Inhalt

Čísla a fakta

Standard Content Module
Zjistěte zde na základě některých vybraných dat více o významu odvětví dopravní infrastruktury/podpovrchové výstavby
listen
 • 38.110

  podniků

  Více než 38.000 podniků spadalo v roce 2019 v Rakousko pod odvětví transportu a dopravy.

 • 74,7

  mil. tun přepraveného zboží

  Potrubími bylo v Rakousku v roce 2019 přepraveno více než 74,7 mil. tun zboží.

 • 41

  patentů

  Ve statistice patentů v oblasti železnice je Rakousko se 41 patenty na milion obyvatel na prvním místě na světě.

 • 250

  tunelů

  Do železniční sítě Rakouských spolkových drah spadá 250 tunelů.

listen
 
Zdroj: Rakouský průmysl dopravy. Data a fakta - výroční zpráva 2020
Čísla z oblasti transportu a dopravy (2019)                                                        
počet podniků v rakouském průmyslu dopravy   38.110
z toho nově založených 2.110
zaměstnaných  231.811
Zdroj: Rakouský průmysl dopravy. Data a fakta - výroční zpráva 2020
Čísla k silniční a železniční infrastruktuře 2017
hustota dálniční sítě v Rakousku

20,8 km na 1.000 km2

(průměr EU: 17,3 km na 1.000 km2

hustota železniční sítě v Rakousku

59,0 km na 1.000 km2

(průměr EU: 48,6 km na 1.000 km2)

Zdroj: Rakouský průmysl dopravy. Data a fakta - výroční zpráva 2018
Přepravené zboží/nákladní doprava 2019                        
přepravní cesta objem přepravy v 1.000 tun podíl v %
silnice 402.188 68,4%
železnice 102.575 17,4 %
potrubí 74.673 12,7 %
plavba na Dunaji 8.512 1,4 %
letecká cesta 247 0,04 %
Zdroj: Rakouské spolkové dráhy; Spolkové ministerstvo dopravy, inovace a technologie, statistika tunelů
Tunely v Rakousku                                       
 
dálnice a rychlostní silnice
 cca. 175
železniční tunely ÖBB
 cca. 250
Poslední aktualizace: : 06.09.2021