Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijske kompanije kreiraju metode za proizvodnju biodizela od različitih sirovina, npr. biljnih ulja, otpadnog ulja iz kuhinja i masti životinjskog porekla. Oni projektuju, grade i upravljaju velikim solarnim postrojenjima za grejanje vode, grejanje prostora, procesnu toplotu i solarno hlađenje. Oni proizvode plutajuće fotonaponske sisteme. Austrijski pronalazački duh u oblasti energije ima dugu tradiciju: Toplotna pumpa, jedna od najefikasnijih i naprednih metoda grejanja i hlađenja, izumljena je u Austriji pre 150 godina.  Tehnološki lider u ovoj oblasti i danas je iz Austrije i proizvodi oko 8,000 toplotnih pumpi godišnje.
listen

Austrija ima veliko iskustvo sa obnovljivim energijama, dakle sa izvorima energije koji održivo stoje na raspolaganju. Iz istraživačkih laboratorija i razvojnih centara austrijskih preduzeća dolazi međunarodno priznata tehnologija koja se u celom svetu dokazala svojom delotvornošću i kvalitetom. Otkriće i optimizacija mašina i postrojenja za transformaciju hidroenergije oduvek su se smatrali domenom austrijskih preduzeća, a isti su traženi u celom svetu. Jedan drugi izvor obnovljive energije je energetski potencijal biomase iz obnovljivih resursa. 

Austrija ima bitnu ulogu u razvoju tehnologije obnovljivih energija, a međunarodni kupci u Austriji mogu zadovoljiti svoje potrebe u mnogim oblastima. Na primer:

  • hidroenergija: izgradnja postrojenja, turbina, savetovanje i inženjering;
  • biomasa: biogas, drvo, sečka, peleti, izgradnja postrojenja, proizvođači kotlova, transportna tehnologija;
  • solarna toplota i solarna energija: moduli, savetovanje i projektovanje;
  • vetroenergija: proizvođači turbina, izgradnja postrojenja, konsalting, upravljanje vetroparkovima;
  • toplotne pumpe.

Izvozi se više od trećine austrijskih fotonaponskih modula. U pogledu kotlova za grejanje na biomasu i termičkih solarnih kolektora, udeo izvoza je znatno iznad 70%.

Preduzetničko okruženje

Austrijska preduzeća su na području nosilaca obnovljivih energija svetski prvak u tržišnoj niši. Mnoga mala i srednje velika preduzeća bave se i projektovanjem i konsaltingom. Proizvođači u okviru ove privredne grane nude rešenja orijentisana prema kupcima, rešenja izrađena po meri, sa natprosečno izraženom komponentom usluga za kupce. Nekoliko primera:

Jedno austrijsko preduzeće, koje se prvobitno bavilo proizvodnjom stakla, razvijalo se dalje u smeru solarne fotonaponske energije, koja se koristi na zgradama. 

Jedan austrijski proizvođač isporučio je dve Fransisove turbine i generatore za proširenje hidroelektrane Mica u Kanadi. 

U Austriji se nalazi i predvodnik na području razvoja tehnologije energije i štedljivog punjenja baterija. 

Vodeći ponuđač na području grejanja na biomasu u Evropi ima austrijske korene.

Prvi solarni sistem na svetu po principu sve u jednom, posebnog dizajna, jednostavan za rukovanje, dolazi iz Austrije.

Ljudi s odgovornošću

Obrazovanje zaposlenih je vrlo važno u sektoru obnovljivih energija. Austrijska posebnost tj. „dualni sistem obrazovanja“ (praksa u nekom preduzeću i pohađanje strukovne škole) garantuje da će i u budućnosti postojati stručna radna snaga koja će znati da poveže teoriju i praksu. Takođe, interdisciplinarno obrazovanje na univerzitetima i tehničkim fakultetima doprinosi tome da se kupci i ubuduće mogu osloniti na austrijsko stručno znanje na području obnovljivih izvora energije.

Austrijska preduzeća iz ovog sektora žele da aktivno doprinesu postizanju klimatskih ciljeva. Ona svoju odgovornost za okolinu shvataju ozbiljno i sama posluju na održiv i savestan način. Pri tom se u obzir uzima i bezbednosni aspekt. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije većinom je usitnjena i decentralizovana i stoga je stabilnija u slučaju ispada pojedinačnih jedinica . Mane u pogledu prirodnih resursa su oscilacije u njihovoj raspoloživosti. Stoga se austrijska preduzeća bave pitanjem skladištenja električne energije i bezbednog snabdevanja regenerativnom energijom. Na taj način ona doprinose pozitivnom razvoju u energetskom sektoru.