Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Aby bylo možné v době globálního rozvoje a rychlých technologických změn dělat správná rozhodnutí, je často zapotřebí i vnějšího hodnotícího pohledu. Rakouští poskytovatelé služeb v oblasti IT, podnikového poradenství i účetnictví díky svému výraznému citu pro relevantní témata budoucnosti, rovněž i fundovaným odborným znalostem, jsou tak výraznou oporou svým zákaznicím i zákazníkům. Jejich spokojenost se službami rakouských poradenských firem nejlépe dokládají vysoká čísla úspěšnosti v rámci daného odvětví. Více než 80 000 rakouských poskytovatelů znalostních služeb má zásluhu na nárůstu roční míry obratu o 8 procent. 
listen

Úspěšné poradenství je i zákazníkovým úspěchem

Doby, kdy slovo „poradce“ vzbuzovalo pochybnosti, jsou již dávno pryč. Požadavky na kvalitu a vzdělání v daném odvětví jsou vysoké a odborníci se dnes již těší důvěře svých zákazníků. Rostoucí čísla zaměstnanců i vyřízených pohledávek jsou dokladem jediné skutečnosti: Kvalifikovaní poskytovatelé služeb jsou v digitální době žádaným „zbožím“.

Rakouské poradenské firmy pokrývají komplexně oblast poradenství - počínaje poradenstvím v oblasti managementu pro strategický vývoj přes analýzu firem či poskytování služeb typu Mergers-/Acquisition Consulting až po poradenství v oblasti inovací. Rakouští poradci samozřejmě aktivně působí i na poli personální politiky a strategie, personálního marketingu a outplacementu.

Velké rakouské poradenské společnosti poskytují různorodé poradenské činnosti současně.  Navíc existuje i celá řada menších a středních poradenských firem, které se již zcela úspěšně specializovaly na určitou oblast.

Firmy orientované na budoucnost mohou například vyhledat rakouského specialistu, který jim ekonomicky účelovým postupem pomůže téma trvale udržitelného rozvoje se všemi jeho aspekty (trvale udržitelný rozvoj a změna klimatu, management zdrojů, etika, tvorba hodnot, energie) integrovat do vlastního firemního života.

Rakouské poradenství je schopno realizovat i zcela ojedinělé projekty, jako je například první fotovoltaické zařízení, kdy je zcela dostačujícím zasunout jej pouze do zásuvky. Čistě rakouský produkt vděčí za svůj vývoj Pre-Sales-Crowdfundingu, který  se stal zcela novým kritériem v oblasti  řízení inovací ve vztahu k malým a středním podnikům: „100% inovace s 10% rizikem“.

Náhled do budoucnosti a mezinárodní přehled

Rakouští konzultanti jsou partnery společností po celém světě. Přibližně 20 % jejich obratu vykazují rakouské poradenské firmy, které působí mimo území Rakouska.

Poradenské odvětví v Rakousku je aktivní i v oblasti „i-volution“: vývoj na internetu, inovace a orientace na budoucnost. Například celosvětově ojedinělý systém, který byl vyvinut v Rakousku, umožňuje spravovat i vizualizovat vodní elektrárny prostřednictvím smartphonu, tabletu či počítače pouze s jedním prohlížečem. Webová řešení vytvářejí principy nových standardů v oblasti automatizované techniky, přičemž vzájemně propojují klasické řízení PLC se světem cloudů, smartphonů a BigDaty.

Bezpečnost

Digitalizace přináší nejen nové možnosti a potenciál  v oblasti obchodování, nicméně současně i celou řadu nebezpečí, přičemž kvalifikované poradenství v oblasti informační a datové bezpečnosti dané riziko výrazně snižuje. Zabraňuje útokům na digitální IT  infrastruktury, rovněž pomáhá firmám chránit jejich duševní vlastnictví, data i obchodní tajemství. Rakouské poradkyně a poradci disponují potřebnými odbornými znalostmi, aby mohli poskytovat nezávislá, pro budoucnost bezpečná řešení firmám po celém světě.

Nejvyšší standardy

Kvalitu služeb rakouských poradenských firem zabezpečují přísné směrnice i kvalifikační standardy. Důležitou roli v rámci dodržování vysokých standardů hraje Akademie kvality incite, která v podobě nejrůznějších certifikátů dokládá kvalitu týkající se činnosti, služeb a kvalifikace rakouských poradců, který je uznáván v mezinárodním měřítku.