama za ekonomske univerzitete.

Tehnički univerzitet u Beču (Technische Universität Wien) ima oko 4.800 zaposlenih i najveća je austrijska istraživačka i obrazovna institucija na području prirodnih nauka i tehnike. 

Apsolventi Univerziteta za rudarstvo u Leobenu (Montanuniversität Leoben), visokoškolske ustanove za rudarstvo i metalurgiju, imaju izvanredne šanse na tržištu rada.

Znanje za privredu – širom sveta

Osim državnih univerziteta, u Austriji postoji i privatni univerzitet (MODUL University), koji nudi celokupne studije ekonomije sve do doktora nauka (PhD) na engleskom jeziku, s težištem na sledećim područjima: turizam, Sustainable Development, New Media Technology i Public Governance. Od 2016. postoji MODUL University s ponudama za obrazovanje u turizmu u Dubaiju i Nanjingu (Kina).

Diplomske studije Strukovne škole IMC u Kremsu iz međunarodnog menadžmenta (International Management) mogu se, između ostalog, apsolvirati u Azerbejdžanu, Vijetnamu ili Kini i stiče se austrijska akademska titula „master“.

Drugi privatni ponuđači obrazovnih programa specijalizovali su se na obrazovanje i stručno usavršavanje, koje rukovodeće osoblje austrijskih i inostranih poduzeća izuzetno ceni. Za zainteresovane osobe iz inostranstva postoji firma u Austriji koja se ubraja među vodeće evropske ponuđače na području konsaltinga i e-učenja i u celom svetu realizuje projekte na području obrazovanja i saradnje u razvoju.

Na austrijskim univerzitetima i strukovnim školama ima sve više diplomskih studija, dodiplomskih studija i Executive Education na engleskom jeziku. Austrijske diplome u tercijarnom području međunarodno su priznate, a mnogi tečajevi austrijskih ponuditelja poseduju međunarodne sertifikate (npr. ISO certifikat).

Pitanja i odgovori budućnosti

Značaj praktične obuke  i zahteva društva za istraživanjem, procesi akreditacije i prijema,  održivost u celokupnom sistemu, na primer, prilikom izgradnje kampusa – s fokusom na održive zgrade – to su bitna pitanja budućnosti, na koja austrijski ponuđači obrazovnih programa daju odgovore već danas.

Uz klasičnu ponudu obrazovanja ide još i digitalno učenje, tehnologije poučavanja i učenja i softverska rešenja za učitelje i učenike. Demografske promene, s fokusom na starenje društva, i promenjeni svet rada čine temu doživotnog učenja sve važnijom.

Pitanja koja se odnose na etiku i usklađivanje pojavljuju se takođe u pogledu obrazovanja i prenošenja znanja. Austrijski javni univerziteti pri tome već godinama slede najviše standarde. Osim toga, ovo tematsko polje se naučno obrađuje na univerzitetima i strukovnim školama, a austrijski instituti za stručno usavršavanje nude obrazovanje na području usklađenosti sa propisima. Od toga, kao i od mnogobrojnih drugih ponuda obrazovanja iz Austrije, koristi imaju preduzeća u Austriji i inostranstvu.
listen

Osveženo: : 20.02.2023