Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
U Austriji se pomoću sistema ARA i termičkog recikliranja otpada već dugi niz godina na održiv način koriste sirovine. Iz Austrije je i lider na svetskom tržištu tehnike za merenje kvaliteta vode. Ekološka tehnika ima dugu tradiciju u ovoj zemlji bogato obdarenoj prirodnim resursima i netaknutom prirodom. A ona ima i dobar položaj u privredi. Jedno radno mesto u ekološkoj tehnici stvara još dva radna mesta u klasičnoj industriji.
listen

Tehnologija za zaštitu životne okoline je instalirana u skoro svakom domaćinstvu, svakom komunalnom objektu, svakoj javnoj zgradi i svakom proizvodnom pogonu. Vrlo često je nevidljiva, sve češće se uzima zdravo za gotovo, a ponekad se primećuje tek kada nije (više) tamo. Većina austrijskih kompanija u sektoru su mala i srednja preduzeća i uspešno koriste svoju koncentrisanu stručnost u oblasti ekološke tehnike za svoje klijente širom sveta - njihova stopa izvoza premašuje 80%.

Kad se govori o energetskim i ekološkim tehnologijama radi se o obezbeđenju resursa i o rešenjima koja su klimatski i ekološki neškodljiva. U Austriji postoji jedinstvena kombinacija inovacijskih, tehnoloških i tržišnih lidera na području obnovljivih energija i ekoloških tehnologija.Ljudi su ovde na društvenom i političkom nivou već početkom 1970-ih godina počeli da shvataju da je zaštita okoline važan činilac za održavanje kvaliteta života. Pri tome, kupci iz celog sveta nalaze u Austriji tehnološki usavršena rešenja za pitanja budućnosti. Na primer:

  • zbrinjavanje otpada, recikliranje, termička obrada, priprema biogenih ostataka
  • očuvanje i merenje čistog vazduha
  • snabdevanje vodom, priprema vode, čišćenje pitke vode


Sektor je inovativan i okrenut izvozu, a preduzeća uvek nastoje da nađu praktična rešenja. Pri tom su važni održivo privređivanje i pokušaj održavanja cikličkog kretanja materijala. 

Ekološka tehnologija kao privredni činilac 

Austrijski sektor  tehnologije za zaštitu okoline sastoji se većinom od malih i srednje velikih preduzeća i doživljava izuzetno brz tehnički razvoj. Ovu dinamiku podstiču i specifične zakonske mere. 

Ekološke inovacije neposredno i pozitivno utiču na privredu, od čega imaju koristi kupci austrijskih specijalista. Naročito na području recikliranja na tržištu stalno ima nešto novo, što onda pokreće čitave privredne grane. U Austriji postoji visok nivo upotrebe stakla, papira, metala i biogenih materija, a stepen upotrebe komunalnog otpada iznosi oko 60%. Austrijska preduzeća stručnjaci su  za tehnologije, logističke i organizacijske procese i usluge koji su potrebni za to. 

Tehnologija budućnosti sa istorijom

Već više od 100 godina, austrijska preduzeća inovativnim zelenim tehnologijama prate aktuelna kretanja. Kaplanova turbina, koju je 1913. godine razvio austrijski inženjer Viktor Kaplan, danas je još uvek pogonska tehnologija na području hidroenergije. Solarna termalna energija započela je u Austriji svoj pobedonosni pohod, a sistemi i tehnologije recikliranja iz Austrije koriste se u celom svetu. 

Sve do početka ovog milenijuma, težište austrijskih preduzeća na području razvoja bilo je na zaštiti voda, očuvanju čistog vazduha i upravljanja otpadom. Danas su dokazane tehnologije u ovim područjima tražene u celom svetu. Aktuelna područja kojima se austrijska preduzeća danas bave, su stalna optimizacija procesa recikliranja, kao i inovativni pristupi pripremi vode i biološkom pročišćavanju vode. 

Ekološke tehnologije koje vodi znanje

Obrazovanje u sektoru ekoloških tehnologija igra veliku ulogu, jer su ekološkoj tehnologiji  potrebni stručnjaci s mnogih područja. Jedan primer za angažman Austrije u stvaranju nove generacije stručnjaka je obrazovanje za profesionalce na području bioresursa na Tehničkom univerzitetu u Gracu (TU Graz). Ovaj tehnički univerzitet, zajedno s 13 naučnih i privrednih partnera iz pet zemalja, između ostalog i s Green Tech Cluster Styria, izrađuje programe za dva nova smera diplomskih studija na području bioresursa. Evropska mreža za održive energije, kratko „eseia“, podstiče razvoj novih industrijskih zanimanja „Biorefinery Engineer“ i „Bioressource Value Chain Manager“.

listen