Srpski/Crnogorski
Inhalt

Međunarodni forum mašinogradnje 2022

Ova međunarodna konferencija se ove godine posvetila sledećim temama: pametne fabrike/bezbednost, održiva proizvodnja/cirkularna ekonomija i nabavka. 

Spoljnotrgovinska organizacija Privredne komore Austrije ADVANTAGE AUSTRIA već po peti put organizuje ovu međunarodnu manifestaciju, pozivajući predstavnike mašinogradnje na učešće na forumu.

Težišta ovogodišnje konferencije su sledeće teme:

  • Pametne fabrike, bezbednost podataka
  • Održiva proizvodnja i cirkularna ekonomija
  • Automatizacija
  • Potraga za međunarodnim stručnim kadrovima
  • Nabavka na međunarodnom tržištu, održiva i efikasna

Pored zanimljivih predavanja i diskusija sa međunarodnim ekspertima, biće organizovane radionice kod tri austrijske ustanove/firme, kao i unapred ugovoreni B2B sastanci radi umrežavanja sa novim kontaktima.

Sve informacije, kao što su program, registracija učešća, pregled učesnika, pronaći ćete na portalu  International Machinery Forum 2022.

Učešće je za strane učesnike besplatno, svejedno da li došli u Beč ili pratili program uživo preko interneta. Takođe i B2B sastanke možete digitalno da apsolvirate.

Radni jezik je engleski bez prevoda.

Neophodna je samo registracija na portalu i postavljanje profila sa slikom do 17.novembra 2022.

Radovi u toku

Traženi sadržaji trenutno nisu dostupni. Pokušajte kasnije ponovo.