Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijski izdavački sektor karakteriše veliki broj manjih i specijalizovanih izdavača. Od toga 81% zapošljava manje od 10 ljudi. Reklamno tržište takođe u prvom redu karakterišu i mala i srednja preduzeća. 70% reklamnih agencija u Austriji su privredni subjekti bez zaposlenih, koji su prilično konkurentni u poređenju sa Evropom.
listen

Svet medija

Svet medija u Austriji čine TV, radio i štampani mediji, pri čemu televizijski mediji u poređenju s drugima imaju veliki značaj. Osim velikog broja lokalnih stanica, koje su uglavnom posvećene regionalnim temama, postoji i nekoliko stanica na nacionalnom nivou.

Nasuprot televiziji, radio se u Austriji prenosi još uvek isključivo analognim signalom. Osim nekoliko nacionalnih stanica, postoje mnogobrojne lokalne stanice. Žanrovi pokrivaju skoro svačiji ukus. U Austriji isto tako postoji velika raznolikost i na polju štampanih medija.

Oglašavanje

Štampani mediji su od velikog značaja za oglašavanje u Austriji, pa je tako stepen  uključivanja reklamnih materijala u štampane medije vrlo visok u poređenju s međunarodnim pokazateljima. Značaj online medija sve više raste i za austrijsko reklamno tržište. Austrijske reklamne agencije deluju u celom svetu i vrlo su uspešne, ali se ne pojavljuju u prvom planu. 

Izdavaštvo

Austrijsko izdavaštvo može se pohvaliti nekim posebnostima, na primer posebnom stručnošću na području dečjih knjiga i specijalnih publikacija kao što su umetničke knjige. Austrijsko, kao i nemačko tržište, ima koristi od tradicionalnog instrumenta obavezne cene knjige.

Austrijsko vlastito medijsko i reklamno tržište je malo. Kako bi moglo opstati, austrijska preduzeća moraju biti kreativna i fleksibilna, a od toga koristi imaju njihovi kupci.

Pokretači trendova

Preduzeća iz ovog sektora određuju trendove i orijentišu se prema izazovima budućnosti. U sva tri područja, izdavaštvu, medijima i oglašavanju, može se prepoznati jasan dalji razvoj u smeru digitalizacije, a preduzeća izrađuju koncepte za postupanje s istom. Za medijske radnike to znači da se sadržaji moraju pripremiti na odgovarajući način za krajnje mobilne uređaje.

Kod izdavača se može primetiti sve veća koncentracija preduzeća. Potražnja za digitalnim ponudama raste - međutim, ne može zameniti štampane medije. Austrija je i dalje zemlja čitalaca novina. 

Austrijski oglašivači ulažu mnogo kreativne energije u online oglašavanje. Oglašavanje je predvodnik i veza u digitalizaciji. Za korisnike različitih medijskih kanala ono nalazi pravi (slikovni) jezik.

„digi 4 school“

Jedna radna grupa austrijskih izdavača školskih udžbenika pod ovim imenom radi od 2013. godine na izradi okvirnih uslova za digitalne sadržaje u nastavi. Mediji i izdavaštvo vide sadašnjost i budućnost u mešavini medija: taktilni školski udžbenik u kombinaciji s digitalnim nastavnim sadržajima.

listen