Srpski/Crnogorski
Inhalt

Saveti i korisne informacije

Standard Content Module
Razmišljanja oko rada u Austriji povezana su sa brojnim drugim pitanjima koja daleko prevazilaze temu posla i obuhvataju područja kao što su stanovanje, zdravlje, socijalna zaštita i drugo. Na sledećim stranicama možete da pronađete korisna uputstva, kontakte i linkove koje će Vam pomoći da pronađete odgovore na ta važna pitanja.
listen

Zdravlje

Medicinska zaštita u Austriji je izvanredna. Austrijski zdravstveni sistem spada među najbolje u svetu. Ovde možete videti pregled zdravstvenog osiguranja u Austriji, uključujući obavezno osiguranje, osiguranje članova porodice i usluge u okviru medicinske zaštite u Austriji. Austrijsko socijalno osiguranje daje detaljne informacije o zaštiti zdravlja, staranja i uslugama Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tržište rada

Kakvo je stanje na tržištu rada u Austriji i kolike su plate? Koji su najčešći oblici rada, koja prava i obaveze ima zaposleni i šta se podrazumeva pod socijalnim partnerstvom.

Ovde možete da pronađete informacije o tržištu rada, radnom pravu, oblicima zaposlenja, platama ili godišnjem odmoru.

Web sajt EURES evropskog portala za mobilnost radne snage obaveštava o konkursima za radna mesta u celoj Evropskoj Uniji. Spisak posrednika poslova i portala sa oglasima za radna mesta u Austriji možete da pronađete na internet sajtu Zavoda za zapošljavanje (AMS) , glavnoj adresi za lica koja traže posao u Austriji (dostupno samo na nemačkom jeziku).

Jezik – Učenje nemačkog

Višejezički veb-sajt servis sprachportal.integrationsfonds.atnudi mnogobrojne mogućnosti za onlajn učenje ili poboljšanje već stečenog znanja nemačkog jezika. Materijali za učenje i vežbanje su besplatni. Osim toga, na sajtu možete da nađete podatke za kontakt sa svim sertifikovanim institutima za nemački jezik u Austriji i mnogim drugim zemljama širom sveta.

Školovanje i usavršavanje

Austrija ima svetski priznati brazovni sistem, prepoznatljiv po tesnoj saradnji između ekonomije i obrazovanja. Sem ponude klasičnog austrijskog obrazovnog sistema postoji i niz internacionalnih škola koje nude nastavu na drugim jezicima.

Priznavanje obrazovanja i stručne kvalifikacije

Službeno priznanje stručne kvalifikacije ili obrazovanja stečenog u inostranstvu kao što su školska uverenja ili diplome može poboljšati Vaše poslovne šanse. Na internet sajtu http://www.berufsanerkennung.at/rs/ u samo nekoliko koraka možete da pronađete relevantno kontaktno mesto za nostrifikaciju stručne kvalifikacije / obrazovanja.

ENIC NARIC AUSTRIA službena i glavna adresa za sva pitanja internacionalne nostrifikacije u području visokoškolskog obrazovanja, nadležna za internacionalno priznavanje akademskih obrazovanja i titula.

Porez

Fizička lica sa prebivalištem ili boravištem u Austriji sa svim svojim prihodima stečenim u inostranstvu podležu austrijskom porezu na dohodak.

Savezno ministarstvo finansija daje detaljne informacije o austrijskom poreskom sistemu generalno kao i o oporezivanju radnika. I postojeći sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja mogli bi za Vas da budu važni!

Stanovanje

Koliko se plaća stanovanje u Austriji i kako mogu da pronađem stan? U internacionalnom poređenju Austrija može da se pohvali dobrim odnosom cene i kvaliteta. Ovde ćete da pronađete informacije i linkove u vezi sa fu traženjem stana, najmom, vlasništvom i obavezama prijave.

Upravna tela u Austriji

oesterreich.gv.at ,  internet platforma austrijskih upravnih tela, pomoći će Vam u rešavanju Vaših obaveza prema upravnim telima. 

Expat Center pomaže stranim radnicima i članovima njihovih porodica u fazi pripreme i nakon dolaska u Austriju, pre svega davanjem osnovnih informacija, kontakata sa upravnim telima i individualnim savetovanjem o pitanjima života i rada u Austriji. Često organizuje i mogućnost umrežavanja sa internacionalnom zajednicom.

Expat Center Vienna

Expat Center predstavlja prvu adresu na koju mogu da se obrate ključni stručnjaci iz inostranstva kao što su menadžeri, preduzetnici, naučnici i diplomate. Doseljenici i članovi njihovih porodica ovde po principu „One-Stop-Shop" besplatno dobijaju osnovne informacije i individualno savetovanje o svim pitanjima svakodnevnog života. Centar organizuje radionice i razna druga događanja koja olakšavaju prve korake u novom domu. Druga težišna delatnost je umrežavanje sa bečkim stanovništvom i samom zajednicom doseljenika.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families

CINT pomaže doseljenicima koji rade u preduzećima - članovima organizacije CINT u Štajerskoj u različitim fazama „dolaska“. Stručnjaci i ključna radna snaga koja je zaposlena u firmama koje su članice organizacije dobijaju od CINT-a usluge u području jezika, stanovanja, zdravlja, obrazovanja, administracije, socijalnog umrežavanja, slobodnog vremena i kulture.

Welcome2Upper Austria Service Centre - an institution of Upper Austria Technology and Marketing company

Welcome2Upper Austria Service Center pomaže internacionalnim stručnjacima i članovima njihovih porodica u Gornjoj Austriji individualnim savetovanjem po pitanjima dozvola za boravak i zapošljavanja, školstva, nastanjivanja (kupovina kuće, bankarski poslovi, poznavanje jezika, itd.). Service Center organizuje radionice, događanja i redovne susrete/druženja doseljenika, a nudi i interkulturalno savetovanje.

Carinthian International Club (CIC)

Klub Carinthian International Club pomaže kvalifikovanoj radnoj snazi iz inostranstva zaposlenoj u industriji i obrazovnim institucijama informacijama, servisnim uslugama i aktivnom mrežom po svim pitanjima doseljenja u Korušku. Usluge obuhvataju višejezične informativne materijale, druženja sa mogućnošću ostvarivanja kontakata sa ostalim doseljenicima, aktivnosti u slobodno vreme i tzv. Language Swap, tj. učenje nemačkog jezika u razmeni sa lokalnim stanovništvom.

listen