Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Jaké jsou styčné body motoru vozu BMW a hvězdy na kapotě vozu Mercedes? Jejich rakouský původ, jelikož v Rakousku jsou vyráběny všechny nezbytné součásti automobilu. Rovněž i celá vozidla, jako např. terénní vůz s emblémem hvězdy. Mezinárodní automobilové odvětví se vyznačuje právě vysokou mírou vzájemného propojení s jednotlivými podniky, přičemž Rakousko jakožto dodavatel automobilových dílů a technologií hraje v daném odvětví významnou úlohu.
listen

Odbornice a odborníci jakožto přímá součást mezinárodní sítě 

Rakouský automobilový průmysl poskytuje mezinárodním zákazníkům široké spektrum služeb postihující různorodé oblasti oblastech počínaje výrobou karoserií, přes elektrická i elektronická zařízení, motory až po služby. Na dvou místech v Rakousku již vznikly tzv. Automotive Cluster, které díky snadnější spolupráci firem podněcují aspekt inovace v rámci výrobního procesu nových produktů. Více než 700 rakouských výrobců motorových vozidel přispívá dobré pověsti automobilového odvětví v Rakousku.  

V průběhu několika posledních zaznamenává CEE automobilový průmysl výrazný rozmach. Rakousko zaujímá pozici ve středu regionu a stává se tímto optimální součástí dodavatelského řetězce, přičemž nejtěsněji je rakouské automobilové odvětví propojeno s Německem. Téměř polovina celkového rakouského exportu je určena pro severní sousední zemi. Mnoho německých automobilových koncernů navíc disponuje výrobními základnami přímo na území Rakouska, nebo se vyznačuje velmi těsnými vazbami na rakouské dodavatele.

Síla inovací

V průběhu uplynulých 25 let bylo do rozvoje rakouského automobilového průmyslu investováno 7,8 miliard  eur. Každoročně je v rámci každého pracoviště vykládáno na výzkum téměř 20 000 eur. Daná iniciativa tak umožňuje bleskově prosazovat v praxi velmi rychle nové technologie a koncepce, přičemž v popředí zájmu stojí vždy kvalita, bezpečnost a šetrný přístup vůči životnímu prostředí.

Rakouské automobilové odvětví vykazuje v souvislosti s motory a koly nejrůznější možné typologie prvotřídní kompetence, specializuje se na inženýring a výrobu prototypů. Rakouské podniky vyvíjejí a vyrábějí součásti komplexního rázu, počínaje od zařízení pro all-kola, přes spalovací motory, válce či další specifické komponenty. Již nyní se rakouské firmy spolupodílejí na vytváření obrazu budoucí mobility  v celosvětovém měřítku, jako příklad je možné uvést dodávky mimořádně výkonných akumulátorů pro elektromobily.

Trvale udržitelná mobilita

Největší změny lze v rámci automobilového průmyslu očekávat především v oblasti životního prostředí a energie. Vzhledem k celosvětovému zostření předpisů vztahujících se na životní prostředí i zvyšujících se nákladů, které vznikají v souvislosti se znečišťujícím se prostředí, vsadili rakouští výrobci automobilového odvětví  na výrobu energeticky výkonných výrobků nízkoemisního charakteru. Technicky má být daného cíle dosaženo prostřednictvím nového pohonného systému a odlehčené konstrukce vozidla. 

„Clean Mobility“ je výraznou předností rakouského  automobilového průmyslu. „Clean Mobility“. V oblastech „Eco Powertrains“, „Eco Materials“ a „Eco Design and Smart Production“ jsou uplatňována řešení výrazně spořivého rázu ve vztahu k energetickým zdrojům,  současně se však i vyznačují  všemi aspekty, které respektují hodnoty trvale udržitelného rozvoje. Elektromobilům s delším dojezdem a hybridním vozidlům Plug-in se tak skýtá ta nejlepší šance úspěšně se prosadit na trzích budoucnosti v sektoru „zelených automobilů“. Výrobci motorů se zabývají výzkumem elektrických a hybridních motorů, současně však i podněcují vývoj dalších modelových  pohonů využívajících zemní a zkapalněný plyn.

Rakousko se v oblasti vyhotovení lehkých konstrukcí, které se vyznačují optimálním využitím přírodních zdrojů a nízkou spotřebou energie, především prostřednictvím schopnosti aplikace různorodého materiálu řadí k evropské špičce. V rámci srovnání 50 top evropských regionů, které se věnují vyhotovení lehkých konstrukcí, obsadilo Horní Rakousko 19.místo, v oblasti výroby pojivových kovových složek poté třetí pozici. Ať se již jedná o ocel, lehké kovy, plast, dřevo či kompozitní materiál: rakouské výrobky jsou symbolem budoucí jistoty.  Kromě technických univerzit, které vyznačují špičkovou kvalitou své činnosti v oblasti automobilového odvětví, více než 50 mimouniverzitních výzkumných zařízení a institucí v Rakousku vykazuje roli kooperačního partnera pro firmy v automobilovém průmyslu. 

Též v přímé souvislosti s tématem autonomní jízdy nabízí Rakousko v celosvětovém měřítku uživatelům špičkovou techniku. Určitá vídeňská společnost vyvinula revoluční platformu ECU výrazného rozsahu, která může být využívána výrobci vozidel i jejich dodavateli po celém světě. Platforma sjednocuje principy flexibilně orientované architektonické i bezpečnostní konstrukce s možností snadného přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka a která rovněž významným způsobem přispívá k trvale udržitelné a bezpečné mobilitě budoucnosti.
listen