Srpski/Crnogorski
Inhalt

MIT Europe Conference 2023, 29. i 30. marta 2023. u Beču

Geslo ovogodišnje manifestacije glasi „A Changing World. How Technology Tackles Global Challenges”

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Već deveti puta ADVANTAGE AUSTRIA dovodi istraživače Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Beč. Time jedna od najznačajnijih evropskih tehnoloških konferencija ponovo gostuje u Austriji. 

Ove godine će se predstaviti inovativne tehnologije i rešenja na teme  održivost, energija, klima i ishrana. Međunarodni istraživači, poduzetnici i tehnološki-eksperti imaju retku priliku za razmenu iskustva sa vrhunskim istraživačima sa MIT-a, kao i da uzmu uvid u njihov istraživački rad.

Prvog dana konferencije planirana su predavanja, panel diskusije kao i mogućnosti za umrežavanje.

Drugog dana konferencije održavaju se radionice, što je prilika da se konkretne teme i rešenja  prodube u direktnoj razmeni sa MIT-istraživačima.

Između ostalih, se u Austriju očekuju sledeći istraživači :


Detaljne informacije o ovoj manifestaciji, kao što je način registracij ai program, nalaze se na na portalu manifestacije.