Srpski/Crnogorski
Inhalt

Rezultati ankete pokazali da je Srbija i dalje atraktivna lokacija za austrijske kompanije

ADVANTAGE AUSTRIA Beograd sprovela je krajem 2020. godine anketu među austrijskim preduzećima u Srbiji  pomoću koje je austrijska poslovna zajednica u Srbiji imala mogućnost da istakne zamerke i prednosti poslovanja u Srbiji, a koja je pokazala da je Srbija i dalje atraktivna lokacija za austrijske kompanije.

­
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Sa više od 400 podružnica koje zapošljavaju preko 20.000 ljudi, austrijske kompanije se ubrajaju u najveće strane investitore u Srbiji. Kao i svake godine, ADVANTAGE AUSTRIA je krajem 2020. godine sprovela anketu među rukovodiocima austrijskih podružnica, na koju je pandemija naravno imala veliki uticaj. Zatvaranja, ograničenja kretanja i pad potražnje doveli su do pada njihovog prometa u 40% anketiranih kompanija, ali i pored toga 30% anketiranih kompanija planira da uloži još više u Srbiju u narednih 12 meseci. Posebno je vredno pažnje da je i u ovoj izazovnoj ekonomskoj situaciji, ogromna većina kompanija zadržala broj zaposlenih, a trećina čak planira da zaposli još više ljudi 2021. godine.


Međutim, austrijske kompanije su iskazale nezadovoljstvo nedostatkom pravne sigurnosti i transparentnosti i prevelikom birokratijom. Više ulaganja u infrastrukturu i kvalifikovanu radnu snagu takođe se nalazi visoko na listama želja austrijskih investitora. Erika Teoman-Brenner, Trgovinska savetnica pri Ambasadi Austrije, naglašava da su mnoge kritične tačke godinama iste, čak i ako je zbog reformi poslednjih godina došlo do ukupnog boljitka: „Želeli bismo da vidimo konkretnije mere za odavno poznate probleme. Uvereni smo da će Srbija tada i dalje biti atraktivna lokacija za austrijske kompanije. Tome će takođe značajno doprineti dostupnost kvalifikovanih radnika. Stoga nas posebno raduje što je Srbija preduzela važne korake za uvođenje dualnog sistema obrazovanja i što joj je Austrija partner u tome“. Više od 3000 učenika širom Srbije do sada je prošlo dualno stručno obrazovanje, pri čemu takođe učestvuju mnoge austrijske podružnice.

Anketu možete da preuzmete niže u odeljku "Datoteke za preuzimanje" na srpskom ili engleskom jeziku.