Srpski/Crnogorski
Inhalt

Podaci i činjenice

Standard Content Module
Pregled najvećih kreditnih instituta i osiguranja Austrije.
listen
 • 628

  kreditnih ustanova

  2017. godine bilo je 628 kreditnih ustanova u Austriji.

 • 6,8%

  stopa štednje

  2017. godine je stopa štednje iznosila 6,8 % nominalno rasploživog prihoda domaćinstva, uz uzlazni trend.

 • 2.330

  stanovnika po filijali banke u Austriji

  2.330 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.

 • 29.000

  zaposlenih

  2017. godine austrijska osiguranja brojila su 29.000 zaposlenih lica.

listen
Izovr: Austrijska narodna Banka (OeNB). Činjenice o Austriji i njenim bankama , 10/2018
Austrijske banke - ključni podaci 2017
Rezultati perioda 6,6 milijardi evra
Neto prinos od kamata 14,5 milijardi evra
Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive 18,9 %
Suficit tekućeg računa austrijskih banaka 2017 ( udeo u BDP-u) 1,9 %
Izovr: Trend Top 500
Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra ( 2017)
Erste Group Bank AG 220.659,00
Raiffeisen Bank International AG – RBI 135.146,00
UniCredit Bank Austria AG 102.128,00
BAWAG Group 46.071,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 40.319,50
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 25.711,60
Oberbank AG 20.830,61
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 15.007,00
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14.714,60
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 14.368,00
Izvor: Udruženje osiguravača Austrije (VVO), Godišnji izveštaj 2017
Austrijska osiguranja – ključni podaci 2017                            
Premije u milionima evra 17.099
Životna osiguranja 5.802
Zdravstvena osiguranja 2.128
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 9.170
   
Usluge u milionima evra 14.556
Životna osiguranja 7.141
Zdravstvena osiguranja 1.363
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 6.052

Izovr: Trend Top 500
Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2017)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 8.509,60
Uniqa Group 4.628,00
Generali Versicherung AG 2.003,00
Allianz Elementar Versicherungs-AG 1.320,20
Wüstenrot Versicherungs-AG 503,70
Ergo Versicherung AG 496,17
Grazer Wechselseitige Versicherung AG 482,04
Merkur Versicherung AG 454,00
Zürich Versicherung AG 421,00
Helvetia Versicherungen AG 406,60listen

Osveženo: : 18.11.2020