Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Pro oblast vydavatelství v Rakousku je charakteristický velký počet malých a specializovaných vydavatelů. 81% z nich zaměstnává méně než 10 zaměstnanců. Rovněž reklamní trh je doménou především malých a středně velkých poskytovatelů. 70% rakouských reklamních agentur tvoří individuální firmy s jedním zaměstnancem, které jsou však i přesto v rámci evropské konkurence nadmíru úspěšné.
listen

Svět médií

Mediální scená v Rakousku představuje TV, rádio a tisková média, přičemž klíčový význam  v dané skupině náleží televizi. Kromě četných lokálních televizních stanic, které se zabývají převážně regionálními tématy, se poskytování  informace a zábavy věnuje též několik celostátních televizí. 

Rádio je na rozdíl od televize v Rakousku stále ještě přenášeno analogovým systémem. I zde existuje kromě několika celostátních i celá řada místních rádíí. Vysílané pořady uspokojí téměř jakékoli požadavky. Rozmanitou nabídkou se vyznačuje i rakouský tisk.

Reklama

Je to právě tisk, který má v Rakousku ve srovnání s jinými zeměmi  v rámci reklamy klíčovou úlohu.  Pro rakouský reklamní  trh však stále více nabývají na významu on-line média. Rakouské reklamní agentury se vyznačují celosvětovou působností i úspěšností, i když nepatří mezi úplně nejznámější. 

Vydavatelství

Rakouská vydavatelství se mohou pochlubit některými osobitostmi, jako např. mimořádnými úspěchy v oblasti knih pro děti a speciálních, zejména uměleckých publikací. Rakouský, stejně jako německý trh využívá výhod tradičního nástroje, tj. stanovení pevné ceny knih, platné pro všechny prodejce.

Samotný mediální a reklamní trh není v Rakousku příliš velký. Je proto třeba, aby rakouské firmy činné v této oblasti se vyznačovaly výraznou kreativitou i flexibilitou a podílely se na vytváření hodnot přinášejících užitek jejich zákazníkům.

Průkopníci trendů

Firmy v oboru udávají trendy a orientují se na výzvy budoucnosti. Ve všech třech sektorech – vydavatelství, média, reklama – je zřejmý jasný vývoj směřující k digitalizaci. Firmy též pracují na vypracování koncepcí umožňujících jejich rozsáhlé využívání. Pro média to například znamená, že výstupy musí být přizpůsobeny i přenosným koncovým přístrojům.

Pokud jde o vydavatelství, dochází ke stále větší koncentraci jednotlivých firem. Poptávka po digitálních médiích roste, avšak tisk nenahradí. Rakousko i nadále zůstává zemí čtenářů novin a časopisů. 

V oblasti reklamy se velká část kreativní energie soustřeďuje na internet. Reklama je totiž průkopníkem i spojovacím článkem digitalizace. Správný (obrazový) jazyk je třeba vysledovat pro uživatele nejrůznějších mediálních kanálů.

„digi 4 school“

Pod tímto názvem působí vedoucí skupina rakouských vydavatelství školních učebnic, která již od roku 2013 hledá rámcové podmínky, umožňující začlenit digitální témata do vyučování. Vydavatelé knih a provozovatelé médií se snaží docílit společné  budoucnosti: fyzická učebnice kombinované s digitální formou výuky.
listen