Srpski/Crnogorski
Inhalt

Održan seminar o sajber napadima u saradnji sa Centrom za digitalnu transformaciju - CDT

13. oktobra 2022. u saradnji Centra za digitalnu transformaciju (CDT) i Trgovinskog odeljenja Ambasade Austrije – ADVANTAGE AUSTRIA organizovan je seminar a na temu “Informaciona sigurnost – Cyber Security i potencijalne opasnosti"

listen

Predavač Centra za digitalnu transformaciju predočio je publici najpre činjenično stanje svakodnevne štete koje sajber napadi načine informaciono-tehnološkpj infrastrukturj, i to ne samo  javnim ustanovama več i  privredi, a kroz upotrebu interneta, e-dopisa I njihovih priloga i linkova.

Seminar je imao za cilj da učesnicima seminara najpre podigne svest o opasnostima kao i posledicama sajber napada. Centar za digitalnu transformaciju je nacionalni projekat za digitalnu transformaciju poslovanja. CDT je glavna pokretačka snaga za koordinaciju i implementaciju digitalne transformacije u svim industrijama iz privatnog sektora, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća.

Bliže informacije o projektima CDT  za mala i srednja preduzeća možete da pronađete na portalu www.cdt.org.rs , a prezentaciju možete da preuzmete niže u sekciji "Datoteke za preuzimanje"