Inhalt

Přehled

Standard Content Module
V rakouské spolkové zemi Tyrolsko byla v roce 1951 napsána jedna z důležitých kapitol dějin lékařství. Vědci zde objevili a začali vyrábět první penicilin odolný vůči kyselinám. V současně době tento průkopnický závod vypouští kolem 190 miliónů balení léčiv za rok a výrobce samotný patří k největším výrobcům antibiotik na světě. Rakouské biotechnologické firmy jsou v celosvětovém měřítku špičkou ve vývoji očkovacích látek a nových farmaceutických účinných látek, určených k léčbě život ohrožujících nemocí. Míra investic do výzkumu v jejich případě dosahuje 21%.
listen

Biotechnologie patří ke „klíčovým technologiím“ a představuje celosvětově jeden z nejvíce rostoucích oborů. I Rakousko vynakládá nemalé prostředky na podporu firem, které se chtějí biotechnologii věnovat. 

Rakouské firmy daného oboru se zaměřují především na „červenou“ biotechnologii, tedy na sektor lékařství a farmacie a zabývají se farmaceutickými účinnými látkami, diagnostickými testy a novými léčebnými postupy. I v oblasti „bílé“ biotechnologie jsou rakouské firmy zastoupeny produkty, jako jsou například enzymy a potravinářské přídatné látky.

Rakousko je evropským středobodem Life Sciences, mezinárodně uznávaným jako důležitý zdroj léků, produktů, technologií a služeb. Obor Life Science je v Rakousku velmi členitý a zahrnuje malé i velké firmy i celou řadu nadnárodních koncernů, které zde mají své sídlo nebo výrobní závody. 

Skutečně udivujícím faktorem v oblasti Life Sciences v Rakousku je vysoký stupeň kooperace mezi výrobci, subdodavateli a poskytovateli služeb, soustředěnými na relativně malém prostoru, a proto lze výsledky jejich činnosti pravdivě označit jako „Made in Austria“.

Faktory úspěchu

Podstatnými faktory pro rozvoj Life Sciences v Rakousku jsou vynikající schopnosti rakouských pracovníků, renomovaná pověst rakouského vzdělávacího systému a špičkový status výzkumných institucí i skvělá infrastruktura. V celém Rakousku najdeme celou řadu vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů a iniciativ pro předávání technologií, které zaručují růst národního průmyslu a přivedly do země četné nadnárodní koncerny.

Špičkový výzkum na rakouských univerzitách je nejdůležitějším zdrojem předávání technologií mladým podnikům, jejichž počet se v oboru Life Science neustále zvyšuje. Vynikající infrastruktura a blízkost rostoucích trhů na východě představují nejlepší předpoklady pro rozvoj rakouských firem v oboru biotechnologií. Vědecké aktivity jsou soustředěny zejména ve Vídni, kde mají své sídlo jak začínající, tak i zkušené firmy. Společně s univerzitami a výzkumnými centry mohou nejlépe využívat stávající potenciál v oblasti Life Science.

Síla s budoucností

Silnou stránkou Rakouska je zejména výzkum v oblasti nových očkovacích látek a léků pro ošetřování dosud nevyléčitelných nemocí, stejně jako pro boj s novými původci chorob a letálních infekcí.

Rakouské firmy se zaměřují i na výzkum již známých civilizačních nemocí, jako je diabetes a rakovina, a věnují se vývoji  léků, které splňují požadavky související s demografickými změnami. 

Změna paradigmatu v moderním zdravotnictví klade do budoucna důraz na personalizovanou medicínu, cílenou léčbu pacientů, a tím i snižování výdajů na zdravotnictví.

Příkladné vývoje

Vídeňská firma vyvinula imunoterapii založenou na protilátce a pod označením Orphan-Drug se používá pro léčbu pediatrického neuroblastomu. Způsob léčby byl vyvinut společně se zástupci akademického světa, ke kterému patří i ústav pro výzkum rakoviny u dětí St. Anna Kinderkrebsforschung Wien.

Rakouská firma v oboru biotechnologie dodává inovativní individuální očkovací látky pro léčbu chronických onemocnění, jako je Alzheimerova či Parkinsonova nemoc, arterioskleróza, vysoký krevní tlak nebo cukrovka.

Od roku 1909 jsou na celém světě známé rakouské tabletky z uhlí značky „Eucarbon“. Kromě trvalého dalšího vývoje a zlepšování produktů jsou důvodem úspěchů výrobců i úzké kontakty s exportními partnery a týmová spolupráce.

Rodinný podnik s mezinárodní působností sídlící v rakouském Korneuburgu se rozhodl zaměřit svou činnost výhradně na vývoj, výzkum a zavádění inovativních produktů pro estetickou dermatologii a přispět tak ke zlepšení tělesného a duševního zdraví. Firma je globálním hráčem, protože své produkty vyváží do 110 zemí. 

Start-up v oblasti medicínské technologie se sídlem ve Vídni vyvinul vizuální analýzu, která pomocí kamery ve smartphonu umožňuje zkoumání kožních onemocnění. Snímky se pak porovnávají s databází na webu. Cílem je snížit počet pacientů účastnících se testování léků, omezit náklady a urychlit vývoj léčiv.