Srpski/Crnogorski
Inhalt

Podaci i činjenice - Banke / Osiguranja

Standard Content Module
Pregled najvećih kreditnih instituta i osiguranja Austrije.
listen
 • 520

  kreditnih ustanova

  2021. godine bilo je 520 kreditnih ustanova u Austriji.

 • 11,8%

  stopa štednje

  2021. godine je stopa štednje iznosila 11,8 % nominalno rasploživog prihoda domaćinstva.

 • 2.594

  stanovnika po filijali banke u Austriji

  2.594 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.

 • 27.600

  zaposlenih

  2021. godine austrijska osiguranja brojila su 27.600 zaposlenih lica.

listen
Izovr: Austrijska narodna Banka (OeNB). Činjenice o Austriji i njenim bankama , 04/2022
Austrijske banke - ključni podaci 2021
Rezultati perioda 7,2 milijardi evra
Neto prinos od kamata 2020 15,5 milijardi evra
Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive 18,9 %
Suficit tekućeg računa austrijskih banaka 2020 (udeo u BDP-u) 2,5 %
Izovr: Trend Top 500
Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra (2021)
Erste Group Bank AG 307.428,00
Raiffeisen Bank International AG – RBI 192.101,00
UniCredit Bank Austria AG 118.404,00
BAWAG Group AG 56.325,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 51.446,60
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 28.592,30
Oberbank AG 27.539,66
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 19.631,50
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 18.512,43
Volksbank Wien AG 16.925,00
Izvor: Udruženje osiguravača Austrije (VVO), Godišnji izveštaj 2021
Austrijska osiguranja – ključni podaci 2021               
Premije u milionima evra 18.649
Životna osiguranja 5.432
Zdravstvena osiguranja 2.491
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 10.726
   
Usluge u milionima evra 16.756
Životna osiguranja 7.134
Zdravstvena osiguranja 2.092
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 7.519

Izovr: Trend Top 500
Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2021)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 9.705,60
Uniqa Insurance Group AG 5.697,60
Generali Versicherung AG 2.462,88
Allianz Österreich 1.529,00
Grawe - Vermögensverwaltung (Grawe Group) 1.029,30
Merkur Versicherung AG 548,81
Ergo Versicherung AG 505,46
Helvetia Versicherungen AG 441,30
Wüstenrot Versicherungs-AG 420,40
Zürich Versicherung AG 391,83listen

Osveženo: : 19.09.2022