Srpski/Crnogorski
Inhalt

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) osnovalo Preduzeće u Srbiji

Sa Rail Cargo Carrier - Southeast d.o.o. Srbija je 13. država u Evropi u kojoj RCG nudi održivi železnički teretni transport sa vlastitom vučom. Nova kompanija za železnički transport uglavnom će se baviti tranzitnim saobraćajem između Turske i centralne i jugoistočne Evrope, čime će RCG ojačati lidersku poziciju na tržištu u Turskoj.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Visok potencijal za privredu i zaštitu klime

Veza sa Turskom ima ogroman potencijal za održiv i klimatski prihvatljiv železnički teretni transport. Turska spoljna trgovina trenutno još uvek u velikoj meri ovisi o kamionskom transportu. Trenutno je udeo železnica u turskoj izvoznoj ekonomiji samo oko jedan posto. Sa kompanijom u Srbiji, Rail Cargo Group obezbeđuje da se železnički teretni transport u jugoistočnoj Evropi proširi i učini atraktivnijim.