Srpski/Crnogorski
Inhalt

Applied Artificial Intelligence Conference: 25. do 28. maja 2021, Digitalna B2B-konferencija - Let's make AI work for your business!

Pod ovim geslom konferencija AAIC 2021 želi da informiše o realnoj primeni veštačke inteligencija u preduzećima, uz mogućnost za umrežavanje sa internacionalnim učesnicima.

© WKÖ/ADVANTAGE AUSTRIA
© WKÖ/ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Veštačka inteligencija (VI) je već odavno postala realnost u mnogim preduzećima iz mnogih sektora. Međutim, još uvek vlada nejasnoća o tehnologijama i konkretnoj primeni, koji se kriju iza ovog rastegljivog pojma. 

VI je skup alatki koji se preduzećima stavlja na raspolaganje, međutim, za smislenu i profitabilnu primenu i efektivnu implementaciju u postojeće procese i strukture, preduzećima nedostaje iskustvo, a ponuđačima domensko znanje. 

Konferencija Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC)  u središte pažnje stavlja razmenu iskustva između pružioca  VI -rešenja  i njihovih korisnika  i osvetljava realne slučajeve primene u realnim preduzećima. Konferencija AAIC je otuda polazna tačka za sopstvene strategije , izvor inspiracije za nove poslovne ideje za kooperacije, a i skretnica za nove putanje i projekte u vezi sa veštačkom inteligencijom.

Konferencija nudi:

  • Izlaganja međunarodnih predavača
  • diskusije sa stručnjacima iz raznih sektora
  • preko 1.000 učesnika iz preko 70 zemalja
  • unapred ugovorene individualne B2B-sastanke sa svim učesnicima
  •  radionice radi podrobnije obrade tema

Applied Artificial Intelligence Conference 2021 se održava u organizaciji austrijske spoljnotrgovinske organizacije ADVANTAGE AUSTRIA i AI Austria , a uz podršku go - international ( zajedničke inicijative Saveznog ministarstva za digitalizaciju i privrednu Austrije kao i Privredne komore Austrije)  i mreže Enterprise Europe Network.

Radni jezik je engleski.

Učešće je besplatno, a registracija obavezna. Detaljne informacije o konferenciji kao što je registracija i program, pronaći ćete na portalu konferencije.