Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
To je posebna vrsta austrijskog uspeha u skijanju: Lider na svetskom tržištu plastičnih kompozitnih materijala za industriju skija i snoborda dolazi iz Austrije. Pored toga, ta kompanija je i vodeći dobavljač termoplastičnih kompozita za građevinarstvo, automobilsku industriju, industriju gramofonskih ploča, industriju artikala za sport i rekreaciju. Jer novi materijali igraju odlučujuću ulogu u daljem razvoju proizvoda i usluga u mnogim industrijama. Produžavaju životni vek mobilnih telefona, smanjuju emisije motornih vozila, optimizuju efikasnost solarnih ćelija i povećavaju kvalitet života ljudi sa medicinskim implantatima.
listen

Ključna tehnologija

Novi materijali s poboljšanim svojstvima materijala i površina raspodeljeni su po različitim područjima: metal, keramika, polimeri, organski materijali i kompozitni materijali. Tu spadaju i biomaterijali, kao i drugi anorganski materijali. Sektor novih materijala u manjoj je meri samostalni sektor koji se može jasno razgraničiti, a više činilac konkurentnosti koji se proteže kroz čitav niz drugih sektora.

Novi materijali su područje u kojem se sprovode intenzivna istraživanja. Interdisciplinarni ciljevi razvoja proizlaze iz zahteva privrednih grana u kojima se oni koriste. Osnovu čini sama nauka o materijalima, kao i tehnologija površina i nanotehnologija.

Svetski tržišni lider na području visoko delotvornih materijala proizvedenih metalurgijom praha potiče iz Austrije i proizvodi, na primer, proizvode koji se primenjuju u automobilskoj industriji, elektronici, medicinskoj tehnologiji i avio i svemirskoj industriji.

Isto tako, vodeći svetski koncern za tehnologiju i industrijska dobra koji je stručnjak za kombinovane materijale i obradu isporučuje kvalitativno vrhunske proizvode i sistemska rešenja od čelika i drugih metala. Ubraja se u vodeće partnere evropske automobilske industrije i industrije kućnih aparata , kao i svetske naftne i gasne industrije.

Najviši standardi

Inovacije na polju materijala imaju fundamentalnu ulogu u privrednom uspehu. Na taj se način mogu osvojiti nova tržišta. Osim toga, korišćenje novih materijala i sirovina tokom čitavog životnog ciklusa može dovesti do bitnih ušteda resursa i energije.

Novi materijali optimizuju lanac novostvorene vrednosti zahvaljujući efikasnosti, smanjenju troškova i smanjenju emisije štetnih materija, počevši od razvoja i koncepcije, vađenja sirovina, proizvodnje, upotrebe do recikliranja. Procene uticaja vađenja  sirovina pa sve do proizvodnje, korišćenja i recikliranja garantuju visok kvalitet austrijskih proizvoda, koji se ceni u celom svetu.

Primer polimera

Polimeri, koji se često nazivaju i plastika, daju uvek nove razvojne rezultate i područja primene kao što je, na primer, automobilska industrija. Plastike ojačane karbonskim vlaknima (CFRP) su jedno od najbrže rastućih područja u sektoru novih materijala.

Kompanija  Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) (Centar kompetencije za polimere u Leobenu) osnovana je 2002. godine i proteklih se godina razvila u vodeći austrijski centar za kooperacijsko istraživanje na području tehnologije plastike i nauke o polimerima. Zajedno s preduzećima iz industrije plastike i univerzitetima (između ostalog, sa Univerzitetom za rudarstvo u Leobenu, Tehničkim univerzitetom u Gracu i Tehničkim univerzitetom u Beču), proučavaju se inovativna rešenja za plastike za širok spektar primena. Oko 100 visoko kvalifikovanih radnica i radnika stavljaju svoja stručna znanja u službu projekata istraživanja i razvoja za primenu u automobilskoj i avio industriji, industriji ambalaže i solarnoj fotonaponskoj tehnologiji.

Primer melamina

U poslovnom segmentu melamina, u Austriji se nalazi evropski tržišni lider (broj 2 u svetu). Novi proizvod, koji je razvijen zajedno sa Centrom kompetencije Wood K plus iz Linca, je kompozitni materijal koji je proizveden na bazi melamina koji se ne rastapa na velikoj vrućini i može učniti revolucionarnom proizvodnju kuća od gotovih elemenata i prozora.

Know-how

S obzirom na to  da novi materijali predstavljaju interdisciplinarno polje s intenzivnim istraživanjima, specifično stručno obrazovanje igra veliku ulogu. Ova stručna oblast  definiše sebe kao ključnu disciplinu koja na raspolaganje stavlja čitav niz rešenja za društveno relevantne izazove, pre svega u najvažnijim oblastima budućnosti kao što su energija, zaštita klime i okoline, očuvanje resursa, mobilnost, zdravlje, bezbednost ili komunikacija.

U današnje vreme je izučavanje materijala sa naučnog i tehničkog gledišta sastavni deo studija u skoro svim inženjerskim naukama, ali i na području prirodnih nauka - fizike i hemije – i, sve više, medicine. Nauka i inženjerstvo materijala čvrsto su se ustoličili kao samostalna disciplina ne samo na području istraživanja nego i u univerzitetskim programima.

Najuglednije obrazovne institucije u Austriji su: