Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Světový leader na trhu zkumavek pro odběr krve? Společnost vyvíjející projekty, aktivně působící v 78 zemích celého světa? Celosvětově úspěšný poskytovatel interní dopravní logistiky pro nemocnice? Leader na trhu řešení pro digitální diabetický management? Rakouské firmy z branže zdravotnictví a zdravotnických zařízení toho svým zahraničním zákazníkům mohou nabídnout skutečně mnoho.
listen

Obor zahrnuje výrobní firmy zabývající se speciálními instalacemi v budovách přizpůsobenými potřebám zdravotnictví a lékařství, hygienickými, transportními a komunikačními systémy a dále také poskytovatele služeb a poradce, kteří nabízejí know-how a služby provozovatelům zdravotnických zařízení.

Struktura

Obor zdravotnických systémů a zařízení je strukturován, podobně jako nemocnice, do sedmi funkčních částí:

 • prohlídky a ošetření (ambulance, poliklinika, urgentní příjem, šoková místnost, endoskopie, operační sál, porodní sál atd.)
 • péče (lůžková oddělení)
 • správa (vedení, provozní hospodářství, personalistika, technika, výpočetní technika, závodní rada atd.)
 • sociální služby (vrátnice, sociální služba, nemocniční kaple, kavárna)
 • zásobování a likvidace odpadu (dílny, sklady, kuchyně, ošetřovací stanice, lékárna, centrální sterilizace, operační místnost)
 • výzkum a výuka (posluchárna, učebny)
 • ostatní prostory (např. ostraha, prostory pro cizí firmy, školka)

K překrývání dochází zejména u lékařské techniky a laboratorní diagnostiky (poskytovatelé služeb, výrobci, subdodavatelé a prodejní společnosti). Celá řada subdodavatelů pochází z jiných špičkových technických oborů (např. automotive, letectví, optoelektronika, extruze, vstřikování plastů, výroba nástrojů).

Kompetence

Rakouští výrobci úspěšně nabízejí kompletní paletu produktů od projektování přes výstavbu až po školení personálu a podporu běžného provozu a mají přitom bohaté zkušenosti ze spolupráce se zahraničními partnery.

Rakouští výrobci a poskytovatelé služeb kromě toho nabízejí i rozmanité, vysoce specializované produkty v nejlepší kvalitě:

 • softwarová řešení, např. pro onkologickou léčbu nebo pro podporu při zpracovávání posudků a nálezů
 • rychlé diagnostické testy
 • přístroje pro měření krevního cukru
 • inovativní diagnostiku
 • inovativní řešení v oblasti hygieny
 • inovativní tréninkové a rehabilitační přístroje
 • plastové komponenty pro lékařské a diagnostické účely

Projekty

Na ostrově Chaj-nan na jihu Číny vzniká integrovaná všeobecná a rehabilitační klinika. Jedná se o projekt, který bude po celou dobu životního cyklu spravován jako joint-venture rakouskou firmou. Práce zahrnují projekt, dodávku lékařské techniky, hardwaru a softwaru a rovněž celkové vedení provozu.

V nemocnici Canadian Specialist Hospital v městě Deira bylo v roce 2016 otevřeno soukromé rehabilitační centrum, které je výsledkem partnerské spolupráce nemocnice a rakouského tvůrce projektu, jehož firma působí již 25 let jako jeden z předních dodavatelů v oblasti rehabilitace. 

Healthcare-IT

Ve století digitalizace zaujímá obor IT stále důležitější postavení i ve zdravotnictví. Rakouské start-upy osvědčují svou kvalifikaci zejména v oblasti medicíny a IT. Tak vytvořil start-up v oblasti medicínské techniky sídlící ve Vídni vizuální analýzu, která pomocí kamery ve smartphonu a příslušné databáze umožňuje zkoumání kožních onemocnění. 

Trvale udržitelný rozvoj

Četné rakouské firmy zabývající se lékařskou technikou se zaměřují na vývoj a výrobu ekologicky šetrných produktů. Pracují například na ekologických systémech likvidace kapalin používaných v lékařství, výrobě opakovaně použitelných produktů a zodpovědném využití plastů.