Srpski/Crnogorski
Inhalt

Nova PRAVILA O ARBITRAŽI I POSREDOVANJU 2021 bečkog međunarodnog arbitražnog centra (VIAC) 

U julu 2021. godine  stupila  je na snagu nova  verzija Pravilnika o arbitraži i posredovanju  ( "Bečka pravila i bečka pravila o posredovanju 2021" ) i  uvedena su  posebna pravila  o arbitraži i posredovanju za ivesticioni postupak.  

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

Svojim novim Pravilnikom o investicionoj arbitraži  VIAC nudi svojstvena pravila za taj postupak, poštujući posebnosti investicione arbitraže, uključujući učešće suverenih partija i posledice pitanja od javnog interesa i javnog reda, a pri tome istovremeno nudeći ekonomično rešenje. 

Pravilnik je izradila  posebno u te svrhe imenovana radna grupe, koja se sastoji od predstavnika prezidijuma i sekretarijata investicione arbitraže. Postaljena pravila predstavljaju pristupačnu, a istovremeno i naprednu alternativu za rešavanje investicionih razmirica .

Paralelno uz ovaj pravilnik, izvršena je i prerada postojećih Bečkih pravila za trgovinske sporove kako bi se prilogodila potrebama i razvoju tržišta i kako bi se otvorilo novo poslovo polje, a to je administracija arbitraže za nasledne sporove, u skladu sa specijalnim pravilima prema prilogu 6. 

 VIAC-ov Pravilnik o arbitraži i posredovanju 2021 kao i novi VIAC Pravilnik o investicionoj arbitraži primenjivi su na sve postupke koji su pokrenuti posle 30. juna 2021.