Inhalt

Přehled

Standard Content Module
190 let know-how ve výrobě lodních pohonů, inovativní výkyvný chránič pro jachty, účinné čerpací systémy? Rakousko je zemí námořního průmyslu i bez přístupu k moři.
listen

Odvětví námořního průmyslu zahrnuje poskytování zboží a služeb týkající se lodní dopravy, loděnic, stavby lodí a člunů, přístavů, infrastruktury, logistiky, cestovního ruchu a průmyslu subdodavatelů. 

Námořní doprava představuje největší sektor v rámci námořního hospodářství. Zahrnuje používání lodí, především pro přepravu osob a zboží. Námořní průmysl tematicky doplňuje lodní doprava po řekách a jezerech.

Subdodavatelé a poskytovatelé služeb pro námořní dopravu se soustřeďují na vývoj a realizaci inovativních systémových řešení. Ta se týkají nejen lodí, ale i námořních zařízení a systémů pro přístavní hospodářství a logistiku, mořské ekologie a bezpečnostní techniky, techniky offshore a dalších oblastí námořní techniky. 

Na míru

Rakouské podniky v oblasti námořního průmyslu dodávají mimořádně kvalitní produkty, kterým se dostává mezinárodního uznání. Mimořádný význam mají dodávky rakouských motorů a hnacích systémů, poptávána je však i bezpečnostní technika, protipožární ochrana, vnitřní výbava, odpružení, čerpadla a řídicí systémy. 

Zvláštností rakouských firem jsou individuální řešení na míru, která jsou navrhována a realizována ve spolupráci se zákazníkem a dle jeho přání. Odvětví charakterizuje dlouhá tradice, cíle zaměřené na trvale udržitelný rozvoj a vysoké kompetence v oblasti inovací.

Budoucnost

Budoucí příležitosti výrobních a subdodavatelských firem spočívají v současné době v námořní přepravě, především v přístavním hospodářství, rejdařství a poradenství v oblasti logistiky. Evropské přístavy se proto stále více staví do pozice logistických center s kompletní nabídkou služeb v oblasti logistiky a dělbou přepravní práce. Pozitivním vývojem prochází i Podunají jako lodní koridor směřující k Černému moři, a to jak z hlediska přepravy zboží, tak i cestovního ruchu.

Trendy

Aktuální trend ve stavbě lodí dnes zásadně směřuje k rozšiřování transportních kapacit (kontejnery). Výzvu v dané souvislosti představuje otázka souladu s ekologickými požadavky a používání alternativních pohonných systémů a paliv.