Inhalt

Salzburg Europe Summit 2021: EVropa A MíR - Comeback EVropY, 26. AŽ 28. Září 2021 V SalzburKU, RAKOUSKO

Po roce a půl pandemie a jejích výrazných dopadech na evropské země je nezbytně nutné učinit správné kroky pro comeback, obnovu a částečně také restart Evropy. Tím se bude zabývat letošní ročník konference.

© Institut der Regionen Europas
© Institut der Regionen Europas
listen

Již mnoho let se Institut der Regionen Europas (IRE) úspěšně snaží o posilování regionů v celé Evropě.

Salzburg Europe Summit se letos koná již po sedmnácté.

I letos se bude diskutovat o důležitých otázkách:

  • Nachází se EU a západní Balkán ve slepé uličce?
  • Jaký dopad měla krize na demokracii a svobodu?
  • Podaří se evropskému hospodářství znovu povstat?
  • Můžeme prostřednictvím Green Deal uzavřít „mír s přírodou“?
  • Bude po útěku z venkova následovat útěk z měst?
  • Jsou mobilita a cestovní ruch možné v Evropě s hranicemi?


Významní zástupci vědy, politiky, diplomacie a hospodářství budou v rámci šesti dialogů diskutovat na tato témata. Konference se snaží přispět k hledání možných řešení.

Akce se bude konat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických pravidel.

Jazyky konference jsou: němčina, angličtina, chorvatština, bosenština, srbština, černohorština a ruština. 

Další informace o konferenci včetně programu a formulářů pro registraci a rezervaci hotelu naleznete na webové stránce Salzburg Europe Summit 2021.